Keihin-Tohoku Negishi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 203
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể リリーハイムD棟 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 12 phút 徒歩 7 phút
Tobu Noda Line Owada 徒歩 34 phút
Tobu Noda Line Nanasato 徒歩 39 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク西川口 406

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 5 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 27 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2015 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 66,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.54㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 風 202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku
Giao thông Saikyo Line Minami-Yono 徒歩 21 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 27 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 2018 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 46.91㎡ -

Thông tin

tập thể サンライズ宮町 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Saikyo Line Omiya 徒歩 10 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 10 phút
Kawagoe Line Omiya 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) 55,000 yen / - / - / - 1K / 22.19㎡ -

Thông tin

chung cư ウィンベルデュエット川口

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 58,000 yen (2,000 yen) 58,000 yen / - / - / - 1DK / 26.45㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ浦和グレイシアヒル

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 13 phút
Takasaki Line Urawa 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2009 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 178,000 yen (8,000 yen) 356,000 yen / 178,000 yen / - / - 3LDK / 75.98㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション川口第11

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (0 yen) 59,000 yen / - / - / - 1K / 22.95㎡ -

Thông tin

chung cư エルザタワー55

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
36 110,000 yen (10,000 yen) 110,000 yen / 110,000 yen / - / - 1LDK / 58.37㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ川口

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1989 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 108,000 yen (0 yen) 108,000 yen / 108,000 yen / - / - 3DK / 54.24㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ蕨シティー

Địa chỉ Saitama Warabishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 100,000 yen (10,000 yen) 100,000 yen / 100,000 yen / - / - 3LDK / 63.78㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション浦和西高前

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yono 徒歩 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin Bus 6 phút 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 98,000 yen (7,000 yen) 196,000 yen / - / - / - 3LDK / 65.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション西川口第3

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 25 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi Bus 7 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1980 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (0 yen) 160,000 yen / 80,000 yen / - / - 3LDK / 67.32㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン浦和

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 19 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa Bus 3 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1993 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 88,000 yen (8,000 yen) 132,000 yen / - / - / - 3LDK / 65.60㎡ -

Thông tin

chung cư セピアコート並木

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 111,000 yen (9,000 yen) 111,000 yen / 111,000 yen / - / - 3LDK / 66.27㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズスクエア浦和常盤レガリエ

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2003 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 170,000 yen (0 yen) 340,000 yen / 170,000 yen / - / - 3LDK / 72.61㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ大宮

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 10 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1989 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 130,000 yen (0 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 3LDK / 70.62㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ浦和常盤

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 13 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 46,000 yen (5,000 yen) 46,000 yen / 46,000 yen / - / - 1K / 20.80㎡ -

Thông tin

chung cư キララガーデンフロントコート

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 15 phút 徒歩 1 phút
Saikyo Line Omiya Bus 15 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2007 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
15 130,000 yen (0 yen) 260,000 yen / - / - / - 3LDK / 81.54㎡ -

Thông tin

chung cư サンクタス与野タワーレジデンス

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yono 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2014 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 158,000 yen (10,000 yen) 158,000 yen / 158,000 yen / - / - 3LDK / 72.30㎡ -

Thông tin

chung cư ロイヤルサンシティ 504

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 20 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 10 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 61.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロイヤルサンシティ 107

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 20 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 10 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 61.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドゥール蕨市民公園 101

Địa chỉ Saitama Warabishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 94,000 yen (5,000 yen) 94,000 yen / - / - / - 3LDK / 68.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フィオーレ蕨 103

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 10 phút
Musashino Line Higashi-Urawa Bus 17 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2017 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.95㎡ -

Thông tin

tập thể サウステラス蕨 202

Địa chỉ Saitama Warabishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 9 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2017 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (4,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 20.05㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン川口朝日Ⅰ 303

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya Bus 8 phút 徒歩 2 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 15 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1969 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2K / 27.45㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル浦和 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 7 phút
Tohoku Line Urawa 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) 67,500 yen / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư グランドシティ大宮 411

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 22 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya Bus 5 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1984 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 67,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 45.26㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン・ド・ルミエール1 203

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Tobu Noda Line Owada 徒歩 19 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 8 phút 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 56.79㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống