Wakoshi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ノーブルハイム 202

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Toei Mita Line Nishi-Takashimadaira đi bộ 14 phút
Tobu Tojo Line Narimasu đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1994 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư ノーブルハイム 302

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Toei Mita Line Nishi-Takashimadaira đi bộ 14 phút
Tobu Tojo Line Narimasu đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1994 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể フィックス和光 202

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu đi bộ 13 phút
Fukutoshin Line Chikatetsu Narimasu đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2000 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.54㎡ -

Thông tin

tập thể フォルトゥーナ 102

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu đi bộ 17 phút
Toei Oedo Line Hikarigaoka đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2010 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 72,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 28.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アビテB・B 907

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Yurakucho Line Wakoshi đi bộ 3 phút
Tobu Tojo Line Wakoshi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 61,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư イルヴィアーレ西高島平オーヴェスト 302

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Toei Mita Line Nishi-Takashimadaira đi bộ 12 phút
Tobu Tojo Line Narimasu đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ -

Thông tin

tập thể カーサ吉田 202

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu đi bộ 10 phút
Tobu Tojo Line Narimasu đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.00㎡ -

Thông tin

chung cư アビテB・B 601

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Yurakucho Line Wakoshi đi bộ 3 phút
Tobu Tojo Line Wakoshi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 59,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư サンワパレス 302

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Fukutoshin Line Chikatetsu Narimasu đi bộ 12 phút
Tobu Tojo Line Narimasu đi bộ 15 phút
Tobu Tojo Line Wakoshi đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1984 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 78,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 50.00㎡ -

Thông tin

chung cư サンワパレス 208

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Fukutoshin Line Chikatetsu Narimasu đi bộ 12 phút
Tobu Tojo Line Narimasu đi bộ 15 phút
Tobu Tojo Line Wakoshi đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1984 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 50.00㎡ -

Thông tin

chung cư サンワパレス 405

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Fukutoshin Line Chikatetsu Narimasu đi bộ 12 phút
Tobu Tojo Line Narimasu đi bộ 15 phút
Tobu Tojo Line Wakoshi đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1984 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 80,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 50.00㎡ -

Thông tin

chung cư ロッソ・パステロ 508

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Fukutoshin Line Wakoshi đi bộ 8 phút
Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1997 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 69,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

chung cư ドゥジェームシュロス 207

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakoshi đi bộ 3 phút
Yurakucho Line Wakoshi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート和光 204

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu đi bộ 9 phút
Fukutoshin Line Chikatetsu Narimasu đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1989 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,200 yen (6,800 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.80㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Wakoshi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống