Musashino Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 24
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アサカウエスト 105

Địa chỉ Saitama Asakashi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki đi bộ 14 phút
Musashino Line Kita-Asaka đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.90㎡ -

Thông tin

tập thể アサカウエスト 203

Địa chỉ Saitama Asakashi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki đi bộ 14 phút
Musashino Line Kita-Asaka đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.90㎡ -

Thông tin

tập thể プレシャスアース 東川口 101

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Musashino Line Higashikawaguchi đi bộ 14 phút
Saitama Rapid Railway Higashikawaguchi đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2015 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.85㎡ -

Thông tin

tập thể アルシェ大久保 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku
Giao thông Saikyo Line Minami-Yono đi bộ 35 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi đi bộ 37 phút
Musashino Line Nishi-Urawa đi bộ 50 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.10㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション新座

Địa chỉ Saitama Niizashi
Giao thông Musashino Line Niza đi bộ 15 phút
Tobu Tojo Line Shiki Bus 12 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1993 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 58,000 yen (10,000 yen) 58,000 yen / - / - / - 3DK / 50.88㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン東浦和

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Musashino Line Higashi-Urawa Bus 8 phút đi bộ 4 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi Bus 20 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1993 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 85,000 yen (0 yen) 170,000 yen / - / - / - 2SLDK / 62.40㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン西浦和

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Musashino Line Nishi-Urawa đi bộ 14 phút
Saikyo Line Musashi-Urawa Bus 13 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 95,000 yen (5,000 yen) 95,000 yen / 95,000 yen / - / - 3LDK / 71.72㎡ -

Thông tin

chung cư サーパス武蔵浦和第2

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Saikyo Line Musashi-Urawa đi bộ 14 phút
Musashino Line Musashi-Urawa đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 98,000 yen (11,000 yen) 98,000 yen / 98,000 yen / - / - 3LDK / 71.29㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション吉川駅前

Địa chỉ Saitama Yoshikawashi
Giao thông Musashino Line Yoshikawa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 95,000 yen (0 yen) 190,000 yen / 95,000 yen / - / - 3DK / 55.63㎡ -

Thông tin

chung cư コート浦和 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa đi bộ 10 phút
Musashino Line Minami-Urawa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (3,000 yen) 88,000 yen / - / - / - 3DK / 59.45㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư イーストメナー 304号室

Địa chỉ Saitama Niizashi
Giao thông Musashino Line Niza đi bộ 18 phút
Tobu Tojo Line Shiki đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.40㎡ -

Thông tin

tập thể エステートピア武笠 301号室

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa Bus 8 phút đi bộ 5 phút
Musashino Line Higashi-Urawa Bus 9 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1994 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 60.00㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール K 104

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Shin-Koshigaya đi bộ 21 phút
Musashino Line Minami-Koshigaya đi bộ 23 phút
Tobu Isesaki Line Koshigaya đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2003 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể アムール ユイットⅡ 105

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Shin-Koshigaya đi bộ 22 phút
Musashino Line Minami-Koshigaya đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2004 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 44.71㎡ -

Thông tin

chung cư アズ北浦和レジデンス 0204

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku
Giao thông Saikyo Line Minami-Yono Bus 6 phút đi bộ 8 phút
Musashino Line Nishi-Urawa đi bộ 30 phút
Năm xây dựng 1989 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 60.70㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート所沢 103

Địa chỉ Saitama Tokorozawashi
Giao thông Musashino Line Higashi-Tokorozawa đi bộ 13 phút
Seibu Ikebukuro Line Akitsu đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 31,000 yen (5,500 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 18.63㎡ -

Thông tin

tập thể アルシェ大久保 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku
Giao thông Saikyo Line Minami-Yono đi bộ 35 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi đi bộ 37 phút
Musashino Line Nishi-Urawa đi bộ 50 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể アルシェ大久保 202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku
Giao thông Saikyo Line Minami-Yono đi bộ 35 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi đi bộ 37 phút
Musashino Line Nishi-Urawa đi bộ 50 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.10㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート所沢 310

Địa chỉ Saitama Tokorozawashi
Giao thông Musashino Line Higashi-Tokorozawa đi bộ 13 phút
Seibu Ikebukuro Line Akitsu đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 32,000 yen (5,500 yen) 40,000 yen / - / - / - 1K / 18.71㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール クラージュ West 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku
Giao thông Saikyo Line Naka-Urawa đi bộ 6 phút
Saikyo Line Minami-Yono đi bộ 18 phút
Saikyo Line Musashi-Urawa đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (2,500 yen) - / 28,500 yen / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

chung cư カメリアシティ 304

Địa chỉ Saitama Misatoshi
Giao thông Musashino Line Shinmisato đi bộ 19 phút
Musashino Line Misato đi bộ 20 phút
Tsukuba Express Misato-Chuo đi bộ 50 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 48.46㎡ -

Thông tin

tập thể アムール olivier 102

Địa chỉ Saitama shikishi
Giao thông Tobu Tojo Line Shiki Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Tobu Tojo Line Yanasegawa đi bộ 35 phút
Musashino Line Kita-Asaka đi bộ 42 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 48.44㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống