Tobu Ogose Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 25
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể シティハイム 翆 101

Địa chỉ Saitama Irumagun Moroyamamachi Maekubominami
Giao thông Tobu Ogose Line Higashi-Moro 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 41.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム 翆 201

Địa chỉ Saitama Irumagun Moroyamamachi Maekubominami
Giao thông Tobu Ogose Line Higashi-Moro 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 41.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể South Hill N 103

Địa chỉ Saitama Irumagun Moroyamamachi Minamidai
Giao thông Tobu Ogose Line Bushu-Nagase 徒歩 10 phút
Tobu Ogose Line Higashi-Moro 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.09㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư キャッスルマンション坂戸 905

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Hinodecho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 7 phút
Tobu Tojo Line Kita-Sakado 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 32,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ビーメゾン小松 103

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Izumicho
Giao thông Tobu Tojo Line Kita-Sakado 徒歩 12 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 53.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ティーゲル 301

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi Suneoricho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 15 phút
Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 55.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ティーゲル 102

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi Suneoricho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 15 phút
Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 55.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プリムヴェール新町 102

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi Shinmachi
Giao thông Tobu Ogose Line Ippommatsu 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 55.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà riêng 西坂戸3丁目貸家 1

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Nishisakado
Giao thông Tobu Ogose Line Bushu-Nagase 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1975 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 4K hoặc hơn / 91.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ミサワ岳洋ホーム 202

Địa chỉ Saitama Irumagun Moroyamamachi Maekubominami
Giao thông Tobu Ogose Line Bushu-Nagase 徒歩 7 phút
Tobu Ogose Line Higashi-Moro 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 32.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ビーメゾン小松 205

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Izumicho
Giao thông Tobu Tojo Line Kita-Sakado 徒歩 12 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 53.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ビーメゾン小松 105

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Izumicho
Giao thông Tobu Tojo Line Kita-Sakado 徒歩 12 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 53.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ビーメゾン小松 203

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Izumicho
Giao thông Tobu Tojo Line Kita-Sakado 徒歩 12 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 53.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ティーゲル 101

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi Suneoricho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 15 phút
Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 55.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 日神パレステージ坂戸 103

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi Suneoricho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 15 phút
Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション坂戸駅前 0308

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Hinodecho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 85,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 75.69㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション坂戸駅前 0802

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Hinodecho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 78,000 yen (10,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 72.76㎡ -

Thông tin

chung cư アンビシャスプラザ坂戸 0202

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Hinodecho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 103,000 yen (12,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 75.42㎡ -

Thông tin

chung cư シティパレス脚折Ⅰ 208号室

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi Suneoricho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 9 phút
Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 21,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.50㎡ -

Thông tin

chung cư シティパレス脚折Ⅰ 301号室

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi Suneoricho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 9 phút
Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 22,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.50㎡ -

Thông tin

tập thể コーポ関間 206号室

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Sekima
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 7 phút
Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 23,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 22.98㎡ -

Thông tin

chung cư サンクエスト若葉 101号室

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi Suneoricho
Giao thông Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 10 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư シティパレス脚折Ⅰ 203号室

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi Suneoricho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 9 phút
Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 21,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.50㎡ -

Thông tin

chung cư サンクエスト若葉 203号室

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi Suneoricho
Giao thông Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 10 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 35.00㎡ -

Thông tin

tập thể マンション平成

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Sankocho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 24,800 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống