Tobu Nikko Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ライオンズマンション幸手 0215

Địa chỉ Saitama Satteshi Minami
Giao thông Tobu Nikko Line Satte 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 53.46㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Miyashiro 107

Địa chỉ Saitama Minami-saitamagun Miyashiromachi Monma
Giao thông Tobu Isesaki Line Tobu Dobutsu-Koen 徒歩 3 phút
Tobu Nikko Line Tobu Dobutsu-Koen 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Miyashiro 201

Địa chỉ Saitama Minami-saitamagun Miyashiromachi Monma
Giao thông Tobu Isesaki Line Tobu Dobutsu-Koen 徒歩 3 phút
Tobu Nikko Line Tobu Dobutsu-Koen 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể キャンベールオクダ201

Địa chỉ Saitama Minami-saitamagun Miyashiromachi Miyashiro
Giao thông Tobu Isesaki Line Tobu Dobutsu-Koen 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / 43,200 yen / - 1K / 22.86㎡ -

Thông tin

tập thể キャンベールオクダ102

Địa chỉ Saitama Minami-saitamagun Miyashiromachi Miyashiro
Giao thông Tobu Isesaki Line Tobu Dobutsu-Koen 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (3,000 yen) - / - / 43,200 yen / - 1K / 22.86㎡ -

Thông tin

chung cư ブランシュ杉戸 201

Địa chỉ Saitama Kita-katsushikagun Sugitomachi Shimotakano
Giao thông Tobu Isesaki Line Wado 徒歩 14 phút
Tobu Nikko Line Sugito-Takanodai 徒歩 18 phút
Tobu Isesaki Line Tobu Dobutsu-Koen 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 61.79㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ブランシュ杉戸 103

Địa chỉ Saitama Kita-katsushikagun Sugitomachi Shimotakano
Giao thông Tobu Isesaki Line Wado 徒歩 14 phút
Tobu Nikko Line Sugito-Takanodai 徒歩 18 phút
Tobu Isesaki Line Tobu Dobutsu-Koen 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 61.79㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống