shikishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 10
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グローベル志木 ステーションプレミア

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2014 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 152,000 yen (10,000 yen) 152,000 yen / 152,000 yen / - / - 2LDK / 60.70㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール R 205

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 15 phút đi bộ 5 phút
Tobu Tojo Line Mizuhodai đi bộ 40 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 44 phút
Năm xây dựng 2002 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.74㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール R 104

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 15 phút đi bộ 5 phút
Tobu Tojo Line Mizuhodai đi bộ 40 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 44 phút
Năm xây dựng 2002 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.74㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール R 206

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 15 phút đi bộ 5 phút
Tobu Tojo Line Mizuhodai đi bộ 40 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 44 phút
Năm xây dựng 2002 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.74㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール R 105

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 15 phút đi bộ 5 phút
Tobu Tojo Line Mizuhodai đi bộ 40 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 44 phút
Năm xây dựng 2002 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.74㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール R 106

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 15 phút đi bộ 5 phút
Tobu Tojo Line Mizuhodai đi bộ 40 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 44 phút
Năm xây dựng 2002 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.74㎡ -

Thông tin

tập thể アムール olivier 102

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 35 phút
Musashino Line Kita-Asaka đi bộ 42 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 48.44㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンホソダB 202

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Asakadai đi bộ 19 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1996 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (2,000 yen) 78,000 yen / - / - / - 2DK / 44.00㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンホソダA 303

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Asakadai đi bộ 19 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (3,000 yen) 76,000 yen / - / - / - 2DK / 44.00㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンホソダA 202

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Asakadai đi bộ 19 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (3,000 yen) 76,000 yen / - / - / - 2DK / 44.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
shikishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống