Saitama Rapid Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 35
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ハイツ欅 103号室

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Honcho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 12 phút
Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 31.07㎡ -

Thông tin

tập thể サンシャインベル 102号室

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Asahi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 39.60㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート西川口第2 604

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Nishiaoki
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 7 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 45,000 yen (6,800 yen) - / - / - / - 1R / 15.15㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート西川口第2 504

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Nishiaoki
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 7 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 41,200 yen (6,800 yen) - / - / - / - 1R / 15.15㎡ -

Thông tin

chung cư 川口ヒルズC 203

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Aoki
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 15 phút
Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 26.22㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール K HouseⅡ 202

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Aoki
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 19 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.44㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư J-HANK川口 202

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Yahei
Giao thông Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォルトーナ川口 301

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Kamiaoki
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Nishi-Kawaguchi 徒歩 25 phút
Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 32.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ドミールイナリギ 101

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Araijuku 徒歩 15 phút
Saitama Rapid Railway Hatogaya 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1973 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 32.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ガーデンヒルズC 0203

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Araijuku 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 46.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy コトー根岸台 C

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Araijuku 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 71.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy ステップアップ B

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Araijuku 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 83,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 88.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ガレージハウス6 2

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Chozo
Giao thông Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo 徒歩 6 phút
Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 61.26㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 大門T 302

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku
Giao thông Saitama Rapid Railway Urawa-Misono 徒歩 9 phút
Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 33.34㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メープルガーデン2 305

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Tozukaminami
Giao thông Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo 徒歩 7 phút
Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 88,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 58.52㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ガレージハウス7 6

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Chozo
Giao thông Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo 徒歩 6 phút
Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 61.26㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エステートピアウチダ 108

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku Higashidaimon
Giao thông Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 14 phút
Saitama Rapid Railway Higashikawaguchi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 39.67㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エステートピアウチダ 203

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku Higashidaimon
Giao thông Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 14 phút
Saitama Rapid Railway Higashikawaguchi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 39.67㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーレジデンスⅢ 303

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Chozo
Giao thông Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo 徒歩 7 phút
Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 78,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 56.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メープルガーデン2 204

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Tozukaminami
Giao thông Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo 徒歩 7 phút
Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 87,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 58.52㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンガーデン元郷A 103

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Motogo
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 16 phút
Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (3,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư サンガーデン元郷B 301

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Motogo
Giao thông Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 1 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 44,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư ロイヤルサンシティ 303

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Suehiro
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 61.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロイヤルサンシティ 305

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Suehiro
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 61.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư デュオ東川口エアリーヒルズ 0311

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Higashikawaguchi
Giao thông Saitama Rapid Railway Higashikawaguchi 徒歩 3 phút
Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 138,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 72.59㎡ -

Thông tin

chung cư エルザタワー55 1204

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Motogo
Giao thông Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 145,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 73.44㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヴィアーレ東川口 0208

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Higashikawaguchi
Giao thông Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 17 phút
Saitama Rapid Railway Higashikawaguchi 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 79,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 60.48㎡ -

Thông tin

chung cư エルザタワー55 2811

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Motogo
Giao thông Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
28 140,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 73.28㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン東川口 0302

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Higashikawaguchi
Giao thông Musashino Line Higashikawaguchi 徒歩 6 phút
Saitama Rapid Railway Higashikawaguchi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 83,000 yen (0 yen) 1.5 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 55.06㎡ -

Thông tin

chung cư サウスゲートタワー川口 1512

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi Kanayamacho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi 徒歩 9 phút
Saitama Rapid Railway Kawaguchi-Motogo 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
15 179,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.53㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống