Nakano-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 67
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư KTマンション 0005

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 10 phút
Toei Oedo Line Shin-Egota đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1990 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 20.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 第2喜光マンション 105

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Toei Oedo Line Shin-Egota đi bộ 1 phút
Seibu Ikebukuro Line Ekoda đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1975 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 113,000 yen (3,000 yen) 113,000 yen / 56,500 yen / - / - 2LDK / 47.00㎡ -

Thông tin

chung cư グランシャリオ 201

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya đi bộ 11 phút
Marunouchi Honan Line Nakano-shinbashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (3,000 yen) 76,000 yen / 76,000 yen / - / - 1K / 21.17㎡ -

Thông tin

tập thể ヴェール中野 101

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 3 phút
Tozai Line Nakano đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1976 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (3,000 yen) 77,000 yen / 77,000 yen / - / - 1R / 24.63㎡ -

Thông tin

tập thể Croix(クロア) 202

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 5 phút
Tozai Line Ochiai đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1990 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (3,500 yen) 100,000 yen / 50,000 yen / - / - 1DK / 35.30㎡ -

Thông tin

tập thể アベニュー中野 201

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Nakano đi bộ 14 phút
Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1999 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (3,500 yen) 77,000 yen / 38,500 yen / - / - 1K / 21.32㎡ -

Thông tin

tập thể ウィスタリア 101

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Saginomiya đi bộ 7 phút
Seibu Shinjuku Line Toritsu-Kasei đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1962 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (3,000 yen) 62,000 yen / - / - / - 1K / 20.70㎡ -

Thông tin

tập thể MAISON SHOWA 201

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Tozai Line Ochiai đi bộ 2 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 82,000 yen (4,000 yen) 82,000 yen / 82,000 yen / - / - 1R / 21.36㎡ -

Thông tin

tập thể WillowS沼袋 202

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Numabukuro đi bộ 9 phút
Seibu Shinjuku Line Nogata đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2017 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (4,000 yen) - / 69,000 yen / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư ペニエル 1I

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 10 phút
Toei Oedo Line Nakano-Sakaue đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 79,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルーブル鷺宮弐番館 305

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Saginomiya đi bộ 5 phút
Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (9,600 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.38㎡ -

Thông tin

chung cư Eau de Vie 江古田

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Numabukuro đi bộ 7 phút
Toei Oedo Line Shin-Egota đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 74,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.38㎡ -

Thông tin

chung cư Eau de Vie 江古田

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Numabukuro đi bộ 7 phút
Toei Oedo Line Shin-Egota đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 81,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.38㎡ -

Thông tin

chung cư Acco Stage 2

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Tozai Line Ochiai đi bộ 6 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 105,000 yen (9,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 32.56㎡ -

Thông tin

chung cư アレンダール上鷺宮

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.67㎡ -

Thông tin

chung cư アレンダール上鷺宮

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 69,500 yen (9,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.67㎡ -

Thông tin

chung cư Acco Stage 1

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.64㎡ -

Thông tin

chung cư アレンダール上鷺宮

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.67㎡ -

Thông tin

chung cư アレンダール上鷺宮

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 69,500 yen (9,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.67㎡ -

Thông tin

tập thể サニースクエア中野若宮

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Nogata đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 88,000 yen (10,000 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 1LDK / 35.60㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション中野第3

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 5 phút
Tozai Line Nakano đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1984 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / - / - / - 1R / 18.36㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ中野プラザ

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Nakano đi bộ 7 phút
Tozai Line Nakano đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2001 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 143,000 yen (7,000 yen) 143,000 yen / 143,000 yen / - / - 1R / 40.52㎡ -

Thông tin

chung cư モナーク中野

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Marunouchi Honan Line Nakano-Fujimicho đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1981 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 158,000 yen (0 yen) 158,000 yen / 158,000 yen / - / - 4DK / 73.35㎡ -

Thông tin

chung cư 中野弥生町スカイハイツ

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Marunouchi Honan Line Nakano-Fujimicho đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1982 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 69,000 yen (6,000 yen) 69,000 yen / 69,000 yen / - / - - / 16.63㎡ -

Thông tin

tập thể ササヅカアパートメント 02

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 7 phút
Marunouchi Honan Line Honancho đi bộ 15 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (4,000 yen) 80,000 yen / 80,000 yen / - / - 1R / 18.01㎡ -

Thông tin

tập thể ササヅカアパートメント 04

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 7 phút
Marunouchi Honan Line Honancho đi bộ 15 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (4,000 yen) 77,000 yen / 77,000 yen / - / - 1R / 16.26㎡ -

Thông tin

tập thể ササヅカアパートメント 05

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 7 phút
Marunouchi Honan Line Honancho đi bộ 15 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (4,000 yen) 73,000 yen / 73,000 yen / - / - 1R / 15.74㎡ -

Thông tin

tập thể ササヅカアパートメント 07

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Keio Line Sasazuka đi bộ 7 phút
Marunouchi Honan Line Honancho đi bộ 15 phút
Keio Line Daitabashi đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 81,000 yen (4,000 yen) 81,000 yen / 81,000 yen / - / - 1R / 16.95㎡ -

Thông tin

chung cư サンファスト中野新井 0206

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1971 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 125,000 yen (10,000 yen) 125,000 yen / 125,000 yen / - / - 1R / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư サンファスト中野新井 0606

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1971 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 115,000 yen (10,000 yen) 115,000 yen / 115,000 yen / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Nakano-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống