Konosushi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 15
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アンプルール フェール 鴻巣 106

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Konosu đi bộ 4 phút
Takasaki Line Kitamoto đi bộ 46 phút
Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 60 phút
Năm xây dựng 2002 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール 鴻巣 112

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Konosu đi bộ 4 phút
Takasaki Line Kitamoto đi bộ 46 phút
Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 60 phút
Năm xây dựng 2002 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール 鴻巣 312

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Konosu đi bộ 4 phút
Takasaki Line Kitamoto đi bộ 46 phút
Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 60 phút
Năm xây dựng 2002 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

tập thể フォレスタ 鴻巣 A 102

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 53.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォレスタ 鴻巣 A 103

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 53.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォレスタ 鴻巣 A 105

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 53.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォレスタ 鴻巣 A 106

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 53.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォレスタ 鴻巣 A 107

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 54.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォレスタ 鴻巣 B 102

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 54.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォレスタ 鴻巣 B 103

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 54.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォレスタ 鴻巣 B 105

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 54.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォレスタ 鴻巣 B 106

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 54.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォレスタ 鴻巣 B 107

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 53.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プランタン関根3 202

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Fukiage đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1996 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (1,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 2LDK / 59.43㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プレジール 天神 205

Địa chỉ Saitama Konosushi
Giao thông Takasaki Line Konosu đi bộ 18 phút
Takasaki Line Kitamoto đi bộ 51 phút
Takasaki Line Kita-Konosu đi bộ 64 phút
Năm xây dựng 2003 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Konosushi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống