shikishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 8
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể メゾンホソダB 202

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Asakadai đi bộ 19 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1996 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (2,000 yen) 78,000 yen / - / - / - 2DK / 44.00㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンホソダB 201

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Asakadai đi bộ 19 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1996 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 81,000 yen (2,000 yen) 81,000 yen / - / - / - 2LDK / 50.00㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Moon 204

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 21 phút đi bộ 7 phút
Musashino Line Kita-Asaka Bus 14 phút đi bộ 1 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa Bus 31 phút đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,500 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2SLDK / 61.48㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Moon 202

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 21 phút đi bộ 7 phút
Musashino Line Kita-Asaka Bus 14 phút đi bộ 1 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa Bus 31 phút đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,500 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2SLDK / 61.48㎡ -

Thông tin

tập thể アムール olivier 103

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 35 phút
Musashino Line Kita-Asaka đi bộ 42 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 48.44㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Star 203

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 21 phút đi bộ 3 phút
Musashino Line Kita-Asaka Bus 14 phút đi bộ 1 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa Bus 31 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2017 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2SLDK / 61.48㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Star 101

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 21 phút đi bộ 3 phút
Musashino Line Kita-Asaka Bus 14 phút đi bộ 1 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa Bus 31 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2017 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 53.07㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Star 102

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 21 phút đi bộ 3 phút
Musashino Line Kita-Asaka Bus 14 phút đi bộ 1 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa Bus 31 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2017 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 53.07㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
shikishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống