Seibu Shinjuku Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 87
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể クレイドル 205

Địa chỉ Saitama Tokorozawashi
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Tokorozawa 徒歩 9 phút
Seibu Shinjuku Line Koku-koen 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể センチュリーハイム南大塚 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể センチュリーハイム南大塚 105

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジュネスⅡ 107

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kaminodamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 16 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 12 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 28.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・クール川越南大塚 101

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Minamidai
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・クール川越南大塚 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Minamidai
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・クール川越南大塚 103

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Minamidai
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・クール川越南大塚 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Minamidai
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・クール川越南大塚 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Minamidai
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・クール川越南大塚 203

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Minamidai
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・クール川越南大塚 105

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Minamidai
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.94㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・クール川越南大塚 205

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Minamidai
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.94㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シーワン新宿 106

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Arajukumachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 20 phút
Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジュネス(K) 503

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Nodamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 10 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 50,000 yen (5,100 yen) - / - / - / - 1K / 22.91㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể センチュリーハイム南大塚 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 28.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・ナチュール 211

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 44.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・ナチュール 214

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 44.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・ナチュール 110

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 44.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾン荻野 205

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi MinamiOtsuka
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 48.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プレミール(仙波町) 204

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Senbamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 15 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 91,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 59.93㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラ・ナチュール 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3K / 52.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越久保町 107

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kubomachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 11 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越久保町 106

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kubomachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 11 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越野田2 101

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 12 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.27㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越野田2 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 12 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.27㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越野田2 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 12 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越野田2 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 12 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越三光町 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Sankocho
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 11 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.47㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越久保町 303

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kubomachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 11 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 56,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越仙波町 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Senbamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 8 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống