Tobu Isesaki Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 31
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể コーポ岡安 203号室

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Noda Line Fujinoushijima Bus 15 phút đi bộ 1 phút
Tobu Isesaki Line Kasukabe Bus 21 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2K / 35.50㎡ -

Thông tin

tập thể エクセルオタケ 203号室

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Ichinowari đi bộ 9 phút
Tobu Isesaki Line Takesato đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1987 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 51.20㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 大畑 101

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Takesato đi bộ 3 phút
Tobu Isesaki Line Sengendai đi bộ 18 phút
Tobu Isesaki Line Ichinowari đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.18㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 大畑 103

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Takesato đi bộ 3 phút
Tobu Isesaki Line Sengendai đi bộ 18 phút
Tobu Isesaki Line Ichinowari đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.18㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 大畑 104

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Takesato đi bộ 3 phút
Tobu Isesaki Line Sengendai đi bộ 18 phút
Tobu Isesaki Line Ichinowari đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.18㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 大畑 105

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Takesato đi bộ 3 phút
Tobu Isesaki Line Sengendai đi bộ 18 phút
Tobu Isesaki Line Ichinowari đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.18㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールフェール Hyperion 301

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Yatsuka đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 49,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.82㎡ -

Thông tin

tập thể アムール ユイットⅡ 105

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Shin-Koshigaya đi bộ 22 phút
Musashino Line Minami-Koshigaya đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2004 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 44.71㎡ -

Thông tin

tập thể デュラカーサ・セーヌ 櫻木 104

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Hatogaya Bus 9 phút đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawaguchi Bus 22 phút đi bộ 11 phút
Tobu Isesaki Line Soka Bus 18 phút đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2018 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2SLDK / 65.65㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン花崎A棟

Địa chỉ Saitama Kazoshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Hanasaki đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 79,000 yen (0 yen) 158,000 yen / 79,000 yen / - / - 4LDK / 98.43㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション春日部第6

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Kasukabe đi bộ 7 phút
Tobu Noda Line Kasukabe đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 75,000 yen (0 yen) 150,000 yen / 75,000 yen / - / - 3DK / 55.10㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション草加東

Địa chỉ Saitama Yashioshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Soka Bus 7 phút đi bộ 4 phút
Tobu Isesaki Line Soka đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 67,000 yen (8,000 yen) 134,000 yen / - / - / - 1SLDK / 60.19㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズタワー谷塚

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Yatsuka đi bộ 2 phút
Tobu Isesaki Line Soka đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1992 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
17 130,000 yen (0 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 2SLDK / 74.92㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション春日部

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Kasukabe đi bộ 11 phút
Tobu Noda Line Yagisaki đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (2,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 2DK / 45.37㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション春日部第2

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Noda Line Kasukabe đi bộ 16 phút
Tobu Isesaki Line Kasukabe đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1990 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 80,000 yen (0 yen) 160,000 yen / 80,000 yen / - / - 3LDK / 71.05㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール K 104

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Shin-Koshigaya đi bộ 21 phút
Musashino Line Minami-Koshigaya đi bộ 23 phút
Tobu Isesaki Line Koshigaya đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2003 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール K 205

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Shin-Koshigaya đi bộ 21 phút
Musashino Line Minami-Koshigaya đi bộ 23 phút
Tobu Isesaki Line Koshigaya đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2003 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể ベルフロレスタ 106

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Kita-Koshigaya đi bộ 15 phút
Tobu Isesaki Line Obukuro đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2008 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 26.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể JM FUJISTA 9 303号室

Địa chỉ Saitama Yashioshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Soka đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.46㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート草加 108

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Yatsuka đi bộ 15 phút
Nippori Toneri Liner Minumadaishinsuikoen đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 31,500 yen (5,500 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 16.57㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể marianmariage Ⅱ 102

Địa chỉ Saitama Kazoshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Washinomiya đi bộ 41 phút
Tobu Isesaki Line Hanasaki đi bộ 52 phút
Tohoku Line Kurihashi đi bộ 48 phút
Năm xây dựng 2017 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 56.57㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 武里 105

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Takesato đi bộ 3 phút
Tobu Isesaki Line Sengendai đi bộ 19 phút
Tobu Isesaki Line Ichinowari đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2019 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 41.84㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 武里 205

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Takesato đi bộ 3 phút
Tobu Isesaki Line Sengendai đi bộ 19 phút
Tobu Isesaki Line Ichinowari đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2019 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1SLDK / 51.98㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 武里 204

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Takesato đi bộ 3 phút
Tobu Isesaki Line Sengendai đi bộ 19 phút
Tobu Isesaki Line Ichinowari đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2019 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1SLDK / 51.98㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート草加 317

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Yatsuka đi bộ 15 phút
Nippori Toneri Liner Minumadaishinsuikoen đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 32,500 yen (5,500 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 16.57㎡ -

Thông tin

tập thể シャルマンドミール 201

Địa chỉ Saitama Kukishi
Giao thông Shonan Shinjuku Line Uzu Kuki Bus 10 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK / 45.75㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Gamo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2K / 29.70㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống