Nerima-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 103
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư PRIMO Akatsuka 105

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Yurakucho Line Chikatetsu Akatsuka đi bộ 3 phút
Tobu Tojo Line Shimo-Akatsuka đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2017 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (4,000 yen) 73,000 yen / 73,000 yen / - / - 1K / 19.92㎡ -

Thông tin

tập thể ラ・アヴェニール東武練馬 305

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Tobu Tojo Line Tobu Nerima đi bộ 12 phút
Fukutoshin Line Heiwadai đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2017 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 71,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.03㎡ -

Thông tin

tập thể 石神井台ガーデンテラス 102

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Musashi-Seki đi bộ 8 phút
Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2016 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (2,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1R / 20.37㎡ -

Thông tin

tập thể ピアーチェ鷺ノ宮 302

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Saginomiya đi bộ 7 phút
Seibu Shinjuku Line Toritsu-Kasei đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.13㎡ -

Thông tin

tập thể アクティ氷川台 204

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Yurakucho Line Hikawadai đi bộ 9 phút
Fukutoshin Line Heiwadai đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2017 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (5,000 yen) 72,000 yen / 72,000 yen / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể スターク上石神井 302

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 2 phút
Seibu Shinjuku Line Kami-Igusa đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 73,000 yen (3,000 yen) 73,000 yen / 73,000 yen / - / - 1K / 17.03㎡ -

Thông tin

chung cư キャピタルビュー上石神井 104

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 10 phút
Seibu Shinjuku Line Kami-Igusa đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (6,500 yen) - / - / - / - 1K / 18.06㎡ -

Thông tin

tập thể JMアメリカンリバティーⅠ-203号室

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 15 phút
Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.12㎡ -

Thông tin

tập thể アドニス 104

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nerima-Takanodai đi bộ 10 phút
Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2014 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 60,000 yen 1K / 20.01㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル石神井公園 402

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 5 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima-Takanodai đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 54,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.46㎡ -

Thông tin

chung cư ジョイフル石神井公園 404

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 5 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima-Takanodai đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 55,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.03㎡ -

Thông tin

chung cư ルーブル東武練馬 107

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Tobu Tojo Line Tobu Nerima đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Kami-Itabashi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2011 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.52㎡ -

Thông tin

chung cư ルーブル豊玉伍番館 406

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Toei Oedo Line Shin-Egota đi bộ 7 phút
Seibu Ikebukuro Line Sakuradai đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2006 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 70,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.25㎡ -

Thông tin

chung cư パティーナ桜台 102

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Sakuradai đi bộ 4 phút
Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク練馬高野台 106

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nerima-Takanodai đi bộ 7 phút
Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 14 phút
Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2011 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (8,000 yen) - / 69,000 yen / - / - 1K / 21.57㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク練馬高野台 605

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nerima-Takanodai đi bộ 7 phút
Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 14 phút
Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2011 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 75,000 yen (8,000 yen) 75,000 yen / 75,000 yen / - / - 1K / 20.57㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート中村橋第3 213

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 6 phút
Seibu Yurakucho Line Nerima đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2008 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,900 yen (6,600 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.00㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク練馬中村橋 112

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 8 phút
Toei Oedo Line Nerima đi bộ 15 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2017 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,500 yen (8,000 yen) 37,250 yen / 74,500 yen / - / - 1K / 25.87㎡ -

Thông tin

chung cư CASA GRAZIE 練馬富士見台 0502

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima-Takanodai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 74,000 yen (7,000 yen) - / - / 148,000 yen / 148,000 yen 1K / 21.32㎡ -

Thông tin

chung cư CASA GRAZIE 練馬富士見台 0302

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima-Takanodai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (7,000 yen) - / - / 150,000 yen / 150,000 yen 1K / 21.32㎡ -

Thông tin

chung cư CASA GRAZIE 練馬富士見台 0401

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima-Takanodai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 75,000 yen (7,000 yen) - / - / 150,000 yen / 150,000 yen 1K / 21.32㎡ -

Thông tin

chung cư メトロステージS赤塚

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Yurakucho Line Chikatetsu Akatsuka đi bộ 6 phút
Tobu Tojo Line Shimo-Akatsuka đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 63,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.05㎡ -

Thông tin

chung cư エスコーポラス

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,500 yen (8,000 yen) 120,000 yen / - / - / - 1K / 25.40㎡ -

Thông tin

chung cư ヴィラクレール 306

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Saginomiya đi bộ 10 phút
Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 12 phút
Seibu Shinjuku Line Toritsu-Kasei đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1989 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 93,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 2DK / 44.00㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンフルール平和台 203

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Yurakucho Line Heiwadai đi bộ 10 phút
Tobu Tojo Line Tobu Nerima đi bộ 10 phút
Fukutoshin Line Chikatetsu Akatsuka đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư サンテミリオン上井草

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Igusa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2000 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (5,000 yen) 59,000 yen / - / - / - 1K / 18.95㎡ -

Thông tin

chung cư 桂ハイツ平和台

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Yurakucho Line Heiwadai đi bộ 6 phút
Fukutoshin Line Heiwadai đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1984 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (0 yen) 53,000 yen / 53,000 yen / - / - 1K / 22.42㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルステージ練馬3

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 3 phút
Toei Oedo Line Nerima đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2006 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 74,000 yen (5,000 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1K / 23.06㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション大泉学園第2

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Oizumi-Gakuen đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 110,000 yen (0 yen) 165,000 yen / 110,000 yen / - / - 2LDK / 49.68㎡ -

Thông tin

chung cư レクセルマンション成増第3

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Yurakucho Line Chikatetsu Narimasu đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Narimasu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1999 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 188,000 yen (0 yen) 376,000 yen / 188,000 yen / - / - 3LDK / 69.54㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Nerima-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống