Tobu Isesaki Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 45
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể グリチネ八潮 101

Địa chỉ Saitama Yashioshi
Giao thông Tsukuba Express Yashio 徒歩 15 phút
Tobu Isesaki Line Soka Bus 10 phút 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2011 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.08㎡ -

Thông tin

tập thể エクセルオタケ 203号室

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Ichinowari 徒歩 9 phút
Tobu Isesaki Line Takesato 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1987 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 51.20㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション南越谷

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Musashino Line Minami-Koshigaya 徒歩 10 phút
Tobu Isesaki Line Shin-Koshigaya 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1999 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 105,000 yen (0 yen) 105,000 yen / 105,000 yen / - / - 3LDK / 65.06㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション越谷第2

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Gamo 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (5,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 3K / 51.55㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション越谷

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Kita-Koshigaya 徒歩 12 phút
Tobu Isesaki Line Koshigaya 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,000 yen (0 yen) 68,000 yen / 68,000 yen / - / - 3DK / 57.10㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン草加旭町

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Shinden 徒歩 7 phút
Tobu Isesaki Line Matsubara-Danchi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1992 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 85,000 yen (0 yen) 85,000 yen / 85,000 yen / - / - 3LDK / 75.24㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション草加旭町

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Shinden 徒歩 9 phút
Tobu Isesaki Line Matsubara-Danchi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 90,000 yen (0 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 2SLDK / 58.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション草加旭町第3

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Shinden 徒歩 8 phút
Tobu Isesaki Line Matsubara-Danchi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 89,000 yen (9,500 yen) 89,000 yen / 44,500 yen / - / - 3LDK / 73.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション春日部第2

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Noda Line Kasukabe 徒歩 16 phút
Tobu Isesaki Line Kasukabe 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1990 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 80,000 yen (0 yen) 160,000 yen / 80,000 yen / - / - 3LDK / 71.05㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション春日部緑町

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Ichinowari 徒歩 8 phút
Tobu Isesaki Line Kasukabe 徒歩 33 phút
Năm xây dựng 1990 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 3LDK / 64.27㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション春日部南

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Ichinowari 徒歩 6 phút
Tobu Isesaki Line Takesato 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1988 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 65,000 yen (0 yen) 130,000 yen / 65,000 yen / - / - 2SLDK / 68.32㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション草加東

Địa chỉ Saitama Yashioshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Soka 徒歩 18 phút
Tobu Isesaki Line Soka Bus 7 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 88,000 yen (0 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 3LDK / 60.19㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション春日部南第2

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Takesato 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 69,000 yen (0 yen) 69,000 yen / - / - / - 3LDK / 61.28㎡ -

Thông tin

tập thể プリマ ラウレアⅠ 102

Địa chỉ Saitama Kazoshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Kazo 徒歩 2 phút
Tobu Isesaki Line Hanasaki 徒歩 47 phút
Tobu Isesaki Line Minami-Hanyu 徒歩 69 phút
Năm xây dựng 2011 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 22.84㎡ -

Thông tin

tập thể ヴィラアトール 101

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Matsubara-Danchi 徒歩 6 phút
Tobu Isesaki Line Shinden 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 瀬崎ハイツ 301

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Yatsuka 徒歩 10 phút
Tobu Isesaki Line Soka 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1988 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハッピーパレスA棟 101

Địa chỉ Saitama Yashioshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Soka Bus 10 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 39.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランディール氷川 502

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Soka 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Matsubara-Danchi 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2018 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 67,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 27.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズ松原 102

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Matsubara-Danchi 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Soka 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1984 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 35.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート草加 209

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Yatsuka 徒歩 15 phút
Nippori Toneri Liner Minumadaishinsuikoen 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 16.57㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 安行 102

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo 徒歩 29 phút
Tobu Isesaki Line Soka Bus 13 phút 徒歩 1 phút
Tobu Isesaki Line Shinden 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1LDK / 36.05㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 安行 101

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Saitama Rapid Railway Tozuka-Angyo 徒歩 29 phút
Tobu Isesaki Line Soka Bus 13 phút 徒歩 1 phút
Tobu Isesaki Line Shinden 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1LDK / 52.34㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン アンソレイユ 201

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Shinden 徒歩 18 phút
Tobu Isesaki Line Gamo 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2019 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 79,500 yen (3,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 1LDK / 50.69㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール フェール ヨシノ 202

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Koshigaya 徒歩 10 phút
Tobu Isesaki Line Shin-Koshigaya 徒歩 19 phút
Musashino Line Minami-Koshigaya 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2004 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 25.02㎡ -

Thông tin

chung cư ガーデンヒルズ越谷 302号室

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Musashino Line Minami-Koshigaya 徒歩 12 phút
Tobu Isesaki Line Koshigaya 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 26.80㎡ -

Thông tin

tập thể プチメゾン谷塚 205

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Yatsuka 徒歩 8 phút
Tobu Isesaki Line Soka 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.40㎡ -

Thông tin

tập thể エスパース たかの台 101

Địa chỉ Saitama Kita-katsushikagun Sugitomachi
Giao thông Tobu Nikko Line Sugito-Takanodai 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Wado 徒歩 24 phút
Tobu Nikko Line Satte 徒歩 40 phút
Năm xây dựng 2019 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 103,000 yen (0 yen) 103,000 yen / 51,500 yen / - / - 1LDK / 76.96㎡ -

Thông tin

tập thể エスパース たかの台 102

Địa chỉ Saitama Kita-katsushikagun Sugitomachi
Giao thông Tobu Nikko Line Sugito-Takanodai 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Wado 徒歩 24 phút
Tobu Nikko Line Satte 徒歩 40 phút
Năm xây dựng 2019 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 102,000 yen (0 yen) 102,000 yen / 51,000 yen / - / - 1LDK / 76.96㎡ -

Thông tin

tập thể エスパース たかの台 103

Địa chỉ Saitama Kita-katsushikagun Sugitomachi
Giao thông Tobu Nikko Line Sugito-Takanodai 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Wado 徒歩 24 phút
Tobu Nikko Line Satte 徒歩 40 phút
Năm xây dựng 2019 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 102,000 yen (0 yen) 102,000 yen / 51,000 yen / - / - 1LDK / 76.96㎡ -

Thông tin

tập thể エスパース たかの台 104

Địa chỉ Saitama Kita-katsushikagun Sugitomachi
Giao thông Tobu Nikko Line Sugito-Takanodai 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Wado 徒歩 24 phút
Tobu Nikko Line Satte 徒歩 40 phút
Năm xây dựng 2019 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 103,000 yen (0 yen) 103,000 yen / 51,500 yen / - / - 1LDK / 76.96㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống