Keihin-Tohoku Negishi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 128
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể 末広ハイツ 201

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Suehiro
Giao thông Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 8 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイムプリムラ 102

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Shiba
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 12 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.43㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイムプリムラ 0202

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Shiba
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 12 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.43㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファミール藤和 305

Địa chỉ Saitama Warabishi Tsukagoshi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.79㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フローラ中青木 101

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Nakaaoki
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 18 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 41.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ダイシンハイツ 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Minamiurawa
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 3 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 45.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy メゾネット2 2a

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 20 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第二静和荘 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Takahanacho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 17 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1973 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / 62,000 yen 3DK(+S) / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第四静和荘 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Takahanacho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 17 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1975 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション並木北公園 0309

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Namiki
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 31.87㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション川口原町 0104

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Haramachi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 24.45㎡ -

Thông tin

chung cư 川口ファミリーマンション 0218

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Sakaecho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1974 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 79,000 yen (0 yen) 1.5 tháng / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 40.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ西川口 0603

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Nishikawaguchi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 95,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 52.80㎡ -

Thông tin

tập thể レオ浦和 212号室

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku Harayama
Giao thông Tohoku Line Urawa 徒歩 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể レオ浦和 109号室

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku Harayama
Giao thông Tohoku Line Urawa 徒歩 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư ルミエール 303号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Mihashi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 25 phút
Takasaki Line Saitama-Shintoshin 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 58,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 三橋ーMSK 105号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Mihashi
Giao thông Saikyo Line Omiya 徒歩 2 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan 徒歩 37 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 30.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルミエール 105号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Mihashi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サカエコーポ 2C号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Onaricho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 15 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 37.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư カピス大宮 106号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Mihashi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 5 phút
Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 39 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 55.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ゆざわマンション 202号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Kamikocho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 27 phút
Takasaki Line Omiya 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 56.45㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ゆざわマンション 303号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Kamikocho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 27 phút
Takasaki Line Omiya 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 78,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 56.45㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アーバンコート 103号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Nishi-ku
Giao thông Kawagoe Line Nishi-Omiya 徒歩 3 phút
Takasaki Line Omiya 徒歩 47 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 83,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 76.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ボヌール21 105号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Nishi-ku Mihashi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 5 phút
Kawagoe Line Nishi-Omiya 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 86,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 71.06㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 桜木-MSK 302号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Sakuragicho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 7 phút
Saikyo Line Omiya 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 103,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 36.02㎡ -

Thông tin

chung cư 桜木-MSK 303号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Sakuragicho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 7 phút
Saikyo Line Omiya 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 98,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 30.43㎡ -

Thông tin

tập thể カレッジハウス12 103号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku
Giao thông Saikyo Line Minami-Yono 徒歩 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể ローズハイツ 101号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Horinochicho
Giao thông - Omiya 徒歩 18 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.30㎡ -

Thông tin

tập thể カレッジハウス15 102号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 5 phút
Saikyo Line Minami-Yono 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.22㎡ -

Thông tin

chung cư 桜木-MSK 304号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Sakuragicho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 7 phút
Saikyo Line Omiya 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 115,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.04㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống