Tobu Tojo Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 153
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グランピア朝霞 308号室

Địa chỉ Saitama Asakashi
Giao thông Tobu Tojo Line Asaka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 56,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 16.03㎡ -

Thông tin

tập thể 寺尾ハイム 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Terao
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 34.13㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ上福岡B棟 207

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi Fukuokachuo
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 9 phút
Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 23,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 14.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツ上福岡A棟 201

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi Fukuokachuo
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 6 phút
Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 22,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 13.75㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツ上福岡B棟 104

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi Fukuokachuo
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 9 phút
Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 23,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 14.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エトワール 108

Địa chỉ Saitama Fuzimishi Fujiminonishi
Giao thông Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 11 phút
Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 29 phút
Tobu Tojo Line Takasaka 徒歩 39 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プランドールハイムB 101

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi Kiyomi
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 14 phút
Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 49.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォルテ川越 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Tsurugashima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 30.22㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジュネスⅡ 107

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kaminodamachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 16 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 12 phút
Seibu Shinjuku Line Shin-sayama 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 28.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エトワール 108

Địa chỉ Saitama Fuzimishi Fujiminonishi
Giao thông Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 11 phút
Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 29 phút
Tobu Tojo Line Takasaka 徒歩 39 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プランドール 206

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi Kamekubo
Giao thông Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 19 phút
Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,500 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 27.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シーワン新宿 106

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Arajukumachi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 20 phút
Seibu Shinjuku Line Minami-Otsuka 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư キャッスルマンション坂戸 905

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Hinodecho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 7 phút
Tobu Tojo Line Kita-Sakado 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 32,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ビーメゾン小松 103

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Izumicho
Giao thông Tobu Tojo Line Kita-Sakado 徒歩 12 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 53.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ティーゲル 301

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi Suneoricho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 15 phút
Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 55.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy アピスⅠ 103

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 13 phút
Tobu Tojo Line Takasaka 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 55.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンコート 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 8 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 52.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy ブレシア寺尾9号棟 1

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 98,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 77.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể スバルツー 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kishimachi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 13 phút
Kawagoe Line Kawagoe 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイツハーモニー 103

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi
Giao thông Tobu Tojo Line Tsurugashima 徒歩 8 phút
Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイツハーモニー 201

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi
Giao thông Tobu Tojo Line Tsurugashima 徒歩 8 phút
Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越久保町 107

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kubomachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 11 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越久保町 106

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Kubomachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 11 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越野田2 101

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 12 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.27㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越野田2 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 12 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.27㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越野田2 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 12 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル川越野田2 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 12 phút
Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン・ド・ルポ 201

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 15 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン・ド・ルポ 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 15 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 26,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン・ド・ルポ 203

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Shingashi 徒歩 15 phút
Tobu Tojo Line Kawagoe 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống