Koganeishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 18
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể 国分寺フラット 101

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 9 phút
Seibu Kokubunji Line Kokubunji Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể MKオークヴィラ 203

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 10 phút
Seibu Tamagawa Line Shin-Koganei đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1991 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 18.59㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンパウロニア 201

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 11 phút
Chuo Main Line Musashi-Sakai đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 87,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 2DK / 38.88㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コア・イースト 102

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 10 phút
Seibu Tamagawa Line Shin-Koganei đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 100,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK / 47.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイツコジマ 202

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Koganei đi bộ 13 phút
Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể みどり荘 203

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 4 phút
Seibu Tamagawa Line Shin-Koganei đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1969 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ミヤマハイツ 202

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 4 phút
Seibu Tamagawa Line Shin-Koganei đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 齋木ビル 1F

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 11 phút
Seibu Tamagawa Line Shin-Koganei đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1989 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 79,000 yen (3,000 yen) 79,000 yen / - / - / - 3DK / 50.62㎡ -

Thông tin

tập thể パークエリス 105

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 9 phút
Seibu Tamagawa Line Shin-Koganei đi bộ 17 phút
Chuo Main Line Musashi-Sakai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 92,000 yen (3,000 yen) - / 46,000 yen / - / - 3DK / 53.29㎡ -

Thông tin

tập thể アリュミエールC棟 203

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Koganei Bus 7 phút đi bộ 6 phút
Keio Line Fuchu Bus 12 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 82,000 yen (3,000 yen) 82,000 yen / - / - / - 1LDK / 46.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パレス泉 202

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 16 phút
Seibu Tamagawa Line Shin-Koganei đi bộ 21 phút
Chuo Main Line Musashi-Koganei đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1995 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / 21,000 yen / - / - 1R / 19.63㎡ -

Thông tin

chung cư エクセル東小金井 103号室

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1988 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.64㎡ -

Thông tin

chung cư 栄ビル 201号室

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2008 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 86,000 yen (2,000 yen) 86,000 yen / 86,000 yen / - / - 1LDK / 33.62㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Koganei Bus 7 phút đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2004 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 107,000 yen (2,000 yen) 107,000 yen / 107,000 yen / - / - 2LDK / 56.59㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール ブワ 沙羅 204

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 14 phút
Seibu Tamagawa Line Shin-Koganei đi bộ 7 phút
Seibu Tamagawa Line Tama đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2002 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.55㎡ -

Thông tin

chung cư クリーンライト マンション 302

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Koganei đi bộ 5 phút
Chuo Main Line Higashi-Koganei đi bộ 22 phút
Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (2,000 yen) 45,000 yen / - / - / - 1R / 15.71㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Koganeishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống