Kodairashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 36
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư サニーコート小平 4F

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kodaira đi bộ 1 phút
Seibu Haijima Line Kodaira đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1990 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 112,000 yen (5,000 yen) 112,000 yen / 112,000 yen / - / - 3LDK / 73.17㎡ -

Thông tin

chung cư サニーヴェント国分寺

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 19.67㎡ -

Thông tin

chung cư サニーヴェント国分寺

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 19.67㎡ -

Thông tin

chung cư アヴニール七番館

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Musashino Line Shinkodaira đi bộ 2 phút
Seibu Tamako Line Ome-Kaido đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.57㎡ -

Thông tin

chung cư アヴニール七番館

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Musashino Line Shinkodaira đi bộ 2 phút
Seibu Tamako Line Ome-Kaido đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.57㎡ -

Thông tin

chung cư コンフォート一橋学園

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Tamako Line Hitotsubashi-Gakuen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (8,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.55㎡ -

Thông tin

chung cư コンフォート一橋学園

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Tamako Line Hitotsubashi-Gakuen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (8,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.55㎡ -

Thông tin

chung cư コンフォート一橋学園

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Tamako Line Hitotsubashi-Gakuen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 51,000 yen (8,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.55㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic小平

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Tamako Line Hitotsubashi-Gakuen đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.05㎡ -

Thông tin

chung cư サンヒルズCOCO 303

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Tamako Line Hitotsubashi-Gakuen đi bộ 11 phút
Musashino Line Shinkodaira đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 24.52㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファームヒル一橋学園 202

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Tamako Line Hitotsubashi-Gakuen đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể カーサビエナ 105

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Tamako Line Hitotsubashi-Gakuen đi bộ 7 phút
Musashino Line Shinkodaira đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコートパレス一橋学園 703

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Tamako Line Hitotsubashi-Gakuen đi bộ 3 phút
Seibu Shinjuku Line Kodaira đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2017 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 69,300 yen (8,700 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.79㎡ -

Thông tin

tập thể Bloom One,Two II202

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Takanodai đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 95,000 yen (3,500 yen) 95,000 yen / 95,000 yen / - / - 2LDK / 61.53㎡ -

Thông tin

tập thể Bloom One,Two I201

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Takanodai đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 106,000 yen (3,500 yen) 106,000 yen / 106,000 yen / - / - 3LDK / 70.70㎡ -

Thông tin

tập thể Bloom One,Two I202

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Takanodai đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 106,000 yen (3,500 yen) 106,000 yen / 106,000 yen / - / - 3LDK / 70.70㎡ -

Thông tin

tập thể Bloom One,Two II102

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Takanodai đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 84,000 yen (3,500 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 2LDK / 49.03㎡ -

Thông tin

tập thể クワトロ・クォーレ 106

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Hana-Koganei đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (2,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1K / 25.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クワトロ・クォーレ 110

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Hana-Koganei đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (2,000 yen) 67,000 yen / 67,000 yen / - / - 1K / 25.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パインバンフソノ 304

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Musashino Line Shinkodaira đi bộ 3 phút
Seibu Tamako Line Ome-Kaido đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 25.93㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アルカンシエル・セブン 103

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Musashino Line Shinkodaira đi bộ 3 phút
Seibu Tamako Line Ome-Kaido đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (3,000 yen) 62,000 yen / 62,000 yen / - / - 1K / 26.93㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プティリヴィエール 103

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Tamako Line Ome-Kaido đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (3,000 yen) 58,000 yen / 58,000 yen / - / - 1R / 27.61㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy トリエ国分寺 B棟 B02

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 145,000 yen (2,000 yen) 145,000 yen / 145,000 yen / - / - 3LDK / 83.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy トリエ国分寺 A棟 A02

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 140,000 yen (2,000 yen) 140,000 yen / 140,000 yen / - / - 3LDK / 73.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイネス小川 102号室

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Haijima Line Ogawa đi bộ 7 phút
Seibu Kokubunji Line Ogawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1982 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK / 30.00㎡ -

Thông tin

chung cư Boule de Neige La Maison 103

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Takanodai đi bộ 18 phút
Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 61 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 84,000 yen (4,000 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 1LDK / 44.16㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kodairashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống