Higashi-yamatoshi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 6
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể グランシャトー向原 202

Địa chỉ Tokyo Higashi-yamatoshi
Giao thông Seibu Haijima Line Higashi-Yamatoshi đi bộ 17 phút
Chuo Main Line Tachikawa Bus 20 phút đi bộ 9 phút
Seibu Tamako Line Musashi-Yamato đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2000 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể プレジールフォレスト 103

Địa chỉ Tokyo Higashi-yamatoshi
Giao thông Chuo Main Line Tachikawa Bus 30 phút đi bộ 3 phút
Tama City Monorail Kamikitadai đi bộ 17 phút
Seibu Haijima Line Higashi-Yamatoshi Bus 20 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2003 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2DK / 44.71㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Higashi-yamatoshi
Giao thông Seibu Haijima Line Higashi-Yamatoshi đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (4,000 yen) 75,000 yen / - / - / - 2LDK / 56.27㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Higashi-yamatoshi
Giao thông Tama City Monorail Sakura-Kaido đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2002 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 84,000 yen (4,000 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 2LDK / 55.19㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Higashi-yamatoshi
Giao thông Tama City Monorail Kamikitadai đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 82,000 yen (4,000 yen) 82,000 yen / 82,000 yen / - / - 2LDK / 56.31㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Higashi-yamatoshi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống