Saitamashi Omiya-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 76
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アンプルール フェール ClefⅡ 304

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 24 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 16 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2006 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.58㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール ClefⅡ 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 24 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 16 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2006 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.58㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール ClefⅡ 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 24 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 16 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2006 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.58㎡ -

Thông tin

tập thể リコルテ 北大宮 202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 2 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 13 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể リコルテ 北大宮 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 2 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 13 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể リコルテ 北大宮 104

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 2 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 13 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể リコルテ 北大宮 203

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 2 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 13 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể リコルテ 北大宮 204

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 2 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 13 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể リコルテ 北大宮 303

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 2 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 13 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể リコルテ 北大宮 105

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 2 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 13 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 97,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 44.71㎡ -

Thông tin

tập thể リコルテ 北大宮 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 2 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 13 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 98,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.99㎡ -

Thông tin

tập thể リコルテ 北大宮 301

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 2 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 13 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 99,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.99㎡ -

Thông tin

tập thể リコルテ 北大宮 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 2 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 13 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 96,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.99㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション大宮宮町壱番館

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 7 phút
Saikyo Line Omiya đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (5,000 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 1LDK / 38.80㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション大宮桜木町

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Saikyo Line Omiya đi bộ 18 phút
Saikyo Line Kita-Yono đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 85,000 yen (3,000 yen) 170,000 yen / 85,000 yen / - / - 2LDK / 49.16㎡ -

Thông tin

chung cư ルミエール 102号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 25 phút
Takasaki Line Saitama-Shintoshin đi bộ 35 phút
Năm xây dựng 2003 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルミエール 302号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 25 phút
Takasaki Line Saitama-Shintoshin đi bộ 35 phút
Năm xây dựng 2003 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 58,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サカエコーポ 2C号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 15 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK / 37.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ガレットⅤ 304号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 9 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.63㎡ -

Thông tin

tập thể サンライズパーク上小町 103号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Saikyo Line Omiya đi bộ 14 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 43.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンライズパーク上小町 201号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Saikyo Line Omiya đi bộ 14 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 43.00㎡ -

Thông tin

chung cư パレ・ロワイヤル大宮 206

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 15 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 120,000 yen (9,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2LDK / 61.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランデュール荻嶋 502

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 125,000 yen (10,000 yen) 2 tháng / - / - / - 3LDK / 78.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール Kitami 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 9 phút đi bộ 4 phút
Saikyo Line Kita-Yono đi bộ 30 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi đi bộ 32 phút
Năm xây dựng 2000 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.35㎡ -

Thông tin

chung cư イーストシティ 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 9 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK / 33.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エミネックス新都心Ⅳ 403

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2019 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エミネックス新都心Ⅳ 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2019 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.83㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エミネックス新都心Ⅳ 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2019 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.83㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エミネックス新都心Ⅳ 301

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2019 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.83㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エミネックス新都心Ⅳ 401

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2019 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.83㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Saitamashi Omiya-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống