Shonan Shinjuku Line Uzu・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 159
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アムール AKIRA 105

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 12 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 14 phút
Saikyo Line Naka-Urawa 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,000 yen) - / 57,000 yen / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ浦和グレイシアヒル

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minami-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 13 phút
Takasaki Line Urawa 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2009 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 178,000 yen (8,000 yen) 356,000 yen / 178,000 yen / - / - 3LDK / 75.98㎡ -

Thông tin

chung cư キララガーデンフロントコート

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 15 phút 徒歩 1 phút
Saikyo Line Omiya Bus 15 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2007 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
15 130,000 yen (0 yen) 260,000 yen / - / - / - 3LDK / 81.54㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ大宮

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 10 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1989 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 130,000 yen (0 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 3LDK / 70.62㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ浦和常盤

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 13 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 46,000 yen (5,000 yen) 46,000 yen / 46,000 yen / - / - 1K / 20.80㎡ -

Thông tin

tập thể ソレイユ・エ・アムール 103

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Minami-Hatogaya 徒歩 2 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Akabane Bus 15 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1999 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.75㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾン・ドノアール 201

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Tohoku Line Toro 徒歩 10 phút
Saitama Rapid Railway Line Kamonomiya 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 45.76㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾン・ドノアール 202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Tohoku Line Toro 徒歩 10 phút
Saitama Rapid Railway Line Kamonomiya 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 42.64㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジョイフル浦和 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 7 phút
Tohoku Line Urawa 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) 67,500 yen / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Arai 203

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Tohoku Line Toro 徒歩 16 phút
Saitama Rapid Railway Line Higashi-Miyahara 徒歩 10 phút
Saitama Rapid Railway Line Kamonomiya 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

tập thể グランド東大宮 105

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Tohoku Line Higashi-Omiya 徒歩 7 phút
Tobu Noda Line Owada 徒歩 27 phút
Tohoku Line Toro 徒歩 31 phút
Năm xây dựng 1986 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2DK / 35.55㎡ -

Thông tin

tập thể リリーハイムD棟 105

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 12 phút 徒歩 7 phút
Tobu Noda Line Owada 徒歩 34 phút
Tobu Noda Line Nanasato 徒歩 39 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

chung cư サンシティパールマンションⅡ 105

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku
Giao thông Musashino Line Higashi-Urawa 徒歩 8 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa 徒歩 48 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa 徒歩 56 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3DK / 52.80㎡ -

Thông tin

chung cư 大宮KSAビル 603

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 7 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 85,000 yen (8,000 yen) 1.5 tháng / - / - / - 1DK / 31.40㎡ -

Thông tin

chung cư コンフォートAZUMA S-1

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 9 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2004 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.66㎡ -

Thông tin

tập thể ヨコミゾマンション 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Tohoku Line Higashi-Omiya 徒歩 15 phút
Tobu Noda Line Owada 徒歩 15 phút
Tohoku Line Toro 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1988 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK / 31.35㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール 彩華 303

Địa chỉ Saitama Saitamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 10 phút 徒歩 1 phút
Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 35 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 58.60㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール 彩華 206

Địa chỉ Saitama Saitamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 10 phút 徒歩 1 phút
Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 35 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 58.60㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール 彩華 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 10 phút 徒歩 1 phút
Saikyo Line Kita-Yono 徒歩 35 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 58.60㎡ -

Thông tin

tập thể MシャーメゾンA棟 102

Địa chỉ Saitama shiraokashi
Giao thông Shonan Shinjuku Line Uzu Shiraoka 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2001 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 51.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể MシャーメゾンA棟 103

Địa chỉ Saitama shiraokashi
Giao thông Shonan Shinjuku Line Uzu Shiraoka 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2001 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 51.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パレ・ロワイヤル大宮 515

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 15 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 130,000 yen (9,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2LDK / 62.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư キャラミOMIYA 412

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin 徒歩 14 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 87,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 66.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール フェール 加茂宮 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Tohoku Line Toro 徒歩 13 phút
Saitama Rapid Railway Line Kamonomiya 徒歩 11 phút
Saitama Rapid Railway Line Higashi-Miyahara 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2009 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.08㎡ -

Thông tin

tập thể 青木アパート 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 15 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 10.70㎡ -

Thông tin

tập thể MシャーメゾンB棟 102

Địa chỉ Saitama shiraokashi
Giao thông Tohoku Line Shiraoka 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2001 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống