Kawagoeshi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 25
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư プレール 川越 601

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi đi bộ 14 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2003 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 51,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.21㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ川越ネクサイト

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 4 phút
Kawagoe Line Kawagoe đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2008 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 140,000 yen (0 yen) 280,000 yen / 140,000 yen / - / - 3LDK / 70.57㎡ -

Thông tin

chung cư レーベンリヴァーレ川越ブラッセ

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 19 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2009 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 127,000 yen (3,000 yen) 127,000 yen / 127,000 yen / - / - 4LDK / 85.23㎡ -

Thông tin

chung cư サングリーン高階

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1978 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 49,000 yen (5,000 yen) 49,000 yen / - / - / - 3DK / 56.56㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ川越グランフォート

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 4 phút
Kawagoe Line Kawagoe đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2010 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 170,000 yen (10,000 yen) 340,000 yen / - / - / - 3LDK / 65.44㎡ -

Thông tin

chung cư リバーサイド川越

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Kawagoe Line Nishi-Kawagoe đi bộ 7 phút
Tobu Tojo Line Tobu Kasumigaseki đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 75,000 yen (10,000 yen) 75,000 yen / - / - / - 3LDK / 66.15㎡ -

Thông tin

chung cư ユアコート川越カレナ

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 3 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 179,000 yen (29,000 yen) 179,000 yen / 179,000 yen / - / - 4LDK / 89.53㎡ -

Thông tin

tập thể ウエストハイツ 206号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 21,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể ウエストハイツ 202号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 12 phút
Kawagoe Line Kawagoe đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 21,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể ウエストハイツ 102号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 20,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể ウエストハイツ 205号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 21,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể ウエストハイツ 106号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 20,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể 上福岡第一宝コーポ 206号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 24,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.00㎡ -

Thông tin

tập thể MaunaLoa川越 105

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 10 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2015 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.71㎡ -

Thông tin

tập thể MaunaLoa川越 104

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 10 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2015 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.78㎡ -

Thông tin

tập thể MaunaLoa川越 101

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 10 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2015 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.70㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Grand 103

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka đi bộ 8 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama đi bộ 39 phút
Kawagoe Line Kawagoe đi bộ 40 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Grand 106

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka đi bộ 8 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama đi bộ 39 phút
Kawagoe Line Kawagoe đi bộ 40 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Grand 104

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka đi bộ 8 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama đi bộ 39 phút
Kawagoe Line Kawagoe đi bộ 40 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể ケンジントンハイツ 101

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi đi bộ 7 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 12 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.97㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 初雁 105

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi đi bộ 14 phút
Kawagoe Line Nishi-Kawagoe đi bộ 17 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

tập thể プリムヴェール 109号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 12 phút
Kawagoe Line Kawagoe đi bộ 22 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.88㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート川越西 602

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Tobu Kasumigaseki đi bộ 14 phút
Kawagoe Line Matoba đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 58,000 yen (14,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 60.89㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kawagoeshi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống