Musashino Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 51
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư スカイコート武蔵浦和 305

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Shirahata
Giao thông Saikyo Line Musashi-Urawa 徒歩 8 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,700 yen (8,300 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 25.92㎡ -

Thông tin

chung cư ベラージュ川口 0203

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Shiba
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 5 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 39 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォルトゥーナ美女木 107

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 10 phút
Musashino Line Musashi-Urawa 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レジェンドB棟 301

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 25 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.79㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グランビア 103

Địa chỉ Saitama Niizashi Nobitome
Giao thông Musashino Line Niza 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 44.38㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グランビア 205

Địa chỉ Saitama Niizashi Nobitome
Giao thông Musashino Line Niza 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 44.38㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ソレーユ南越谷 202

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi Minamikoshigaya
Giao thông Musashino Line Minami-Koshigaya 徒歩 10 phút
Tobu Isesaki Line Shin-Koshigaya 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 55.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ガレージハウス6 3

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Chozo
Giao thông Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo 徒歩 6 phút
Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 61.26㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム中野 2020

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Daitakubo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 18 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 43.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム中野 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Daitakubo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 18 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 43.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メープルガーデン1 202

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Tozukaminami
Giao thông Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo 徒歩 7 phút
Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 48.55㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể FLAT SAIKO-PARK 2060

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Matsumoto
Giao thông Musashino Line Nishi-Urawa 徒歩 15 phút
Saikyo Line Musashi-Urawa 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 43.53㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プリムローズ 301

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Shikatebukuro
Giao thông Saikyo Line Musashi-Urawa 徒歩 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 83,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 33.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイムマーガレット 101

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Higashikawaguchi
Giao thông Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 3 phút
Saitama Rapid Railway Urawa-Misono 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 40.91㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーレジデンスⅢ 303

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Chozo
Giao thông Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo 徒歩 7 phút
Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 78,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 56.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プルメリア 201

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku Higashiurawa
Giao thông Musashino Line Higashi-Urawa 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 48.44㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスポワール浦和 0303

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku Higashiurawa
Giao thông Musashino Line Higashi-Urawa 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 95,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 71.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーハイツ 0202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Yotsuya
Giao thông Saikyo Line Musashi-Urawa 徒歩 15 phút
Musashino Line Nishi-Urawa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 82,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 54.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể イーストハイツ 0103

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Musashino Line Higashi-Urawa 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 51.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ナセール南浦和A棟 0205

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Buzo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 80,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 59.22㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ファミールB 103 B棟

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Musashino Line Higashi-Urawa 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 53.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể イーストハイツ 205

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Musashino Line Higashi-Urawa 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 51.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 日神パレステージ東所沢第2 302

Địa chỉ Saitama Tokorozawashi Higashitokorozawa
Giao thông Musashino Line Higashi-Tokorozawa 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 37,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エターナル 302

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Musashino Line Koshigaya-Laketown 徒歩 13 phút
Musashino Line Minami-Koshigaya 徒歩 37 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 44.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エターナル 305

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Musashino Line Koshigaya-Laketown 徒歩 13 phút
Musashino Line Minami-Koshigaya 徒歩 37 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 77,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 44.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể そるふぃーゆ三郷 302

Địa chỉ Saitama Misatoshi Misato
Giao thông Musashino Line Misato 徒歩 3 phút
Musashino Line Shinmisato 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 61,000 yen (2,300 yen) - / - / - / - 1K / 23.04㎡ -

Thông tin

tập thể そるふぃーゆ三郷 303

Địa chỉ Saitama Misatoshi Misato
Giao thông Musashino Line Misato 徒歩 3 phút
Musashino Line Shinmisato 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (2,300 yen) - / - / - / - 1K / 22.85㎡ -

Thông tin

tập thể アサカウエスト 105

Địa chỉ Saitama Asakashi Miyado
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki 徒歩 10 phút
Musashino Line Kita-Asaka 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 14.90㎡ -

Thông tin

tập thể キャバンクラブ 105

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Shibashimo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 1 phút
Musashino Line Higashi-Urawa 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 21.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション朝霞本町 0608

Địa chỉ Saitama Asakashi Honcho
Giao thông Tobu Tojo Line Asaka 徒歩 10 phút
Musashino Line Kita-Asaka 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 94,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 60.05㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống