Sayamashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 9
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư 狭山グリーンハイツ 209号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.05㎡ -

Thông tin

tập thể 石川ハイム 101号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1985 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK / 38.90㎡ -

Thông tin

chung cư 狭山グリーンハイツ-103号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.96㎡ -

Thông tin

chung cư 石川マンション 201号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1973 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2K / 33.00㎡ -

Thông tin

chung cư レスポワール新狭山 102号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Shin-sayama 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 35.52㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Casa Stage Iriso(P込) 103号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Iriso 徒歩 19 phút
Seibu Shinjuku Line Sayamashi Bus 8 phút 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 47.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ティーズアベニュー 202号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Iriso 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1994 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK / 33.14㎡ -

Thông tin

chung cư グランディール狭山 301号室

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1997 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 84,000 yen (6,000 yen) 3 tháng / - / - / - 3LDK / 63.53㎡ -

Thông tin

chung cư アーク狭山 103

Địa chỉ Saitama Sayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.68㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Sayamashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống