Saitama Rapid Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 47
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ロイヤルサンシティ 405

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 20 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 10 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 61.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロイヤルサンシティ 504

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 20 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 10 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 61.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾン川口朝日Ⅰ 303

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya Bus 8 phút 徒歩 2 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 15 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1969 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2K / 27.45㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール ベトン 川口 202

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 12 phút
Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 5 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 2003 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (6,000 yen) - / 28,000 yen / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヒルズ川口戸塚

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 8 phút
Saitama Rapid Railway Higashikawaguchi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1997 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 118,000 yen (0 yen) 236,000 yen / 118,000 yen / - / - 2SLDK / 70.02㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール エクセラン 205

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Hatogaya 徒歩 19 phút
Saitama Rapid Railway Araijuku 徒歩 26 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.35㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール エクセラン 206

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Hatogaya 徒歩 19 phút
Saitama Rapid Railway Araijuku 徒歩 26 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.35㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 柳根町 203

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Musashino Line Higashi-Urawa 徒歩 19 phút
Saitama Rapid Railway Araijuku 徒歩 40 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 47 phút
Năm xây dựng 2019 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1SLDK / 51.54㎡ -

Thông tin

tập thể アムール ガーデン 103

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Hatogaya 徒歩 10 phút
Saitama Rapid Railway Araijuku 徒歩 24 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2011 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / 26,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アムール ガーデン 106

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Hatogaya 徒歩 10 phút
Saitama Rapid Railway Araijuku 徒歩 24 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2011 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / 26,500 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 南山田 202

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 401

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 403

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 67,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 305

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 308

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 302

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 208

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 209

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 211

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 103

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 403

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 67,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 401

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 308

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 305

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 302

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 211

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 209

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 208

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư B’2nd蕨 103

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 23 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルールフェールエトワール金山 205

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 11 phút
Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 9 phút
Namboku Line Akabane-Iwabuchi 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2004 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,500 yen) - / 29,000 yen / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống