Irumagun Moroyamamachi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 3
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ワンダーコンドミニアム 106

Địa chỉ Saitama Irumagun Moroyamamachi
Giao thông Hachiko Line Moro đi bộ 7 phút
Tobu Ogose Line Higashi-Moro đi bộ 18 phút
Tobu Ogose Line Bushu-Nagase đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 38.80㎡ -

Thông tin

chung cư ワンダーコンドミニアム 202

Địa chỉ Saitama Irumagun Moroyamamachi
Giao thông Hachiko Line Moro đi bộ 7 phút
Tobu Ogose Line Higashi-Moro đi bộ 18 phút
Tobu Ogose Line Bushu-Nagase đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 38.80㎡ -

Thông tin

chung cư ワンダーコンドミニアム 302

Địa chỉ Saitama Irumagun Moroyamamachi
Giao thông Hachiko Line Moro đi bộ 7 phút
Tobu Ogose Line Higashi-Moro đi bộ 18 phút
Tobu Ogose Line Bushu-Nagase đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 38.80㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Irumagun Moroyamamachi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống