Seibu Ikebukuro Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 29
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ソフィア小手指 302号室

Địa chỉ Saitama Tokorozawashi
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Kotesashi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 44,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.68㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート所沢 107

Địa chỉ Saitama Tokorozawashi
Giao thông Musashino Line Higashi-Tokorozawa 徒歩 13 phút
Seibu Ikebukuro Line Akitsu 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 31,000 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 19.00㎡ -

Thông tin

tập thể ラ・リベルタ 101

Địa chỉ Saitama Niizashi Kurihara
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Hibarigaoka 徒歩 9 phút
Seibu Ikebukuro Line Higashi-Kurume 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ピアひばりヶ丘 203

Địa chỉ Saitama Niizashi Kurihara
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Hibarigaoka 徒歩 18 phút
Seibu Ikebukuro Line Higashi-Kurume 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư NTH狭山 301

Địa chỉ Saitama Sayamashi Irumagawa
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 28,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.48㎡ -

Thông tin

chung cư NTH狭山 202

Địa chỉ Saitama Sayamashi Irumagawa
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.48㎡ -

Thông tin

chung cư NTH狭山 103

Địa chỉ Saitama Sayamashi Irumagawa
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.18㎡ -

Thông tin

chung cư NTH狭山 401

Địa chỉ Saitama Sayamashi Irumagawa
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 27,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.48㎡ -

Thông tin

chung cư NTH狭山 403

Địa chỉ Saitama Sayamashi Irumagawa
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 27,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.48㎡ -

Thông tin

chung cư NTH狭山 205

Địa chỉ Saitama Sayamashi Irumagawa
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.48㎡ -

Thông tin

chung cư NTH狭山 302

Địa chỉ Saitama Sayamashi Irumagawa
Giao thông Seibu Shinjuku Line Sayamashi 徒歩 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Inariyama-Koen 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 28,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.48㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション武蔵藤沢 0408

Địa chỉ Saitama Irumashi Higashifujisawa
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Musashi-Fujisawa 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,000 yen (5,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 67.50㎡ -

Thông tin

tập thể ソリテア所沢第8 203

Địa chỉ Saitama Tokorozawashi Hoshinomiya
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nishi-Tokorozawa 徒歩 7 phút
Seibu Sayama Line Nishi-Tokorozawa 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.25㎡ -

Thông tin

chung cư Gold Coast Sweet 201

Địa chỉ Saitama Irumashi Shimofujisawa
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Musashi-Fujisawa 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 50.15㎡ -

Thông tin

tập thể ビューラヒライ 205号室

Địa chỉ Saitama Tokorozawashi
Giao thông Seibu Sayama Line Shimoyamaguchi 徒歩 8 phút
Seibu Ikebukuro Line Nishi-Tokorozawa 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1993 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 35.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 高倉マンション 408号室

Địa chỉ Saitama Irumashi Takakura
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Irumashi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 72,000 yen (5,000 yen) 3 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 65.06㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 高倉マンション 205号室

Địa chỉ Saitama Irumashi Takakura
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Irumashi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (5,000 yen) 3 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 65.13㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 煉瓦館53 203号室

Địa chỉ Saitama Hannoshi Honcho
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Hanno 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (4,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 45.24㎡ -

Thông tin

chung cư 新堀ハイツ 101号室

Địa chỉ Saitama Niizashi Shinbori
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Higashi-Kurume 徒歩 17 phút
Seibu Ikebukuro Line Kiyose 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) 3 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 52.06㎡ -

Thông tin

chung cư 新堀ハイツ 103号室

Địa chỉ Saitama Niizashi Shinbori
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Higashi-Kurume 徒歩 17 phút
Seibu Ikebukuro Line Kiyose 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (3,000 yen) 3 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 52.06㎡ -

Thông tin

chung cư 高倉マンション 503号室

Địa chỉ Saitama Irumashi Takakura
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Irumashi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 74,000 yen (5,000 yen) 3 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 65.13㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 新堀ハイツ 202号室

Địa chỉ Saitama Niizashi Shinbori
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Higashi-Kurume 徒歩 17 phút
Seibu Ikebukuro Line Kiyose 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) 3 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 52.06㎡ -

Thông tin

chung cư 煉瓦館53 105号室

Địa chỉ Saitama Hannoshi Honcho
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Hanno 徒歩 10 phút
Hachiko Line Higashi-Hanno 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (4,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 45.24㎡ -

Thông tin

tập thể 兼六ハイム 105号室

Địa chỉ Saitama Niizashi Kurihara
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Hibarigaoka 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2K / 33.00㎡ -

Thông tin

tập thể ベルツリー 203

Địa chỉ Saitama Tokorozawashi Hoshinomiya
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nishi-Tokorozawa 徒歩 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Tokorozawa 徒歩 15 phút
Seibu Shinjuku Line Tokorozawa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 35.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 旭荘 102

Địa chỉ Saitama Tokorozawashi Hoshinomiya
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nishi-Tokorozawa 徒歩 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Tokorozawa 徒歩 15 phút
Seibu Shinjuku Line Tokorozawa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1977 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2K / 31.30㎡ -

Thông tin

chung cư ラ・ペ所沢307

Địa chỉ Saitama Tokorozawashi Kusunokidai
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Tokorozawa 徒歩 9 phút
Seibu Shinjuku Line Tokorozawa 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 38,000 yen (3,000 yen) - / - / 32,400 yen / - 1R / 17.50㎡ -

Thông tin

chung cư ラ・ペ所沢103

Địa chỉ Saitama Tokorozawashi Kusunokidai
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Tokorozawa 徒歩 9 phút
Seibu Shinjuku Line Tokorozawa 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 36,000 yen (3,000 yen) - / - / 32,400 yen / - 1R / 19.80㎡ -

Thông tin

chung cư クリオ飯能弐番館 403

Địa chỉ Saitama Hannoshi Hachimancho
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Hanno 徒歩 12 phút
Seibu Chichibu Line Hanno 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 30,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.23㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống