Fuziminoshi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 4
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ファーストステージふじみ野

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Fujimino đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.98㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン横山 103号室

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka đi bộ 10 phút
Tobu Tojo Line Fujimino đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể アムール TAKAHARA 104

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka đi bộ 10 phút
Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 29 phút
Tobu Tojo Line Fujimino đi bộ 31 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.35㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Fuziminoshi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống