Kitaadachigun Inamachi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 9
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アムール伊奈中央 103

Địa chỉ Saitama Kitaadachigun Inamachi
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Inachuo đi bộ 8 phút
Saitama Rapid Railway Line Shiku đi bộ 15 phút
Saitama Rapid Railway Line Hanuki đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2003 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể アムール伊奈中央 202

Địa chỉ Saitama Kitaadachigun Inamachi
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Inachuo đi bộ 8 phút
Saitama Rapid Railway Line Shiku đi bộ 15 phút
Saitama Rapid Railway Line Hanuki đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2003 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể サンハウス 103

Địa chỉ Saitama Kitaadachigun Inamachi
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Maruyama đi bộ 14 phút
Saitama Rapid Railway Line Shiku đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.13㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンハウス 203

Địa chỉ Saitama Kitaadachigun Inamachi
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Maruyama đi bộ 14 phút
Saitama Rapid Railway Line Shiku đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.13㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンハウス 102

Địa chỉ Saitama Kitaadachigun Inamachi
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Maruyama đi bộ 14 phút
Saitama Rapid Railway Line Shiku đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.13㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンハウス 105

Địa chỉ Saitama Kitaadachigun Inamachi
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Maruyama đi bộ 14 phút
Saitama Rapid Railway Line Shiku đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.13㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンハウス 202

Địa chỉ Saitama Kitaadachigun Inamachi
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Maruyama đi bộ 14 phút
Saitama Rapid Railway Line Shiku đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.13㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンハウス 205

Địa chỉ Saitama Kitaadachigun Inamachi
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Maruyama đi bộ 14 phút
Saitama Rapid Railway Line Shiku đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.13㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンハウス 206

Địa chỉ Saitama Kitaadachigun Inamachi
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Maruyama đi bộ 14 phút
Saitama Rapid Railway Line Shiku đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.13㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kitaadachigun Inamachi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống