Kokubunzishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 20
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể エステート本多 202

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 17 phút
Seibu Tamako Line Hitotsubashi-Gakuen đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 30.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パインハイムA 305

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Koigakubo đi bộ 10 phút
Seibu Kokubunji Line Takanodai đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1986 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK / 45.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パインハイムA 106

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Koigakubo đi bộ 10 phút
Seibu Kokubunji Line Takanodai đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1986 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK / 45.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

tập thể Nasicたかの台A

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Takanodai đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 36.02㎡ -

Thông tin

chung cư Eau de Vie 国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.31㎡ -

Thông tin

chung cư ウエストハイム国立

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kunitachi đi bộ 16 phút
Chuo Main Line Kunitachi Bus 5 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1993 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 113,000 yen (0 yen) 226,000 yen / 113,000 yen / - / - 2LDK / 56.64㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズステージ西国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Nishi-Kokubunji đi bộ 12 phút
Seibu Kokubunji Line Koigakubo đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2002 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 143,000 yen (7,000 yen) 143,000 yen / 143,000 yen / - / - 3LDK / 78.92㎡ -

Thông tin

chung cư 第62クリスタルマンション 601

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1992 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 61,000 yen (5,000 yen) 61,000 yen / 61,000 yen / - / - 1R / 17.36㎡ -

Thông tin

tập thể プチメゾン東戸倉 201

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Koigakubo đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (1,000 yen) 57,000 yen / 57,000 yen / - / - 1K / 21.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể コーポ木村203

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi Higashimotomachi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 6 phút
Seibu Tamako Line Kokubunji đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1983 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 27.00㎡ -

Thông tin

tập thể プチメゾン東戸倉 102

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Koigakubo đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (2,000 yen) 56,000 yen / 56,000 yen / - / - 1K / 21.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プチメゾン東戸倉Ⅱ 1

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Koigakubo đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (0 yen) 73,000 yen / 73,000 yen / - / - 1LDK / 38.00㎡ -

Thông tin

chung cư パークアヴェニュー国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1984 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 39,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 14.50㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kokubunzishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống