Keihin-Tohoku Negishi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 108
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ロイヤルサンシティ 101

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya đi bộ 20 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 61.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドゥール蕨市民公園 504

Địa chỉ Saitama Warabishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 98,000 yen (5,000 yen) - / 98,000 yen / - / - 2LDK / 52.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コート浦和 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa đi bộ 10 phút
Musashino Line Minami-Urawa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (3,000 yen) 88,000 yen / - / - / - 3DK / 59.45㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロイヤルサンシティ 401

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya đi bộ 20 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 74,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 61.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドゥール蕨市民公園 402

Địa chỉ Saitama Warabishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 98,000 yen (5,000 yen) 98,000 yen / 98,000 yen / - / - 3LDK / 68.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジョイフル浦和 410

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 7 phút
Tohoku Line Urawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 46,000 yen (3,000 yen) 69,000 yen / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル浦和 411

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 7 phút
Tohoku Line Urawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 46,000 yen (3,000 yen) 69,000 yen / - / - / - 1K / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル浦和 412

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 7 phút
Tohoku Line Urawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 46,000 yen (3,000 yen) 69,000 yen / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル浦和 111

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 7 phút
Tohoku Line Urawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) 69,000 yen / - / - / - 1K / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル浦和 302

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 7 phút
Tohoku Line Urawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (3,000 yen) 69,000 yen / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư 夏野マンション・西川口 202

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1977 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (7,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK / 33.00㎡ -

Thông tin

chung cư 並木クイーンコーポ 601

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi đi bộ 5 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1973 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 65,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2K / 29.97㎡ -

Thông tin

chung cư 夏野マンション・西川口 305

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1977 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (5,000 yen) 45,000 yen / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư ベルシェ朝日

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo đi bộ 12 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

nhà riêng 蕨市塚越2丁目戸建て

Địa chỉ Saitama Warabishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 140,000 yen (0 yen) 280,000 yen / 140,000 yen / - / - 4DK / 85.28㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 川口寿コーポ

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1974 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 62,000 yen (0 yen) 62,000 yen / 62,000 yen / - / - 1K / 26.73㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション川口第7

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 112,000 yen (8,000 yen) 112,000 yen / 112,000 yen / - / - 1LDK / 43.31㎡ -

Thông tin

chung cư サンクタス与野タワーレジデンス

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yono đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2014 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 155,000 yen (5,000 yen) 155,000 yen / 155,000 yen / - / - 3LDK / 72.30㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション西川口第7

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (5,000 yen) 46,000 yen / 46,000 yen / - / - 1R / 16.28㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヴィアーレ大宮

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 8 phút
Saikyo Line Omiya đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 148,000 yen (0 yen) 296,000 yen / 148,000 yen / - / - 3LDK / 70.46㎡ -

Thông tin

chung cư 北浦和公園パークハウス STYLISH AIR

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2009 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 178,000 yen (10,000 yen) 356,000 yen / 178,000 yen / - / - 3LDK / 75.81㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション川口芝公園

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 21 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi Bus 4 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1988 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (0 yen) 150,000 yen / 75,000 yen / - / - 2DK / 51.60㎡ -

Thông tin

chung cư レクセルプラザ西川口

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1997 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 145,000 yen (0 yen) 290,000 yen / 145,000 yen / - / - 2SLDK / 72.51㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン大宮東

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Saikyo Line Omiya Bus 16 phút đi bộ 8 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 16 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,000 yen (0 yen) 57,000 yen / - / - / - 2DK / 44.37㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン東浦和

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Musashino Line Higashi-Urawa Bus 8 phút đi bộ 4 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi Bus 20 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1993 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 85,000 yen (0 yen) 170,000 yen / - / - / - 2SLDK / 62.40㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヴィアーレ浦和弐番館

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 6 phút
Takasaki Line Urawa đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2002 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 179,000 yen (10,000 yen) 179,000 yen / 179,000 yen / - / - 3LDK / 69.95㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン大宮七里

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Tobu Noda Line Nanasato đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 11 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 2SLDK / 67.70㎡ -

Thông tin

chung cư エルザタワー55

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
30 185,000 yen (0 yen) 185,000 yen / 185,000 yen / - / - 4LDK / 84.23㎡ -

Thông tin

tập thể エステートピア武笠 302号室

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa Bus 8 phút đi bộ 5 phút
Musashino Line Higashi-Urawa Bus 9 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1994 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 60.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể レオ浦和 107号室

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku
Giao thông Tohoku Line Urawa đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống