Nerima-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 90
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グランドコーポ 302

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Musashi-Seki đi bộ 15 phút
Seibu Shinjuku Line Higashi-Fushimi đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1984 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 35.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドコーポ 201

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Musashi-Seki đi bộ 15 phút
Seibu Shinjuku Line Higashi-Fushimi đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1984 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 36.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ライフピアウィル 201

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Igusa đi bộ 7 phút
Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (3,000 yen) 50,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1R / 10.14㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第一サンビレッジアサノ 302

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Hoya đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1990 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 89,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 53.89㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グリーンコート北町 207

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Tobu Tojo Line Tobu Nerima đi bộ 7 phút
Tobu Tojo Line Kami-Itabashi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2004 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 80,000 yen (5,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 33.54㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アビタシオン石神井 304

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 7 phút
Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1993 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 127,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 56.83㎡ -

Thông tin

chung cư アビタシオン石神井 205

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 7 phút
Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1993 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 124,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2layout_type_35 / 56.83㎡ -

Thông tin

chung cư アビタシオン石神井 203

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 7 phút
Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1993 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 125,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2layout_type_35 / 56.83㎡ -

Thông tin

chung cư アビタシオン石神井 106

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 7 phút
Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1993 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 128,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2layout_type_35 / 56.83㎡ -

Thông tin

chung cư アビタシオン石神井 102

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 7 phút
Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1993 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 124,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2layout_type_35 / 56.83㎡ -

Thông tin

chung cư アビタシオン石神井 103

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 7 phút
Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1993 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 124,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2layout_type_35 / 56.83㎡ -

Thông tin

chung cư アビタシオン石神井 101

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 7 phút
Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1993 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 122,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 56.83㎡ -

Thông tin

chung cư ルーブル練馬 206

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Toei Oedo Line Nerima đi bộ 8 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (9,600 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.25㎡ -

Thông tin

chung cư グランドゥール関町 112

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 117,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 56.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể カーサフェリス 202号室

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 10 phút
Seibu Shinjuku Line Musashi-Seki đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1990 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư ボヌール上石神井 102

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 9 phút
Seibu Shinjuku Line Musashi-Seki đi bộ 12 phút
Seibu Shinjuku Line Kami-Igusa đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 12.10㎡ -

Thông tin

chung cư ボヌール上石神井 305

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 9 phút
Seibu Shinjuku Line Musashi-Seki đi bộ 12 phút
Seibu Shinjuku Line Kami-Igusa đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 12.10㎡ -

Thông tin

tập thể アムール和 206

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Saginomiya đi bộ 11 phút
Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 13 phút
Seibu Shinjuku Line Toritsu-Kasei đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (3,000 yen) 76,000 yen / 76,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

chung cư ボヌール上石神井 201

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 9 phút
Seibu Shinjuku Line Musashi-Seki đi bộ 12 phút
Seibu Shinjuku Line Kami-Igusa đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 12.10㎡ -

Thông tin

tập thể アムール和 101

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Saginomiya đi bộ 11 phút
Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 13 phút
Seibu Shinjuku Line Toritsu-Kasei đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アムール和 102

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Saginomiya đi bộ 11 phút
Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 13 phút
Seibu Shinjuku Line Toritsu-Kasei đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

chung cư サンローゼ上井草 304

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Igusa đi bộ 6 phút
Seibu Shinjuku Line Iogi đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (2,000 yen) 55,000 yen / 55,000 yen / - / - 1K / 21.11㎡ -

Thông tin

tập thể ビラ石神井公園 108号室

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nerima-Takanodai đi bộ 10 phút
Seibu Ikebukuro Line Shakujii-Koen đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.50㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク上石神井 102

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kami-Shakujii đi bộ 6 phút
Chuo Main Line Kichijoji Bus 20 phút đi bộ 4 phút
Chuo Main Line Kichijoji đi bộ 33 phút
Năm xây dựng 2014 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (8,000 yen) 73,000 yen / 73,000 yen / - / - 1K / 25.22㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク練馬NORTH CITY LA 208

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Tobu Tojo Line Kami-Itabashi đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Tobu Nerima đi bộ 13 phút
Fukutoshin Line Hikawadai đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2004 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (10,000 yen) 68,000 yen / 68,000 yen / - / - 1K / 23.78㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク練馬NORTH CITY LA 706

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Tobu Tojo Line Kami-Itabashi đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Tobu Nerima đi bộ 13 phút
Fukutoshin Line Hikawadai đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2004 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 68,000 yen (10,000 yen) 68,000 yen / 68,000 yen / - / - 1K / 24.52㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク練馬NORTH CITY LA 906

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Tobu Tojo Line Kami-Itabashi đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Tobu Nerima đi bộ 13 phút
Fukutoshin Line Hikawadai đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2004 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 88,000 yen (10,000 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 2K / 37.66㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Nerima-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống