Kokubunzishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 25
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư メビウスセイワ 303

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kunitachi đi bộ 14 phút
Chuo Main Line Kunitachi Bus 8 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メビウスセイワ 316

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kunitachi đi bộ 14 phút
Chuo Main Line Kunitachi Bus 8 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メビウスセイワ 111

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kunitachi đi bộ 14 phút
Chuo Main Line Kunitachi Bus 8 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パークウェル国分寺 501

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 72,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 22.62㎡ -

Thông tin

chung cư パークウェル国分寺 204

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

chung cư 国分寺司ハイツ 108

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1984 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) 53,000 yen / - / - / - 1R / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 国分寺司ハイツ 206

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1984 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) 57,000 yen / - / - / - 1R / 21.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 国分寺司ハイツ 303

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1984 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,000 yen (3,000 yen) 57,000 yen / - / - / - 1R / 21.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư Eau de Vie 国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 70,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.51㎡ -

Thông tin

chung cư Eau de Vie 国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.51㎡ -

Thông tin

chung cư ウエストハイム国立

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kunitachi đi bộ 16 phút
Chuo Main Line Kunitachi Bus 5 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1993 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 95,000 yen (0 yen) 190,000 yen / 95,000 yen / - / - 2LDK / 56.64㎡ -

Thông tin

chung cư 第62クリスタルマンション 807

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1992 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 62,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.36㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール T・Y 206

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Nishi-Kokubunji đi bộ 10 phút
Musashino Line Nishi-Kokubunji đi bộ 11 phút
Chuo Main Line Kunitachi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2002 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ディンプル国分寺-102号室

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2005 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.88㎡ -

Thông tin

chung cư ディアコート国分寺 103

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Nishi-Kokubunji đi bộ 6 phút
Musashino Line Nishi-Kokubunji đi bộ 6 phút
Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 119,000 yen (6,000 yen) 119,000 yen / 119,000 yen / - / - 2LDK / 55.00㎡ -

Thông tin

chung cư ポンデラブル 0101

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 6 phút
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 6 phút
Seibu Tamako Line Kokubunji đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 133,000 yen (10,000 yen) 133,000 yen / 133,000 yen / - / - 1LDK / 51.43㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kokubunzishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống