Saitama Rapid Railway Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 46
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アムール 日進 204

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Kawagoe Line Nisshin đi bộ 3 phút
Saitama Rapid Railway Line Kamonomiya đi bộ 16 phút
Takasaki Line Miyahara đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2005 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.35㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 日進 106

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Kawagoe Line Nisshin đi bộ 3 phút
Saitama Rapid Railway Line Kamonomiya đi bộ 16 phút
Takasaki Line Miyahara đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2005 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.35㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヴィアーレ大宮

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 8 phút
Saikyo Line Omiya đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 148,000 yen (0 yen) 296,000 yen / 148,000 yen / - / - 3LDK / 70.46㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン大宮東

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Saikyo Line Omiya Bus 16 phút đi bộ 8 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 16 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,000 yen (0 yen) 57,000 yen / - / - / - 2DK / 44.37㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン大宮七里

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Tobu Noda Line Nanasato đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 11 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 2SLDK / 67.70㎡ -

Thông tin

tập thể ジュネスアン 204号室

Địa chỉ Saitama Ageoshi
Giao thông Tohoku Line Higashi-Omiya đi bộ 14 phút
Saitama Rapid Railway Line Yoshinohara đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.40㎡ -

Thông tin

tập thể サンライズパーク上小町 203号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Saikyo Line Omiya đi bộ 14 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 43.00㎡ -

Thông tin

tập thể アムール OMIYA 206

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 8 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 17 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 81,000 yen (3,000 yen) 81,000 yen / 81,000 yen / - / - 1K / 35.19㎡ -

Thông tin

tập thể アムール エスポヌール 204

Địa chỉ Saitama Ageoshi
Giao thông Takasaki Line Okegawa đi bộ 15 phút
Takasaki Line Kita-Ageo đi bộ 26 phút
Saitama Rapid Railway Line Uchijuku đi bộ 38 phút
Năm xây dựng 2016 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1SLDK / 55.27㎡ -

Thông tin

tập thể アムール エスポヌール 203

Địa chỉ Saitama Ageoshi
Giao thông Takasaki Line Okegawa đi bộ 15 phút
Takasaki Line Kita-Ageo đi bộ 26 phút
Saitama Rapid Railway Line Uchijuku đi bộ 38 phút
Năm xây dựng 2016 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1SLDK / 55.27㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 金谷 105

Địa chỉ Saitama Saitamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 12 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2005 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 52.99㎡ -

Thông tin

tập thể リリーハイムC棟 205

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 12 phút đi bộ 7 phút
Tobu Noda Line Owada đi bộ 34 phút
Tobu Noda Line Nanasato đi bộ 39 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể リリーハイムD棟 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 12 phút đi bộ 7 phút
Tobu Noda Line Owada đi bộ 34 phút
Tobu Noda Line Nanasato đi bộ 39 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể リリーハイムD棟 203

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 12 phút đi bộ 7 phút
Tobu Noda Line Owada đi bộ 34 phút
Tobu Noda Line Nanasato đi bộ 39 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Arai 301

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Tohoku Line Toro đi bộ 16 phút
Saitama Rapid Railway Line Higashi-Miyahara đi bộ 10 phút
Saitama Rapid Railway Line Kamonomiya đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 43,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

tập thể アムール伊奈中央 103

Địa chỉ Saitama Kitaadachigun Inamachi
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Inachuo đi bộ 8 phút
Saitama Rapid Railway Line Shiku đi bộ 15 phút
Saitama Rapid Railway Line Hanuki đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2003 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể アムール伊奈中央 202

Địa chỉ Saitama Kitaadachigun Inamachi
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Inachuo đi bộ 8 phút
Saitama Rapid Railway Line Shiku đi bộ 15 phút
Saitama Rapid Railway Line Hanuki đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2003 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート大宮第2 306

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 9 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1995 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 19.66㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート大宮第2 206

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 9 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1995 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 19.66㎡ -

Thông tin

chung cư コーポサニーサイド 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 15 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1989 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コーポサニーサイド 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 15 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1989 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール フェール 岩波 304

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Tohoku Line Toro đi bộ 8 phút
Saitama Rapid Railway Line Kamonomiya đi bộ 15 phút
Saitama Rapid Railway Line Higashi-Miyahara đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.12㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Clef 104

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Kawagoe Line Nisshin đi bộ 12 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 25 phút
Takasaki Line Miyahara đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2006 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

chung cư KETY 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 12 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 102,000 yen (5,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 43.42㎡ -

Thông tin

chung cư エクセランス大宮 305

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 6 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 岸ハイツ 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 5 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 47.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 岸ハイツ 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 5 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 47.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể コーポ91 202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 20 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 3DK / 52.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 上尾リバーストーン 302

Địa chỉ Saitama Ageoshi
Giao thông Takasaki Line Ageo Bus 16 phút đi bộ 1 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 21 phút đi bộ 1 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe Bus 50 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK / 54.00㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống