Saikyo Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 95
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể テラス北与野 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Honmachinishi
Giao thông Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 13 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 7.86㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第2フラワービル 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Uemine
Giao thông Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.62㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư クリスタルレジデンス 905

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yono 徒歩 2 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 73,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ノースビレッジ 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Uemine
Giao thông Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 34.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy 上峰1丁目メゾン 2F

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Uemine
Giao thông Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 17 phút
Saikyo Line Minami-Yono 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 95,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 65.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート戸田公園第4 505

Địa chỉ Saitama Todashi Shimotoda
Giao thông Saikyo Line Toda-Koen 徒歩 10 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 43,700 yen (6,285 yen) - / - / - / - 1K / 16.83㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート戸田公園第3 202

Địa chỉ Saitama Todashi Shimotoda
Giao thông Saikyo Line Toda-Koen 徒歩 11 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (7,500 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ -

Thông tin

tập thể フォルトゥーナ美女木 107

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 10 phút
Musashino Line Musashi-Urawa 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 豊愛ハイツ 0202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Tsuji
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 59.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư J-HANK中浦和 0107

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku Nishibori
Giao thông Saikyo Line Naka-Urawa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーハイツ 0202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Yotsuya
Giao thông Saikyo Line Musashi-Urawa 徒歩 15 phút
Musashino Line Nishi-Urawa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 82,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 54.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ガーデンシティ戸田 510

Địa chỉ Saitama Todashi Sasame
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 16 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 90,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 75.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ガーデンシティ戸田 509

Địa chỉ Saitama Todashi Sasame
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 16 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 90,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 75.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư セレブラール戸田 208

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 9 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 50.45㎡ -

Thông tin

chung cư セレブラール戸田 103

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 9 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 50.60㎡ -

Thông tin

chung cư セレブラール戸田 312

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 9 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 78,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 50.60㎡ -

Thông tin

chung cư セレブラール戸田 202

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 9 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 50.60㎡ -

Thông tin

tập thể 沖田コーポ戸田 103

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Toda 徒歩 3 phút
Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể 第1スカイハイツ戸田 211

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Toda 徒歩 5 phút
Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第2スカイハイツ戸田 105

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Toda 徒歩 5 phút
Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 39.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第二静和荘 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Takahanacho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 17 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1973 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / 62,000 yen 3DK(+S) / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第四静和荘 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Takahanacho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 17 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1975 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 沖田コーポ戸田 201

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Toda 徒歩 3 phút
Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư プレイスアネー 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Kishikicho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin 徒歩 9 phút
Saikyo Line Omiya 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 30.50㎡ -

Thông tin

tập thể コンホーム北与野 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku ShimOchiai
Giao thông Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 6 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.69㎡ -

Thông tin

chung cư サンシエ大宮 203

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Azumacho
Giao thông Saikyo Line Omiya 徒歩 13 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 23.71㎡ -

Thông tin

chung cư サンシエ大宮 303

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Azumacho
Giao thông Saikyo Line Omiya 徒歩 13 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 71,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 23.71㎡ -

Thông tin

chung cư サンシエ大宮 403

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Azumacho
Giao thông Saikyo Line Omiya 徒歩 13 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 71,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 23.71㎡ -

Thông tin

chung cư サンシエ大宮 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Azumacho
Giao thông Saikyo Line Omiya 徒歩 13 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 21.96㎡ -

Thông tin

chung cư サンシエ大宮 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Azumacho
Giao thông Saikyo Line Omiya 徒歩 13 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 21.63㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống