Edogawa-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 27
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể カサブランカ西葛西 203

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Tozai Line Nishi-Kasai đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1985 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 47,000 yen 1R / 15.12㎡ -

Thông tin

tập thể フェアステージ 206

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori Bus 1 phút đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 53,000 yen 1K / 20.35㎡ -

Thông tin

chung cư Bright西葛西

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Tozai Line Nishi-Kasai đi bộ 15 phút
Keiyo Line Kasairinkaikoen đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 67,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.20㎡ -

Thông tin

chung cư 東京グランファースト

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Koiwa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2007 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
21 180,000 yen (8,000 yen) 360,000 yen / 180,000 yen / - / - 2SLDK / 70.20㎡ -

Thông tin

tập thể ブライティア平井 301

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Hirai đi bộ 13 phút
Tobu Kameido Line Kameido-Suijin đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2017 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (2,500 yen) 75,000 yen / 75,000 yen / - / - 1K / 20.35㎡ -

Thông tin

tập thể Jアベニュー 203

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Koiwa đi bộ 7 phút
Keisei Main Line Edogawa đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1998 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,000 yen) 61,000 yen / - / - / - 1K / 21.07㎡ -

Thông tin

tập thể Astor Green 201

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Koiwa đi bộ 10 phút
Keisei Main Line Keisei Koiwa đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) 62,000 yen / 62,000 yen / - / - 1R / 20.46㎡ -

Thông tin

tập thể Jアベニュー 201

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Koiwa đi bộ 7 phút
Keisei Main Line Edogawa đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1998 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,500 yen (3,000 yen) 64,500 yen / 32,250 yen / - / - 1K / 21.07㎡ -

Thông tin

tập thể Astor Green 106

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Koiwa đi bộ 10 phút
Keisei Main Line Keisei Koiwa đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) 59,000 yen / 59,000 yen / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

tập thể アプリコット 105

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Keisei Main Line Keisei Koiwa đi bộ 7 phút
Sobu Line Koiwa đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2012 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.73㎡ -

Thông tin

chung cư キャンベールお久田

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Ichinoe đi bộ 8 phút
Toei Shinjuku Line Mizue đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2K / 36.36㎡ -

Thông tin

chung cư 平井SKハイツ 402号室

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Hirai đi bộ 3 phút
Tobu Kameido Line Kameido-Suijin đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2019 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 84,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.92㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア ペルル 101

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori đi bộ 12 phút
Tozai Line Nishi-Kasai đi bộ 21 phút
Tozai Line Kasai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2012 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 87,000 yen (3,000 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 1LDK / 44.67㎡ -

Thông tin

chung cư ミリアビタNO.22 0403

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Keisei Main Line Keisei Koiwa đi bộ 5 phút
Sobu Line Koiwa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2013 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 69,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.50㎡ -

Thông tin

tập thể アムールgrace 201

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Shinozaki đi bộ 11 phút
Toei Shinjuku Line Mizue đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2012 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (3,000 yen) 66,000 yen / 66,000 yen / - / - 1K / 31.50㎡ -

Thông tin

tập thể アムールgrace 202

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Toei Shinjuku Line Shinozaki đi bộ 11 phút
Toei Shinjuku Line Mizue đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2012 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (3,000 yen) 66,000 yen / 66,000 yen / - / - 1K / 31.50㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール リリエンハイムⅡ 108

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Shin-Koiwa Bus 18 phút đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Ichinoe Bus 11 phút đi bộ 1 phút
Tozai Line Kasai Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2007 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,500 yen) - / 58,000 yen / - / - 1K / 26.16㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール リリエンハイムⅡ 306

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Shin-Koiwa Bus 18 phút đi bộ 1 phút
Toei Shinjuku Line Ichinoe Bus 11 phút đi bộ 1 phút
Tozai Line Kasai Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2007 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 63,000 yen (2,500 yen) - / 63,000 yen / - / - 1K / 28.28㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Line Koiwa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 105,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 105,000 yen 2LDK / 51.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第一司荘11号室

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku Higashikomatsugawa
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori đi bộ 17 phút
Toei Shinjuku Line Ichinoe đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1970 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 1DK / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư ハイネス成輪 205

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku Nishikomatsugawamachi
Giao thông Toei Shinjuku Line Funabori đi bộ 27 phút
Sobu Main Line Shin-Koiwa đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 1LDK / 34.70㎡ -

Thông tin

tập thể 物件名テスト201

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Sobu Main Line Shin-Koiwa đi bộ 10 phút
Sobu Line Koiwa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2000 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (50,000 yen) 50,000 yen / 50,500 yen / 100,000 yen / 10,000 yen 2LDK / 50.00㎡ -

Thông tin

chung cư エクセレント・プレス南葛西304

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku
Giao thông Tozai Line Kasai đi bộ 15 phút
Keiyo Line Kasairinkaikoen đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1987 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 82,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 44.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Edogawa-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống