Keihin-Tohoku Negishi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 198
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể シティハイムプリムラ 0202

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Shiba
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 12 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.43㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム中野 2020

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Daitakubo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 18 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 43.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム中野 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Daitakubo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 18 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 43.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy メゾネット2 2a

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 20 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第二静和荘 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Takahanacho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 17 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1973 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / 62,000 yen 3DK(+S) / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第四静和荘 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Takahanacho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 17 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1975 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンガーデン元郷A 103

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Motogo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 16 phút
Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (3,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy メゾンベール Ⅰ

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Shibatsukabara
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 133,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 82.68㎡ -

Thông tin

tập thể コトー・ヴァンベール 203

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Negishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 14 phút
Musashino Line Minami-Urawa 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2K / 34.77㎡ -

Thông tin

tập thể ハイム沙羅 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Kamiochiai
Giao thông Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 9 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 34.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アメージングハイツ 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Honmachihigashi
Giao thông Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 9 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ローズコート 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Kamiochiai
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin 徒歩 4 phút
Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プランドールA 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yono 徒歩 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンカネクラ 202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku Kitaurawa
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 5 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yono 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 44.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファミリーマンション北浦和 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Shinnakazato
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 15 phút
Saikyo Line Minami-Yono 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1965 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 38.76㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート西川口第2 604

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Nishiaoki
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 7 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 45,000 yen (6,800 yen) - / - / - / - 1R / 15.15㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート西川口 502

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Nishikawaguchi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 44,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート西川口第2 504

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Nishiaoki
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 7 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 41,200 yen (6,800 yen) - / - / - / - 1R / 15.15㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート西川口第9 307

Địa chỉ Saitama Todashi Kizawa
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 49,000 yen (7,500 yen) - / - / - / - 1R / 18.09㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート武蔵浦和 B103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Shirahata
Giao thông Saikyo Line Musashi-Urawa 徒歩 8 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,700 yen (8,300 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 25.92㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート西川口第4 302

Địa chỉ Saitama Warabishi Minamicho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 16 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,500 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 11.70㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート西川口第6 104

Địa chỉ Saitama Warabishi Minamicho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 7 phút
Saikyo Line Toda-Koen 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,500 yen (8,500 yen) - / - / - / - 1R / 21.65㎡ -

Thông tin

chung cư 川口ヒルズC 203

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Aoki
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 15 phút
Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 26.22㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソレイユ川口 203

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Namikimotomachi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 12 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 14.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レジェンドA棟 0104

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 23 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.79㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レジェンドB棟 301

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 25 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.79㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 102

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Shibanakada
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 103

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Shibanakada
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 104

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Shibanakada
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 105

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Shibanakada
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống