Fuziminoshi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 11
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ユーコート上福岡 302

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka đi bộ 2 phút
Tobu Tojo Line Fujimino đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1989 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 35.00㎡ -

Thông tin

chung cư ファーストステージふじみ野

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Fujimino đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.98㎡ -

Thông tin

chung cư ファーストステージふじみ野

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Fujimino đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 55,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.98㎡ -

Thông tin

chung cư サンデュエルふじみ野

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Fujimino đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 101,000 yen (6,000 yen) 101,000 yen / 101,000 yen / - / - 2LDK / 54.50㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン横山 202号室

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka đi bộ 10 phút
Tobu Tojo Line Fujimino đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン横山 103号室

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka đi bộ 10 phút
Tobu Tojo Line Fujimino đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể 水上アパート 1

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka đi bộ 5 phút
Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 27 phút
Tobu Tojo Line Fujimino đi bộ 30 phút
Năm xây dựng 1992 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 42.50㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Fuziminoshi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống