Higashi-Murayamashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư TOP東村山 B棟 501

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 11 phút
Seibu Kokubunji Line Higashi-Murayama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.30㎡ -

Thông tin

tập thể 萩山町Tハウス 201

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kodaira đi bộ 5 phút
Seibu Haijima Line Hagiyama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1969 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (2,000 yen) 77,000 yen / - / - / - 1LDK / 42.78㎡ -

Thông tin

tập thể 萩山町Tハウス 202

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kodaira đi bộ 5 phút
Seibu Haijima Line Hagiyama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1969 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (2,000 yen) 72,000 yen / - / - / - 1DK / 35.05㎡ -

Thông tin

chung cư TOP東村山 B棟 403

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 11 phút
Seibu Kokubunji Line Higashi-Murayama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.30㎡ -

Thông tin

chung cư パティオ S

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.55㎡ -

Thông tin

nhà riêng 恩多町戸建 1

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kumegawa đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 130,000 yen (0 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 4LDK / 95.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンハイツ-202号室

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Akitsu đi bộ 12 phút
Musashino Line Shinakitsu đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK / 42.50㎡ -

Thông tin

chung cư エクセルハイム-203号室

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 3 phút
Seibu Kokubunji Line Higashi-Murayama đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (4,000 yen) 3 tháng / - / - / - 3LDK / 56.70㎡ -

Thông tin

tập thể ライフピアミモザ 101号室

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kumegawa đi bộ 7 phút
Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 10.50㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (4,000 yen) 59,000 yen / 59,000 yen / - / - 1R / 29.11㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kumegawa đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1990 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1DK / 26.01㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 87,000 yen (4,000 yen) 87,000 yen / 87,000 yen / - / - 2LDK / 57.60㎡ -

Thông tin

tập thể ライフピア久米川 201

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kumegawa đi bộ 9 phút
Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 13 phút
Seibu Tamako Line Yasaka đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 11.12㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Higashi-Murayamashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống