Seibu Shinjuku Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 60
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể センチュリーハイム南大塚 105

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể センチュリーハイム南大塚 203

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン安藤 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Miyashitamachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 21 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 29.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンハイム旭野 101

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi MinamiOtsuka
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 39.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンハイム旭野 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi MinamiOtsuka
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 39.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンハイム旭野 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi MinamiOtsuka
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 39.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンハイム旭野 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi MinamiOtsuka
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 39.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンハイム旭野 203

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi MinamiOtsuka
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 39.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・ナチュール 109

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 44.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・ナチュール 206

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 44.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アイランドマンション 501

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Wakitashinmachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 15 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 68,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 45.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾン荻野 304

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi MinamiOtsuka
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 48.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンキャッスル 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Rokkenmachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 4 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 16 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể センチュリーハイム南大塚 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể センチュリーハイム南大塚 103

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンキャッスル 203

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Rokkenmachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 4 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 16 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.14㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越久保町 107

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kubomachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 11 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越三光町 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Sankocho
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 11 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.47㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越久保町 303

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kubomachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 11 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 56,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越久保町 105

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kubomachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 11 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越三光町 103

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Sankocho
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 11 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.44㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ターナ・クレア 107

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Wakitamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 5 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.55㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư SSKⅡ 306

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Tamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 7 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アクセス第1 301

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Minamidai
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ドミール 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Minamidai
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.47㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ドミール 205

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Minamidai
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.54㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể センチュリーハイム南大塚 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 28.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư クレセール・コンテス・富士見 302

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Fujimicho
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 9 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 81,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 46.55㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン安藤 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Miyashitamachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 21 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 29.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể コーポ旭野 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Otsukashinmachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 35.91㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống