Tobu Tojo Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 159
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グランピア朝霞 205号室

Địa chỉ Saitama Asakashi
Giao thông Tobu Tojo Line Asaka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 17.67㎡ -

Thông tin

chung cư ファーストステージふじみ野 102号室

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi
Giao thông Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.98㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ上福岡B棟 207

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi Fukuokachuo
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 9 phút
Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 21,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 14.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツ上福岡A棟 201

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi Fukuokachuo
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 6 phút
Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 21,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 13.75㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツ上福岡B棟 104

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi Fukuokachuo
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 9 phút
Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 21,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 14.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư クレセールふじみ野 308

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi Ureshino
Giao thông Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 12 phút
Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 110,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 70.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シャンボールふじみ野 501

Địa chỉ Saitama Fuzimishi Fujiminohigashi
Giao thông Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 1 phút
Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 110,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 81.79㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể flap若葉 101

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 13 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể flap若葉 201

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 13 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể flap若葉 104

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 13 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể flap若葉 204

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 13 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể flap若葉 105

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 13 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể flap若葉 205

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 13 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể flap若葉 102

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 13 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể flap若葉 202

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 13 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể flap若葉 103

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 13 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể flap若葉 203

Địa chỉ Saitama tsurugashimashi
Giao thông Tobu Tojo Line Wakaba 徒歩 13 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォルテ川越 202

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi
Giao thông Tobu Tojo Line Tsurugashima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 30.22㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソレアード・S 103

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Yakushicho
Giao thông Tobu Tojo Line Kita-Sakado 徒歩 4 phút
Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プランドール 105

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi Kamekubo
Giao thông Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 19 phút
Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 27.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プランドール 101

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi Kamekubo
Giao thông Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 19 phút
Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 27.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シエル東松山 103

Địa chỉ Saitama Higashi-Matsuyamashi Yakyucho
Giao thông Tobu Tojo Line Higashi-Matsuyama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.28㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シエル東松山 204

Địa chỉ Saitama Higashi-Matsuyamashi Yakyucho
Giao thông Tobu Tojo Line Higashi-Matsuyama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.28㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シエル東松山 207

Địa chỉ Saitama Higashi-Matsuyamashi Yakyucho
Giao thông Tobu Tojo Line Higashi-Matsuyama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.28㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シエル東松山 105

Địa chỉ Saitama Higashi-Matsuyamashi Yakyucho
Giao thông Tobu Tojo Line Higashi-Matsuyama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.28㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư キャッスルマンション坂戸 905

Địa chỉ Saitama Sakadoshi Hinodecho
Giao thông Tobu Tojo Line Sakado 徒歩 7 phút
Tobu Tojo Line Kita-Sakado 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 32,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シャルマン小笠原 302

Địa chỉ Saitama Higashi-Matsuyamashi Motojuku
Giao thông Tobu Tojo Line Takasaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シャルマン小笠原 401

Địa chỉ Saitama Higashi-Matsuyamashi Motojuku
Giao thông Tobu Tojo Line Takasaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ステラⅠ 202

Địa chỉ Saitama Fuziminoshi Uenohara
Giao thông Tobu Tojo Line Kamifukuoka 徒歩 18 phút
Tobu Tojo Line Fujimino 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 40.34㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン安藤 102

Địa chỉ Saitama Kawagoeshi Miyashitamachi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Honkawagoke 徒歩 21 phút
Tobu Tojo Line Kawagoeshi 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 29.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống