Shonan Shinjuku Line Takami・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 89
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể シティハイム HAKODA 101

Địa chỉ Saitama Kumagayashi Chuo
Giao thông Takasaki Line Kumagaya 徒歩 20 phút
Chichibu Railway Kumagaya 徒歩 20 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Kumagaya 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (2,500 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 41.20㎡ -

Thông tin

tập thể モリ・メグーリ 101

Địa chỉ Saitama Kumagayashi Menuma
Giao thông Takasaki Line Kumagaya 徒歩 4 phút
Chichibu Railway Kumagaya 徒歩 4 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Kumagaya 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 41.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エルミタージュ 206

Địa chỉ Saitama Kumagayashi Ginza
Giao thông Takasaki Line Kumagaya 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 23,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 日建シェトワ9 311

Địa chỉ Saitama Okegawashi Wakamiya
Giao thông Takasaki Line Okegawa 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 36,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ダイシンハイツ 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku Minamiurawa
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 3 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 45.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 清水ハイツ 205

Địa chỉ Saitama Ageoshi Sakaecho
Giao thông Takasaki Line Ageo 徒歩 24 phút
Saitama Rapid Railway Line Haraichi 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 41.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンベル5 102

Địa chỉ Saitama Okegawashi Kamogawa
Giao thông Takasaki Line Okegawa 徒歩 12 phút
Takasaki Line Kita-Ageo 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 39.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy メゾネット2 2a

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 20 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アーバン赤熊B棟 301

Địa chỉ Saitama Ageoshi Kashiwaza
Giao thông Takasaki Line Ageo 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 52.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アーバン赤熊B棟 201

Địa chỉ Saitama Ageoshi Kashiwaza
Giao thông Takasaki Line Ageo 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 52.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第二静和荘 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Takahanacho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 17 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1973 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / 62,000 yen 3DK(+S) / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第四静和荘 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Takahanacho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 17 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1975 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プレイスアネー 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Kishikicho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin 徒歩 9 phút
Saikyo Line Omiya 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 30.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション大宮宮原 0203

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku HigashiOnaricho
Giao thông Takasaki Line Miyahara 徒歩 10 phút
Saitama Rapid Railway Line Kamonomiya 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 88,000 yen (0 yen) 1.5 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 66.48㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ浦和岸町 0201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku Kishicho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 11 phút
Takasaki Line Urawa 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 185,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 75.13㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズタワー上尾 2005

Địa chỉ Saitama Ageoshi Yatsu
Giao thông Takasaki Line Ageo 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
20 158,000 yen (5,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 71.88㎡ -

Thông tin

chung cư ポレスターステーションシティ本庄 1105

Địa chỉ Saitama Honjoshi Ginza
Giao thông Takasaki Line Honjo 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 148,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 4K hoặc hơn / 128.20㎡ -

Thông tin

tập thể レオ浦和 212号室

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku Harayama
Giao thông Tohoku Line Urawa 徒歩 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể レオ浦和 109号室

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku Harayama
Giao thông Tohoku Line Urawa 徒歩 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư ルミエール 303号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Mihashi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 25 phút
Takasaki Line Saitama-Shintoshin 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 58,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 三橋ーMSK 105号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Mihashi
Giao thông Saikyo Line Omiya 徒歩 2 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan 徒歩 37 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 30.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ガレットVI 402号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Mihashi
Giao thông Saikyo Line Omiya 徒歩 1 phút
Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 51 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 49,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルミエール 105号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Mihashi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 樹峰 303号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Mihashi
Giao thông Saikyo Line Omiya 徒歩 2 phút
Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 41 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 67,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 33.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サカエコーポ 2C号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Onaricho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 15 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 37.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư カピス大宮 106号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Mihashi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 5 phút
Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 39 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 55.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ゆざわマンション 202号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Kamikocho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 27 phút
Takasaki Line Omiya 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 56.45㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ゆざわマンション 303号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku Kamikocho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 27 phút
Takasaki Line Omiya 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 78,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 56.45㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アーバンコート 103号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Nishi-ku
Giao thông Kawagoe Line Nishi-Omiya 徒歩 3 phút
Takasaki Line Omiya 徒歩 47 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 83,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 76.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ボヌール21 105号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Nishi-ku Mihashi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 5 phút
Kawagoe Line Nishi-Omiya 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 86,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 71.06㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống