Chichibu Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 3
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ハムステッド

Địa chỉ Saitama Hanyushi Nishi
Giao thông Tobu Isesaki Line Hanyu 徒歩 12 phút
Chichibu Railway Nishi-Hanyu 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (2,000 yen) 38,000 yen / - / - / - 2DK / 41.31㎡ -

Thông tin

tập thể 熊坂ビル

Địa chỉ Saitama Kumagayashi Hongoku
Giao thông Chichibu Railway Kamikumagaya 徒歩 8 phút
Takasaki Line Kumagaya 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1984 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 20,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể 熊坂ビル

Địa chỉ Saitama Kumagayashi Hongoku
Giao thông Chichibu Railway Kamikumagaya 徒歩 8 phút
Takasaki Line Kumagaya 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1984 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 20,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống