Kunitachishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư アトランティス国立 905

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi
Giao thông
Năm xây dựng 2005 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 95,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 27.45㎡ -

Thông tin

chung cư 国立館

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi
Giao thông Chuo Main Line Kunitachi đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2000 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 23.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 国立館

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi
Giao thông Chuo Main Line Kunitachi đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2000 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 23.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アリエスビル

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi
Giao thông Nambu Line Yagawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể libero国立 102号室

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi
Giao thông Nambu Line Nishi-Kunitachi đi bộ 12 phút
Chuo Main Line Kunitachi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 31,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.00㎡ -

Thông tin

tập thể ハウスシュリー 201号室

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi
Giao thông Chuo Main Line Kunitachi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư UR国立富士見台団地

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi
Giao thông Nambu Line Yaho đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1966 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 24,500 yen (37,500 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư セピアコート国立 303

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi Yaho
Giao thông Nambu Line Yagawa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư セピアコート国立 305

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi Yaho
Giao thông Nambu Line Yagawa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư セピアコート国立 302

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi Yaho
Giao thông Nambu Line Yagawa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư 宝玉ビル203

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi Nishi
Giao thông Chuo Main Line Kunitachi đi bộ 14 phút
Nambu Line Nishi-Kunitachi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (3,000 yen) - / - / 32,400 yen / - 1K / 17.31㎡ -

Thông tin

chung cư 宝玉ビル202

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi Nishi
Giao thông Chuo Main Line Kunitachi đi bộ 14 phút
Nambu Line Nishi-Kunitachi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (3,000 yen) - / - / 32,400 yen / - 1K / 17.31㎡ -

Thông tin

chung cư UR国立富士見台団地

Địa chỉ Tokyo Kunitachishi
Giao thông Nambu Line Yaho đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1966 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 24,500 yen (37,500 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kunitachishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống