Tobu Isesaki Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 44
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư スカイコート草加 209

Địa chỉ Saitama Sokashi Yatsukakamicho
Giao thông Tobu Isesaki Line Yatsuka 徒歩 15 phút
Nippori Toneri Liner Minumadaishinsuikoen 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 16.57㎡ -

Thông tin

chung cư イージーハウス春日部 205

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi Bingonishi
Giao thông Tobu Isesaki Line Ichinowari 徒歩 10 phút
Tobu Isesaki Line Takesato 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể さぎしろプラザ 101

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi Higashiosawa
Giao thông Tobu Isesaki Line Kita-Koshigaya 徒歩 12 phút
Tobu Isesaki Line Koshigaya 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 72,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 53.76㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション草加東 0303

Địa chỉ Saitama Yashioshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Soka 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 88,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 60.19㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション武里 0103

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi Bingonishi
Giao thông Tobu Isesaki Line Takesato 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 52.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション春日部南第2 0407

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi Bingohigashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Takesato 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 69,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 61.28㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション越谷 0408

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Kita-Koshigaya 徒歩 12 phút
Tobu Isesaki Line Koshigaya 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 57.10㎡ -

Thông tin

tập thể Santander春日部 102

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi Minami
Giao thông Tobu Isesaki Line Ichinowari 徒歩 10 phút
Tobu Isesaki Line Kasukabe 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.11㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Dream(ドリーム) 105

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi Miyamotocho
Giao thông Tobu Isesaki Line Koshigaya 徒歩 17 phút
Tobu Isesaki Line Kita-Koshigaya 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第2コブネハイツ 106

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi Higashiyanagidacho
Giao thông Tobu Isesaki Line Koshigaya 徒歩 8 phút
Tobu Isesaki Line Shin-Koshigaya 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 31,500 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 20.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ミッドガーデン千間台 104

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi Sengendainishi
Giao thông Tobu Isesaki Line Sengendai 徒歩 14 phút
Tobu Isesaki Line Obukuro 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.59㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロイヤルオーク 203

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi Chuo
Giao thông Tobu Isesaki Line Kasukabe 徒歩 9 phút
Tobu Noda Line Yagisaki 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 41.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロイヤルオーク2 202

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi Chuo
Giao thông Tobu Isesaki Line Kasukabe 徒歩 9 phút
Tobu Isesaki Line Ichinowari 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK(+S) / 40.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư リバーサイド秀和 205

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi Higashikoshigaya
Giao thông Tobu Isesaki Line Koshigaya 徒歩 15 phút
Tobu Isesaki Line Kita-Koshigaya 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Kハイツ 301

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi Kitakoshigaya
Giao thông Tobu Isesaki Line Kita-Koshigaya 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 34.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ベルファミーユ 201

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi
Giao thông Tobu Isesaki Line Obukuro 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 58.54㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パラッツオⅠ 202

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi Gamo
Giao thông Musashino Line Koshigaya-Laketown 徒歩 27 phút
Tobu Isesaki Line Gamo 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 55.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ソレーユ南越谷 305

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi Minamikoshigaya
Giao thông Musashino Line Minami-Koshigaya 徒歩 10 phút
Tobu Isesaki Line Shin-Koshigaya 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 93,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 55.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プチメゾン谷塚 205

Địa chỉ Saitama Sokashi Yatsukacho
Giao thông Tobu Isesaki Line Yatsuka 徒歩 8 phút
Tobu Isesaki Line Soka 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.40㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション春日部南 0502

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi Bingohigashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Ichinowari 徒歩 6 phút
Tobu Isesaki Line Takesato 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 65,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 68.32㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション春日部緑町 0602

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi Midoricho
Giao thông Tobu Isesaki Line Ichinowari 徒歩 8 phút
Tobu Isesaki Line Kasukabe 徒歩 33 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 65,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 64.27㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション越谷第2 0201

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi Gamo
Giao thông Tobu Isesaki Line Gamo 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3K / 51.55㎡ -

Thông tin

chung cư 越谷ファミリータウンD棟 0810

Địa chỉ Saitama Koshigaya-shi Akayamacho
Giao thông Musashino Line Minami-Koshigaya 徒歩 7 phút
Tobu Isesaki Line Shin-Koshigaya 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1983 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 88,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 82.19㎡ -

Thông tin

chung cư グレーシア草加 0107

Địa chỉ Saitama Sokashi Hikawacho
Giao thông Tobu Isesaki Line Soka 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (10,000 yen) - / - / 53,000 yen / 53,000 yen 1K / 22.56㎡ -

Thông tin

chung cư グレーシア草加 0107

Địa chỉ Saitama Sokashi Hikawacho
Giao thông Tobu Isesaki Line Soka 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.56㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール CALM.S 102

Địa chỉ Saitama Sokashi Yawatacho
Giao thông Tohoku Line Shinden 徒歩 12 phút
Tobu Isesaki Line Shinden 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 29.54㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール K2 202

Địa chỉ Saitama Kasukabeshi Toyonocho
Giao thông Tobu Isesaki Line Ichinowari 徒歩 33 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 44.71㎡ -

Thông tin

tập thể アムール StitcH 203

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Soka 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 39.74㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Miyashiro 107

Địa chỉ Saitama Minami-saitamagun Miyashiromachi Monma
Giao thông Tobu Isesaki Line Tobu Dobutsu-Koen 徒歩 3 phút
Tobu Nikko Line Tobu Dobutsu-Koen 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Riro 103

Địa chỉ Saitama Sokashi
Giao thông Tobu Isesaki Line Soka 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 41.40㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống