Saikyo Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 93
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư クローバーハイム 115号室

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 9 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 20.81㎡ -

Thông tin

tập thể ハイム沙羅 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Kamiochiai
Giao thông Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 9 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 34.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アメージングハイツ 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Honmachihigashi
Giao thông Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 9 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ローズコート 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Kamiochiai
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin 徒歩 4 phút
Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ジュネス白樺 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku
Giao thông Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 18.51㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ノースビレッジ 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Uemine
Giao thông Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 34.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファミリーマンション北浦和 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Shinnakazato
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 15 phút
Saikyo Line Minami-Yono 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1965 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 38.76㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート武蔵浦和 B103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Shirahata
Giao thông Saikyo Line Musashi-Urawa 徒歩 8 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,700 yen (8,300 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 25.92㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート西川口第6 104

Địa chỉ Saitama Warabishi Minamicho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 7 phút
Saikyo Line Toda-Koen 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,500 yen (8,500 yen) - / - / - / - 1R / 21.65㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート戸田公園第3 604

Địa chỉ Saitama Todashi Shimotoda
Giao thông Saikyo Line Toda-Koen 徒歩 11 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 44,000 yen (7,500 yen) - / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート戸田公園 204

Địa chỉ Saitama Todashi Honcho
Giao thông Saikyo Line Toda-Koen 徒歩 7 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,500 yen (7,500 yen) - / - / - / - 1R / 16.43㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート戸田公園第4 503

Địa chỉ Saitama Todashi Shimotoda
Giao thông Saikyo Line Toda-Koen 徒歩 10 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 43,700 yen (6,285 yen) - / - / - / - 1K / 19.09㎡ -

Thông tin

tập thể 豊愛ハイツ 0202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Tsuji
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 59.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư J-HANK中浦和 0301

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku Nishibori
Giao thông Saikyo Line Naka-Urawa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プリムヴェール 0101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Shikatebukuro
Giao thông Saikyo Line Musashi-Urawa 徒歩 11 phút
Saikyo Line Naka-Urawa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 32.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư M・メロコトーン 0203

Địa chỉ Saitama Saitamashi Sakura-ku Nishibori
Giao thông Saikyo Line Naka-Urawa 徒歩 12 phút
Musashino Line Musashi-Urawa 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 81,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 41.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーハイツ 0202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Yotsuya
Giao thông Saikyo Line Musashi-Urawa 徒歩 15 phút
Musashino Line Nishi-Urawa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 82,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 54.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư セレブラール戸田 208

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 9 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 50.45㎡ -

Thông tin

chung cư セレブラール戸田 103

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 9 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 50.60㎡ -

Thông tin

chung cư セレブラール戸田 202

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 9 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 50.60㎡ -

Thông tin

chung cư セレブラール戸田 312

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 9 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 78,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 50.60㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレステージ浦和 204

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku Kishicho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 7 phút
Saikyo Line Musashi-Urawa 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.11㎡ -

Thông tin

tập thể 第1スカイハイツ戸田 211

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Toda 徒歩 5 phút
Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第2スカイハイツ戸田 106

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Toda 徒歩 5 phút
Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第1スカイハイツ戸田 110

Địa chỉ Saitama Todashi
Giao thông Saikyo Line Toda 徒歩 5 phút
Saikyo Line Kita-Toda 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾン・ド・ピュア 202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku Shinnakazato
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yono 徒歩 8 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 27.67㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第二静和荘 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Takahanacho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 17 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1973 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / 62,000 yen 3DK(+S) / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第四静和荘 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Takahanacho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 17 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1975 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ピーチ戸田公園 106

Địa chỉ Saitama Todashi Shimomae
Giao thông Saikyo Line Toda-Koen 徒歩 10 phút
Saikyo Line Toda 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 32.01㎡ -

Thông tin

tập thể ReDAM大宮 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Miyacho
Giao thông Saikyo Line Omiya 徒歩 8 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,200 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.04㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống