Edogawa-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 148
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể シャンブル一之江Ⅲ 112

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Ichinoe đi bộ 6 phút
Toei Shinjuku Line Mizue đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 47,000 yen 1K / 15.20㎡ -

Thông tin

tập thể サニーコート北葛西Ⅳ 108

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori đi bộ 18 phút
Tozai Line Nishi-Kasai đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2001 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 52,000 yen 1K / 21.00㎡ -

Thông tin

chung cư ツイン・コート E301

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Tozai Line Nishi-Kasai đi bộ 2 phút
Tozai Line Kasai đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 112,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / 112,000 yen 1LDK / 44.55㎡ -

Thông tin

tập thể リべルテ中央 201

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Shin-Koiwa Bus 8 phút đi bộ 6 phút
Toei Shinjuku Line Funabori đi bộ 31 phút
Năm xây dựng 1999 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 56,000 yen 1K / 21.06㎡ -

Thông tin

chung cư ツイン・コート W806

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Tozai Line Nishi-Kasai đi bộ 2 phút
Tozai Line Kasai đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 106,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / 106,000 yen 1LDK / 38.88㎡ -

Thông tin

tập thể リバーパーク一之江A 109

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Ichinoe đi bộ 12 phút
Toei Shinjuku Line Mizue đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 14.41㎡ -

Thông tin

tập thể サンウェルス新堀 201

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Shinozaki đi bộ 18 phút
Toei Shinjuku Line Mizue đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1992 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.80㎡ -

Thông tin

tập thể ソフィア一之江A 210

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Ichinoe đi bộ 4 phút
Toei Shinjuku Line Mizue đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 14.25㎡ -

Thông tin

tập thể H.forest1 204

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2008 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 56,000 yen 1K / 18.20㎡ -

Thông tin

tập thể サウサリートⅡ 105

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Shinozaki đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 14.00㎡ -

Thông tin

tập thể エスポワール弐番館 101

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Shinozaki đi bộ 5 phút
Toei Shinjuku Line Mizue đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / 60,000 yen 1K / 20.40㎡ -

Thông tin

tập thể ユースフォーラム西瑞江B 202

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Ichinoe đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1993 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 47,000 yen 1K / 16.10㎡ -

Thông tin

tập thể ルネッサンス瑞江 203

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Mizue đi bộ 13 phút
Toei Shinjuku Line Shinozaki đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 14.40㎡ -

Thông tin

chung cư グランシャルム葛西 0606

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Tozai Line Kasai đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1984 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 64,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

tập thể リーフ北小岩 101

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Keisei Main Line Keisei Koiwa đi bộ 12 phút
Sobu Line Koiwa đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2020 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.12㎡ -

Thông tin

tập thể Jアベニュー 101

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Koiwa đi bộ 7 phút
Keisei Main Line Edogawa đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1998 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.07㎡ -

Thông tin

tập thể ファーストベイ一之江 1101

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Ichinoe đi bộ 5 phút
Sobu Line Shin-Koiwa Bus 18 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2018 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 71,000 yen (3,000 yen) 71,000 yen / 71,000 yen / - / - 1K / 20.09㎡ -

Thông tin

tập thể フォーブル西一之江 202

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Ichinoe đi bộ 17 phút
Toei Shinjuku Line Funabori đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 2DK / 38.00㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール リリエンハイムⅡ 202

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Shin-Koiwa Bus 18 phút đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Ichinoe Bus 11 phút đi bộ 1 phút
Tozai Line Kasai Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2007 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (2,500 yen) - / 60,000 yen / - / - 1K / 28.80㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Keisei Main Line Edogawa đi bộ 6 phút
Sobu Line Koiwa đi bộ 15 phút
Keisei Main Line Konodai đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1DK / 41.00㎡ -

Thông tin

nhà riêng 江戸川区船堀3丁目戸建

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1978 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
- 250,000 yen (0 yen) 500,000 yen / 500,000 yen / - / - - / 88.59㎡ -

Thông tin

chung cư 小松川グリーンハイツ一号棟

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Higashi-Ojima đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1986 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 150,000 yen (0 yen) 225,000 yen / 150,000 yen / - / - 3DK / 68.91㎡ -

Thông tin

chung cư シャルマンコーポ親水公園

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Shin-Koiwa đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 147,000 yen (0 yen) 147,000 yen / 147,000 yen / - / - 3SLDK / 81.90㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデンテラス船堀

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 135,000 yen (5,000 yen) 270,000 yen / 135,000 yen / - / - 1LDK / 55.90㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ篠崎駅前レジデンス

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Shinozaki đi bộ 2 phút
Toei Shinjuku Line Mizue đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2015 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 180,000 yen (0 yen) 180,000 yen / 180,000 yen / - / - 3LDK / 68.44㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデンテラス船堀

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 215,000 yen (0 yen) 430,000 yen / 215,000 yen / - / - 3LDK / 94.35㎡ -

Thông tin

chung cư 第三青和ハイツ

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Shin-Koiwa đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1986 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 40.08㎡ -

Thông tin

nhà riêng -

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori đi bộ 6 phút
Toei Shinjuku Line Ichinoe đi bộ 28 phút
Tozai Line Nishi-Kasai đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 1971 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 89,000 yen (0 yen) - / 89,000 yen / - / - 3K / 46.60㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Hirai đi bộ 4 phút
Sobu Line Kameido đi bộ 24 phút
Tobu Kameido Line Higashi-Azuma đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2010 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (0 yen) 72,000 yen / - / - / - 1R / 16.79㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Main Line Shin-Koiwa đi bộ 16 phút
Sobu Line Hirai đi bộ 36 phút
Toei Shinjuku Line Funabori đi bộ 37 phút
Năm xây dựng 1994 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 75,000 yen (5,000 yen) 75,000 yen / 75,000 yen / - / - 1DK / 33.18㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Edogawa-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống