Saitamashi Minami-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 15
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グランドール浦和Ⅰ 101号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Musashino Line Higashi-Urawa đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1993 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 58.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション浦和第6

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa Bus 12 phút đi bộ 1 phút
Musashino Line Higashi-Urawa đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 78,000 yen (6,000 yen) 156,000 yen / - / - / - 3DK / 56.63㎡ -

Thông tin

chung cư サーパス武蔵浦和第2

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Saikyo Line Musashi-Urawa đi bộ 14 phút
Musashino Line Musashi-Urawa đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 130,000 yen (0 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 3LDK / 71.29㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ浦和グレイシアヒル

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 13 phút
Takasaki Line Urawa đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2009 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 178,000 yen (8,000 yen) 356,000 yen / 178,000 yen / - / - 3LDK / 75.98㎡ -

Thông tin

tập thể メルベージュM 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Musashino Line Nishi-Urawa đi bộ 17 phút
Saikyo Line Musashi-Urawa đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2004 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (3,000 yen) 74,000 yen / - / - / - 1R / 44.12㎡ -

Thông tin

tập thể ペトラ浦和 202号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa đi bộ 25 phút
Musashino Line Higashi-Urawa Bus 8 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 55.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フラットⅢ101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Daitakubo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa xe bus 10 phút
Musashino Line Higashi-Urawa đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 54.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フラットⅢ101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Daitakubo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa xe bus 10 phút
Musashino Line Higashi-Urawa đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 54.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể レインパレス202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Buzo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa đi bộ 10 phút
Musashino Line Minami-Urawa đi bộ 10 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 31 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 14.45㎡ -

Thông tin

tập thể レインパレス201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Buzo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa đi bộ 10 phút
Musashino Line Minami-Urawa đi bộ 10 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 31 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 14.45㎡ -

Thông tin

tập thể レインパレス103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Buzo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa đi bộ 10 phút
Musashino Line Minami-Urawa đi bộ 10 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 31 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 14.45㎡ -

Thông tin

tập thể フラットⅢ101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Daitakubo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa xe bus 10 phút
Musashino Line Higashi-Urawa đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK / 54.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フラットⅤ201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Daitakubo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa xe bus 10 phút
Musashino Line Higashi-Urawa đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK / 52.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アイリス西浦和 105号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Matsumoto
Giao thông Musashino Line Nishi-Urawa đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 15.36㎡ -

Thông tin

chung cư グランメール白幡Ⅱ 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Shirahata
Giao thông Saikyo Line Musashi-Urawa đi bộ 12 phút
Musashino Line Musashi-Urawa đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 83,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 57.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Saitamashi Minami-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống