Tohoku Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 70
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể TIME2 202

Địa chỉ Saitama Saitamashi Kita-ku
Giao thông Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 4 phút
Tohoku Line Toro đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1994 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 37.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズヴィアーレ大宮

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 8 phút
Saikyo Line Omiya đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 148,000 yen (0 yen) 296,000 yen / 148,000 yen / - / - 3LDK / 70.46㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン大宮東

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Saikyo Line Omiya Bus 16 phút đi bộ 8 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 16 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,000 yen (0 yen) 57,000 yen / - / - / - 2DK / 44.37㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヴィアーレ浦和弐番館

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 6 phút
Takasaki Line Urawa đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2002 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 179,000 yen (10,000 yen) 179,000 yen / 179,000 yen / - / - 3LDK / 69.95㎡ -

Thông tin

chung cư サーパス東大宮

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Tohoku Line Higashi-Omiya đi bộ 5 phút
Tobu Noda Line Owada Bus 13 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 98,000 yen (8,000 yen) 196,000 yen / 98,000 yen / - / - 3LDK / 68.37㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン大宮七里

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Tobu Noda Line Nanasato đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 11 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 2SLDK / 67.70㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル浦和 410

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 7 phút
Tohoku Line Urawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 46,000 yen (3,000 yen) 69,000 yen / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル浦和 411

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 7 phút
Tohoku Line Urawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 46,000 yen (3,000 yen) 69,000 yen / - / - / - 1K / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル浦和 412

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 7 phút
Tohoku Line Urawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 46,000 yen (3,000 yen) 69,000 yen / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル浦和 111

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 7 phút
Tohoku Line Urawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) 69,000 yen / - / - / - 1K / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル浦和 302

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 7 phút
Tohoku Line Urawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (3,000 yen) 69,000 yen / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

tập thể ジュネスアン 204号室

Địa chỉ Saitama Ageoshi
Giao thông Tohoku Line Higashi-Omiya đi bộ 14 phút
Saitama Rapid Railway Line Yoshinohara đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.40㎡ -

Thông tin

tập thể レオ浦和 107号室

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku
Giao thông Tohoku Line Urawa đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể レオ浦和 101号室

Địa chỉ Saitama Saitama-shi Midori-ku
Giao thông Tohoku Line Urawa đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンライズパーク上小町 203号室

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Saikyo Line Omiya đi bộ 14 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 43.00㎡ -

Thông tin

tập thể YUI’S POETRY 102

Địa chỉ Saitama Kukishi
Giao thông Tobu Nikko Line Satte đi bộ 20 phút
Tohoku Line Kuki đi bộ 29 phút
Tohoku Line Higashi-Washinomiya đi bộ 44 phút
Năm xây dựng 2003 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 52.10㎡ -

Thông tin

tập thể GUZZI 106

Địa chỉ Saitama Kazoshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Hanasaki đi bộ 21 phút
Tobu Isesaki Line Washinomiya đi bộ 28 phút
Tohoku Line Higashi-Washinomiya đi bộ 56 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
- 55,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 57.80㎡ -

Thông tin

tập thể ステージア 103

Địa chỉ Saitama Kukishi
Giao thông Tobu Isesaki Line Washinomiya đi bộ 15 phút
Tohoku Line Higashi-Washinomiya đi bộ 36 phút
Tobu Isesaki Line Hanasaki đi bộ 42 phút
Năm xây dựng 2007 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
- 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 59.62㎡ -

Thông tin

tập thể Ronfaure 103

Địa chỉ Saitama Kazoshi
Giao thông Tohoku Line Kurihashi đi bộ 41 phút
Tobu Nikko Line Kurihashi đi bộ 41 phút
Tobu Isesaki Line Hanasaki đi bộ 62 phút
Năm xây dựng 2014 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 54.50㎡ -

Thông tin

tập thể marianmariage Ⅱ 102

Địa chỉ Saitama Kazoshi
Giao thông Tobu Isesaki Line Washinomiya đi bộ 41 phút
Tobu Isesaki Line Hanasaki đi bộ 52 phút
Tohoku Line Kurihashi đi bộ 48 phút
Năm xây dựng 2017 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 56.57㎡ -

Thông tin

tập thể アムール OMIYA 206

Địa chỉ Saitama Saitamashi Omiya-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya đi bộ 8 phút
Saitama Rapid Railway Line Tetsudo Hakubutsukan đi bộ 17 phút
Tobu Noda Line Kita-Omiya đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 81,000 yen (3,000 yen) 81,000 yen / 81,000 yen / - / - 1K / 35.19㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェールTheEarth 103

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa đi bộ 16 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 29 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 36 phút
Năm xây dựng 2009 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,500 yen) - / 29,500 yen / - / - 1K / 29.11㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェールTheEarth 106

Địa chỉ Saitama Kawaguchishi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Minami-Urawa đi bộ 16 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Warabi đi bộ 29 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 36 phút
Năm xây dựng 2009 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,500 yen) - / 29,500 yen / - / - 1K / 29.11㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 浦和元町 101

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 24 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yono đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) - / 63,000 yen / - / - 1K / 25.24㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 浦和元町 102

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 24 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yono đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) - / 62,000 yen / - / - 1K / 25.24㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 浦和元町 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 24 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yono đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) - / 62,000 yen / - / - 1K / 25.24㎡ -

Thông tin

tập thể アドシール Center VillageⅣ 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Chuo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Saitama-Shintoshin Bus 8 phút đi bộ 5 phút
Saikyo Line Kita-Yono đi bộ 27 phút
Saikyo Line Yono-Hommachi đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 2012 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.16㎡ -

Thông tin

tập thể アムール M&E 203

Địa chỉ Saitama Saitamashi Minuma-ku
Giao thông Tobu Noda Line Owada đi bộ 8 phút
Tobu Noda Line Omiya-Koen đi bộ 24 phút
Tohoku Line Toro đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 48.64㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 金谷 105

Địa chỉ Saitama Saitamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Omiya Bus 12 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2005 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 52.99㎡ -

Thông tin

tập thể アムール AKIRA 103

Địa chỉ Saitama Saitamashi Urawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Urawa đi bộ 12 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kita-Urawa đi bộ 14 phút
Saikyo Line Naka-Urawa đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống