Kawagoe Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 107
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể サンモールNⅡ 203

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Kawagoe Line Kasahata 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 29.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジュネスⅡ 107

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kaminodamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 16 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 12 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 28.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シーワン新宿 106

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Arajukumachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 20 phút
Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プレミール(仙波町) 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Senbamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 15 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 91,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 59.93㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy サンライズ日高 B

Địa chỉ Saitama Hidakashi Takahagihigashi
Giao thông Kawagoe Line Musashi-Takahagi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 57.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンコート 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 8 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 52.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể スバルツー 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kishimachi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 13 phút
Kawagoe Line Kawagoe 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン・ド・ルポ 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 15 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン・ド・ルポ 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 15 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 26,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン・ド・ルポ 203

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 15 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プレミール川越 306

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Tamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 9 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 18 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジュネス(K) 503

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Nodamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 10 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 50,000 yen (5,100 yen) - / - / - / - 1K / 22.91㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイムアネックス 0103

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Kawagoe Line Kasahata 徒歩 15 phút
Kawagoe Line Matoba 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 40.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パークハイツB 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Sunashinden
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 9 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 36.93㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プレミール(仙波町) 204

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Senbamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 15 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 91,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 59.93㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンコート 101

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 8 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 52.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンコート 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 8 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 52.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư センチュリー川越 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kosenbamachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 19 phút
Kawagoe Line Kawagoe 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 54.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư センチュリー川越 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kosenbamachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 19 phút
Kawagoe Line Kawagoe 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 54.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư センチュリー川越 403

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kosenbamachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 19 phút
Kawagoe Line Kawagoe 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 70,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 54.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾンサンライズ 305

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Matoba
Giao thông Kawagoe Line Matoba 徒歩 15 phút
Kawagoe Line Kasahata 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 55.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンモールNⅡ 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Kawagoe Line Kasahata 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 29.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・プリマベーラ霞ヶ関 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kasumigasekihigashi
Giao thông Tobu Tojo Line Tobu Kasumigaseki 徒歩 7 phút
Kawagoe Line Matoba 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アーク・ヴィラ霞ヶ関 101

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kasumigasekihigashi
Giao thông Tobu Tojo Line Tobu Kasumigaseki 徒歩 5 phút
Kawagoe Line Matoba 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越仙波町 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Senbamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 8 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể C・M-EAST 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Namikishinmachi
Giao thông Kawagoe Line Minami-Furuya 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể C・M-WEST 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Namikishinmachi
Giao thông Kawagoe Line Minami-Furuya 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ターナ・クレア 302

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Wakitamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 5 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.51㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ターナ・クレア 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Wakitamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 5 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.51㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ターナ・クレア 303

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Wakitamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 5 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.51㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống