Kawagoeshi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 35
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể MaunaLoa川越 107

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 10 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2015 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.03㎡ -

Thông tin

tập thể MaunaLoa川越 211

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 10 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2015 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.63㎡ -

Thông tin

tập thể RYU4番館 A102号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Kawagoe Line Minami-Furuya đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 40.19㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート川越西 602

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Tobu Kasumigaseki đi bộ 14 phút
Kawagoe Line Matoba đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 61,000 yen (14,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 60.89㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 石田 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe Bus 15 phút đi bộ 13 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 41 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi đi bộ 43 phút
Năm xây dựng 2019 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1SLDK / 50.05㎡ -

Thông tin

tập thể 上福岡第一宝コーポ 204号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 22.33㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション川越西

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Kawagoe Line Matoba đi bộ 7 phút
Tobu Tojo Line Tobu Kasumigaseki đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) 62,000 yen / - / - / - 2layout_type_35 / 57.12㎡ -

Thông tin

chung cư リバーサイド川越

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Kawagoe Line Nishi-Kawagoe đi bộ 7 phút
Tobu Tojo Line Tobu Kasumigaseki đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 75,000 yen (10,000 yen) 75,000 yen / - / - / - 3LDK / 66.15㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション本川越駅前

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 4 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 110,000 yen (10,000 yen) 110,000 yen / 110,000 yen / - / - 3LDK / 59.88㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション本川越駅前

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 4 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 99,000 yen (15,000 yen) 99,000 yen / - / - / - 2SLDK / 60.90㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション本川越駅前

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 4 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 99,000 yen (15,000 yen) 99,000 yen / - / - / - 3LDK / 59.88㎡ -

Thông tin

chung cư ユアコート川越カレナ

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 3 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 190,000 yen (30,000 yen) 190,000 yen / 190,000 yen / - / - 4LDK / 89.53㎡ -

Thông tin

tập thể ウエストハイツ 202号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 12 phút
Kawagoe Line Kawagoe đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 24,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể ウエストハイツ 206号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 24,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể ウエストハイツ 102号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 24,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể ウエストハイツ 205号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 24,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể 上福岡第一宝コーポ 106号室

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka đi bộ 5 phút
Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 24,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.00㎡ -

Thông tin

tập thể エスパース 川越 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka đi bộ 17 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe Bus 8 phút đi bộ 9 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke Bus 8 phút đi bộ 33 phút
Năm xây dựng 2018 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 100,000 yen (2,500 yen) 210,000 yen / 100,000 yen / - / - 1LDK / 78.05㎡ -

Thông tin

tập thể アムール サンドエルⅢ 103

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Kawagoe Line Matoba đi bộ 7 phút
Tobu Tojo Line Tobu Kasumigaseki đi bộ 21 phút
Kawagoe Line Nishi-Kawagoe đi bộ 31 phút
Năm xây dựng 2015 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 57.55㎡ -

Thông tin

tập thể アムール サンドエルⅢ 101

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Kawagoe Line Matoba đi bộ 7 phút
Tobu Tojo Line Tobu Kasumigaseki đi bộ 21 phút
Kawagoe Line Nishi-Kawagoe đi bộ 31 phút
Năm xây dựng 2015 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 57.55㎡ -

Thông tin

tập thể アムールW 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 10 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2004 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.52㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール 本川越 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 7 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi đi bộ 11 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2004 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール 本川越 206

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 7 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi đi bộ 11 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2004 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール 本川越 303

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 7 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi đi bộ 11 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2004 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

tập thể アムール H 103

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi đi bộ 17 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke đi bộ 21 phút
Kawagoe Line Nishi-Kawagoe đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2004 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア a la mode 106

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Tsurugashima đi bộ 18 phút
Tobu Tojo Line Tobu Kasumigaseki đi bộ 24 phút
Kawagoe Line Matoba đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (2,000 yen) - / 38,000 yen / - / - 2LDK / 67.73㎡ -

Thông tin

tập thể アムール germer 111

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Tsurugashima đi bộ 17 phút
Tobu Tojo Line Tobu Kasumigaseki đi bộ 27 phút
Kawagoe Line Matoba đi bộ 31 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 52.99㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア 昌 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe đi bộ 22 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi đi bộ 25 phút
Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2011 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 39.70㎡ -

Thông tin

tập thể ラポールⅠ 203

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Kawagoe Line Kawagoe đi bộ 19 phút
Tobu Tojo Line Shingashi đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 26,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.50㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kawagoeshi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống