Mitakashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 34
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư 曙レジデンス 201

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Sakai đi bộ 13 phút
Chuo Main Line Mitaka đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1973 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể はっぴーはいむ新川 208

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Kichijoji Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Keio Line Sengawa Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1990 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể はっぴーはいむ新川 101

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Kichijoji Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Keio Line Sengawa Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1990 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư カーサ エミネンス 201

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Sakai Bus 13 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3DK / 58.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư カーサ エミネンス 203

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Sakai Bus 13 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3DK / 58.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ルアーナ三鷹 101

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Seibu Tamagawa Line Tama đi bộ 14 phút
Keio Line Tobitakyu đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1985 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.54㎡ -

Thông tin

tập thể コーポみやび 102

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Sakai đi bộ 14 phút
Chuo Main Line Mitaka đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 83,000 yen (1,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 43.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 第三東和グリーンコーポ 205

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Inokashira Line Mitakadai đi bộ 16 phút
Keio Inokashira Line Inokashira-Koen đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1985 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK / 38.40㎡ -

Thông tin

chung cư エレガンス三鷹 205

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Sakai đi bộ 15 phút
Seibu Tamagawa Line Shin-Koganei đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 99,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 52.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エレガンス三鷹 203

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Sakai đi bộ 15 phút
Seibu Tamagawa Line Shin-Koganei đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2DK / 45.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾングローリー 401

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Kichijoji Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Keio Line Sengawa Bus 14 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 114,000 yen (8,000 yen) 114,000 yen / 114,000 yen / - / - 1LDK / 53.91㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メルベージュ北野 101

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama đi bộ 20 phút
Keio Inokashira Line Mitakadai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2004 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (3,500 yen) 61,000 yen / - / - / - 1K / 22.30㎡ -

Thông tin

tập thể 久我山アパートメントE 101

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Inokashira Line Kugayama đi bộ 12 phút
Keio Inokashira Line Mitakadai đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (4,000 yen) 61,000 yen / 61,000 yen / - / - 1R / 12.65㎡ -

Thông tin

tập thể 久我山アパートメントE 201

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Inokashira Line Kugayama đi bộ 12 phút
Keio Inokashira Line Mitakadai đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (4,000 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 1R / 14.85㎡ -

Thông tin

tập thể グランエッグス三鷹 11

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Mitaka đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2012 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 136,000 yen (3,000 yen) 136,000 yen / 136,000 yen / - / - 1LDK / 47.93㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション三鷹第6

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Mitaka đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1985 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 53,000 yen (5,000 yen) 53,000 yen / - / - / - 1R / 17.83㎡ -

Thông tin

chung cư レクセルマンション三鷹の森

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Mitaka Bus 17 phút đi bộ 1 phút
Chuo Main Line Kichijoji Bus 15 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2002 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 160,000 yen (0 yen) 160,000 yen / 160,000 yen / - / - 3LDK / 65.76㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション三鷹第7

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Mitaka đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1986 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 67,000 yen (3,000 yen) 67,000 yen / 67,000 yen / - / - 1R / 22.62㎡ -

Thông tin

chung cư プリムヴェール 201

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Inokashira Line Mitakadai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 79,000 yen (4,000 yen) 79,000 yen / - / - / - 1K / 28.57㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール ブワ REFLET 202

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Line Chofu Bus 10 phút đi bộ 3 phút
Chuo Main Line Musashi-Sakai Bus 10 phút đi bộ 3 phút
Seibu Tamagawa Line Tama Bus 7 phút đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2005 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (3,000 yen) - / 53,000 yen / - / - 1K / 22.35㎡ -

Thông tin

tập thể ペイサージュ三鷹 205

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Sakai Bus 8 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1999 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 106,000 yen (3,000 yen) 106,000 yen / 106,000 yen / - / - 3DK / 51.90㎡ -

Thông tin

chung cư エトワール三鷹第一 404

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Mitaka đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 59,000 yen (3,000 yen) 59,000 yen / - / - / - 1R / 17.25㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンライフ北野 201

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Inokashira Line Mitakadai đi bộ 20 phút
Keio Inokashira Line Kugayama đi bộ 23 phút
Keio Line Chitose-Karasuyama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.75㎡ -

Thông tin

chung cư カーサヒロ 203

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Inokashira Line Mitakadai đi bộ 10 phút
Keio Inokashira Line Kugayama đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2003 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (3,000 yen) 77,000 yen / - / - / - 1K / 24.80㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Line Sengawa Bus 10 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.90㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Keio Line Chitose-Karasuyama Bus 25 phút đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1981 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (1,000 yen) 49,000 yen / - / - / - 1DK / 26.49㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Kichijoji Bus 16 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2009 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 130,000 yen (2,000 yen) 130,000 yen / - / - / - 2LDK / 59.45㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Mitakashi
Giao thông Chuo Main Line Kichijoji Bus 16 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2009 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 129,000 yen (2,000 yen) 129,000 yen / - / - / - 2LDK / 59.45㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Mitakashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống