Fukutoshin Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 16
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể 第2イズミハイツ 102

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 13 phút
Yurakucho Line Wakoshi 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1981 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン成増 103

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 14 phút
Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンライズハウスB棟 107

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 17 phút
Tobu Tojo Line Wakoshi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズハウスA棟 108

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 17 phút
Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プレジール 和光 102

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakoshi 徒歩 20 phút
Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 20 phút
Toei Mita Line Nishi-Takashimadaira 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể レストハウス和光 101号室

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakoshi Bus 12 phút 徒歩 5 phút
Tobu Tojo Line Wakoshi 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1991 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 48.44㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アイリス 202

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Yurakucho Line Wakoshi 徒歩 4 phút
Tobu Tojo Line Wakoshi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2008 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 24.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エミネンスプラザ 201

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakoshi 徒歩 6 phút
Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1994 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.50㎡ -

Thông tin

tập thể スペランツァ 202

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu 徒歩 11 phút
Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2009 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 28.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ビューティフルハイツA 206

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Toei Mita Line Nishi-Takashimadaira 徒歩 18 phút
Tobu Tojo Line Wakoshi Bus 8 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1994 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể ロアシス和光 203

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakoshi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (2,000 yen) 61,000 yen / 61,000 yen / - / - 2K / 40.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズハウスA棟 210

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 17 phút
Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ベルウッド 102

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu 徒歩 14 phút
Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (2,000 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 2DK / 37.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

khác COCOPAL和光(1人部屋)

Địa chỉ Saitama Wakoshi Niikura
Giao thông Tobu Tojo Line Wakoshi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 12.40㎡ -

Thông tin

khác COCOPAL和光(2人部屋)

Địa chỉ Saitama Wakoshi Niikura
Giao thông Tobu Tojo Line Wakoshi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 25,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 12.40㎡ -

Thông tin

chung cư あかるハイム17 407

Địa chỉ Saitama Wakoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Narimasu 徒歩 13 phút
Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu 徒歩 14 phút
Fukutoshin Line Chikatetsu Narimasu 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 59,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống