Kawaguchishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 53
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ロイヤルサンシティ 401

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya đi bộ 20 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 50.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロイヤルサンシティ 604

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya đi bộ 20 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 68,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 61.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Jフラッツ川口本町 0404号室

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 53,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ロキシーハイツクレインA 105号室

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 13 phút đi bộ 3 phút
Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo Bus 7 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1996 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.74㎡ -

Thông tin

tập thể ロキシーハイツクレインA 305号室

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 13 phút đi bộ 3 phút
Nippori Toneri Liner Tonerikoen Bus 7 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1996 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.37㎡ -

Thông tin

tập thể タカノハイツ 102

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo đi bộ 14 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1978 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2K / 28.35㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ川口

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1989 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 125,000 yen (10,000 yen) 250,000 yen / 125,000 yen / - / - 3LDK / 73.68㎡ -

Thông tin

nhà riêng 南鳩ヶ谷戸建

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Hatogaya đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2002 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 155,000 yen (0 yen) 310,000 yen / 155,000 yen / - / - 3LDK / 95.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ川口第2

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 139,000 yen (10,000 yen) 278,000 yen / 139,000 yen / - / - 2LDK / 55.56㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション西川口第3

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi đi bộ 25 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi Bus 7 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1980 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (0 yen) 180,000 yen / 90,000 yen / - / - 3LDK / 67.32㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヒルズ川口戸塚

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Musashino Line Higashikawaguchi đi bộ 8 phút
Saitama Rapid Railway Higashikawaguchi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1997 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 110,000 yen (8,000 yen) 220,000 yen / 110,000 yen / - / - 2SLDK / 70.02㎡ -

Thông tin

chung cư 春花園弐番館 204号室

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Musashino Line Higashikawaguchi đi bộ 15 phút
Musashino Line Higashi-Urawa đi bộ 43 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 65.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 春花園参番館 303号室

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Musashino Line Higashikawaguchi đi bộ 14 phút
Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1997 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 92,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 71.06㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール かなで 201

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2006 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 41.40㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール エクセラン 205

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Hatogaya đi bộ 19 phút
Saitama Rapid Railway Araijuku đi bộ 26 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.35㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 南山田 201

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

chung cư サンガーデン元郷B 201

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo đi bộ 1 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư サンガーデン元郷B 305

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo đi bộ 1 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 49,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể シティハイムプリムラ 0202

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 12 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.43㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール サニーハイツ 104

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi đi bộ 23 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya đi bộ 17 phút
Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2010 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,000 yen) - / 28,000 yen / - / - 1K / 34.42㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 新町 203

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Musashino Line Higashikawaguchi đi bộ 23 phút
Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo đi bộ 20 phút
Saitama Rapid Railway Araijuku đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 2016 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1SLDK / 47.66㎡ -

Thông tin

tập thể アムール doux 102

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2013 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 85,000 yen (4,000 yen) - / 85,000 yen / - / - 2LDK / 70.38㎡ -

Thông tin

tập thể アムール伊刈中通り 102

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi Bus 9 phút đi bộ 1 phút
Musashino Line Higashi-Urawa đi bộ 28 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa đi bộ 42 phút
Năm xây dựng 2013 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 43.03㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェールTheEarth 102

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa đi bộ 16 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 29 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 36 phút
Năm xây dựng 2009 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,500 yen) - / 29,500 yen / - / - 1K / 29.97㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート西川口第8 503

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 1995 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 48,800 yen (8,200 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プリズムマンション東川口 401

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Higashikawaguchi đi bộ 2 phút
Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 53,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 19.52㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プリズムマンション東川口 408

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Higashikawaguchi đi bộ 2 phút
Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 54,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 23.89㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール エクセランⅢ 102

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Hatogaya đi bộ 19 phút
Saitama Rapid Railway Araijuku đi bộ 26 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya đi bộ 31 phút
Năm xây dựng 2010 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.83㎡ -

Thông tin

tập thể アムール MKⅠ 203

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2010 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.02㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kawaguchishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống