Nakano-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 183
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư PIER上高田 203

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 13 phút
Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.32㎡ -

Thông tin

chung cư ルーブル野方 302

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Nogata đi bộ 4 phút
Seibu Shinjuku Line Numabukuro đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1997 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 21.33㎡ -

Thông tin

chung cư ダイホープラザ中野新橋 308

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Marunouchi Honan Line Nakano-shinbashi đi bộ 2 phút
Marunouchi Line Shin-Nakano đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1995 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 18.10㎡ -

Thông tin

chung cư ブライズ中野中央 101

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Marunouchi Line Higashi-Koenji đi bộ 6 phút
Marunouchi Line Shin-Nakano đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 91,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 27.45㎡ -

Thông tin

chung cư ステーションプラザロアール東中野 302

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 2 phút
Tozai Line Ochiai đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 90,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 22.80㎡ -

Thông tin

chung cư アポーラ中野 407

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Numabukuro đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 62,500 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 18.88㎡ -

Thông tin

chung cư ステーションプラザロアール東中野 305

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 2 phút
Tozai Line Ochiai đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 80,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 22.80㎡ -

Thông tin

chung cư グランシャリオ 202

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Keio Line Hatagaya đi bộ 11 phút
Marunouchi Honan Line Nakano-shinbashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (3,000 yen) 78,000 yen / 78,000 yen / - / - 1K / 21.47㎡ -

Thông tin

tập thể セレーノ 102

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Saginomiya đi bộ 5 phút
Seibu Shinjuku Line Shimo-Igusa đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (4,000 yen) 59,000 yen / - / - / - 1R / 13.00㎡ -

Thông tin

tập thể カルフール 103

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 6 phút
Tozai Line Ochiai đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 82,000 yen (3,000 yen) 82,000 yen / 82,000 yen / - / - 1K / 23.92㎡ -

Thông tin

tập thể MAISON SHOWA 201

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Tozai Line Ochiai đi bộ 2 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 84,000 yen (4,000 yen) 84,000 yen / 84,000 yen / - / - 1R / 21.36㎡ -

Thông tin

tập thể プラティーク中野 102

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 3 phút
Chuo Main Line Nakano Bus 8 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (3,000 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 1K / 16.34㎡ -

Thông tin

tập thể プラティーク中野 302

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 3 phút
Chuo Main Line Nakano Bus 8 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (3,000 yen) 75,000 yen / 75,000 yen / - / - 1K / 16.34㎡ -

Thông tin

tập thể MAISON SHOWA 100

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Tozai Line Ochiai đi bộ 2 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 79,000 yen (4,000 yen) 79,000 yen / 79,000 yen / - / - 1R / 21.54㎡ -

Thông tin

tập thể Croix(クロア) 103

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 5 phút
Tozai Line Ochiai đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1990 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 101,500 yen (3,500 yen) 101,500 yen / 101,500 yen / - / - 1DK / 35.51㎡ -

Thông tin

tập thể トライベッカ 202

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Toritsu-Kasei đi bộ 5 phút
Seibu Shinjuku Line Nogata đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2016 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (3,000 yen) 75,000 yen / - / - / - 1K / 20.06㎡ -

Thông tin

tập thể プラティーク中野 104

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 3 phút
Chuo Main Line Nakano Bus 8 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (3,000 yen) 69,000 yen / 69,000 yen / - / - 1K / 16.02㎡ -

Thông tin

chung cư カームステージ鷺宮 104

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Saginomiya đi bộ 6 phút
Seibu Shinjuku Line Toritsu-Kasei đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (5,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 20.25㎡ -

Thông tin

chung cư 沼袋司ハイツ 206

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Numabukuro đi bộ 5 phút
Seibu Shinjuku Line Nogata đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1983 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,000 yen) 56,000 yen / - / - / - 1R / 13.90㎡ -

Thông tin

chung cư カームステージ鷺宮 105

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Saginomiya đi bộ 6 phút
Seibu Shinjuku Line Toritsu-Kasei đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (5,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 20.40㎡ -

Thông tin

chung cư Maison de bleu 201

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Numabukuro đi bộ 3 phút
Seibu Shinjuku Line Nogata đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 110,000 yen (4,000 yen) 110,000 yen / 110,000 yen / - / - 1DK / 36.00㎡ -

Thông tin

chung cư カームステージ鷺宮 106

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Saginomiya đi bộ 6 phút
Seibu Shinjuku Line Toritsu-Kasei đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (5,000 yen) 58,000 yen / - / - / - 1K / 20.40㎡ -

Thông tin

chung cư ロイヤルハイム 207

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Chuo Main Line Nakano đi bộ 12 phút
Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) 59,000 yen / - / - / - 1R / 13.02㎡ -

Thông tin

chung cư シティプラザ野方 302

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Nogata đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,500 yen (5,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 13.38㎡ -

Thông tin

chung cư ペニエル 1H

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Nakano đi bộ 10 phút
Toei Oedo Line Nakano-Sakaue đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (7,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 11 phút
Tozai Line Ochiai đi bộ 10 phút
Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (2,000 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 11 phút
Tozai Line Ochiai đi bộ 10 phút
Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (2,000 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 11 phút
Tozai Line Ochiai đi bộ 10 phút
Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (2,000 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 11 phút
Tozai Line Ochiai đi bộ 10 phút
Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (2,000 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nakano-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Nakano đi bộ 11 phút
Tozai Line Ochiai đi bộ 10 phút
Seibu Shinjuku Line Arai-Yakushimae đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (2,000 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Nakano-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống