Sayamashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 17
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư レスポワール新狭山 102号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Shin-sayama đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 35.52㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Casa Stage Iriso(P込) 103号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Iriso đi bộ 19 phút
Seibu Shinjuku Line Sayamashi Bus 8 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 47.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レスポワール新狭山 204号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Shin-sayama đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション狭山

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1984 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 88,000 yen (0 yen) 132,000 yen / - / - / - 2LDK / 63.25㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズステーションプラザ新狭山

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Shin-sayama đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1998 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 85,000 yen (8,000 yen) 127,500 yen / 85,000 yen / - / - 3LDK / 68.06㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン・クローバー 106号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi Bus 4 phút đi bộ 2 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1996 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 70.93㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン・クローバー 103号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi Bus 4 phút đi bộ 2 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1996 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 70.93㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール 狭山 103

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi Bus 8 phút đi bộ 4 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen đi bộ 44 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 38.34㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 狭山 201

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi Bus 8 phút đi bộ 4 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen đi bộ 44 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1SLDK / 50.27㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 狭山 202

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi Bus 8 phút đi bộ 4 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen đi bộ 44 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1SLDK / 50.27㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 狭山 203

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi Bus 8 phút đi bộ 4 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen đi bộ 44 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1SLDK / 50.27㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 狭山 101

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi Bus 8 phút đi bộ 4 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen đi bộ 44 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 38.34㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 狭山 102

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi Bus 8 phút đi bộ 4 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen đi bộ 44 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama đi bộ 49 phút
Năm xây dựng 2020 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 38.34㎡ -

Thông tin

tập thể 石川ハイム 101号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1985 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK / 38.90㎡ -

Thông tin

chung cư 狭山グリーンハイツ-103号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.96㎡ -

Thông tin

chung cư アーク狭山 103

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.68㎡ -

Thông tin

chung cư グランディール狭山 101号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1997 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (5,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2LDK / 50.93㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Sayamashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống