Fukutoshin Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 9
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể フォルトゥーナ 205

Địa chỉ Saitama Wakoshi Shirako
Giao thông Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu 徒歩 17 phút
Toei Oedo Line Hikarigaoka 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 28.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 天王坂ヒルズ イースト 203

Địa chỉ Saitama Wakoshi Shirako
Giao thông Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu 徒歩 14 phút
Fukutoshin Line Chikatetsu Narimasu 徒歩 14 phút
Tobu Tojo Line Tamayodo 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 31.05㎡ -

Thông tin

chung cư 天王坂ヒルズ ウエスト 203

Địa chỉ Saitama Wakoshi Shirako
Giao thông Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 16 phút
Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 29.87㎡ -

Thông tin

khác COCOPAL和光(1人部屋)

Địa chỉ Saitama Wakoshi Niikura
Giao thông Tobu Tojo Line Wakoshi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 12.40㎡ -

Thông tin

khác COCOPAL和光(2人部屋)

Địa chỉ Saitama Wakoshi Niikura
Giao thông Tobu Tojo Line Wakoshi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 25,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 12.40㎡ -

Thông tin

chung cư あかるハイム17 209

Địa chỉ Saitama Wakoshi Shirako
Giao thông Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 13 phút
Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu - 14 phút
Fukutoshin Line Chikatetsu Narimasu - 14 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư あかるハイム17 211

Địa chỉ Saitama Wakoshi Shirako
Giao thông Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 13 phút
Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu - 14 phút
Fukutoshin Line Chikatetsu Narimasu - 14 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư あかるハイム17 510

Địa chỉ Saitama Wakoshi Shirako
Giao thông Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 13 phút
Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu - 14 phút
Fukutoshin Line Chikatetsu Narimasu - 14 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 55,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư あかるハイム17 508

Địa chỉ Saitama Wakoshi Shirako
Giao thông Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 13 phút
Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu - 14 phút
Fukutoshin Line Chikatetsu Narimasu - 14 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 55,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống