Sayamashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ライオンズガーデン狭山

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi Bus 7 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1992 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 73,000 yen (5,000 yen) 146,000 yen / - / - / - 3LDK / 60.90㎡ -

Thông tin

chung cư 石川マンション-101号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1973 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,300 yen) 2 tháng / - / - / - 2K / 33.00㎡ -

Thông tin

chung cư 狭山グリーンハイツ 104号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 22,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.96㎡ -

Thông tin

chung cư 狭山グリーンハイツ 203号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 24,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.96㎡ -

Thông tin

chung cư 煉瓦館ノイエルンテ-302号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2001 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.80㎡ -

Thông tin

chung cư 狭山グリーンハイツ 202号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 26,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ティーズアベニュー-105号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Iriso đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1997 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2K / 33.14㎡ -

Thông tin

tập thể ティーズアベニュー-101号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Iriso đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1997 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2K / 33.14㎡ -

Thông tin

chung cư 石川マンション-301号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1973 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (3,300 yen) 2 tháng / - / - / - 2K / 33.00㎡ -

Thông tin

chung cư グランディール狭山-303号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1997 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (6,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2LDK / 57.02㎡ -

Thông tin

chung cư 狭山グリーンハイツ 101号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 24,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư 狭山グリーンハイツ 301号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 30,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư ヒルグランデ-205号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Iriso đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1996 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (4,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2DK / 40.50㎡ -

Thông tin

chung cư グランフォーレ狭山台-305号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi Bus 8 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1996 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (4,000 yen) 3 tháng / - / - / - 3LDK / 56.85㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Sayamashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống