Itsukaichi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư 日神パレステージあきる野南

Địa chỉ Tokyo Akirunoshi
Giao thông Itsukaichi Line Higashi-Akiru 徒歩 17 phút
Itsukaichi Line Akigawa 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 116,000 yen (12,000 yen) 116,000 yen / 116,000 yen / - / - 3LDK / 74.40㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア ルミエール 102

Địa chỉ Tokyo Akirunoshi Aburadai
Giao thông Itsukaichi Line Akigawa 徒歩 4 phút
Itsukaichi Line Musashi-Hikida 徒歩 25 phút
Itsukaichi Line Higashi-Akiru 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 44.67㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール 鹿島 103

Địa chỉ Tokyo Akirunoshi Ninomiya
Giao thông Itsukaichi Line Higashi-Akiru 徒歩 7 phút
Ome Line Fussa Bus 9 phút 徒歩 3 phút
Ome Line Ushihama 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 44.71㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール ブワ 翠 202

Địa chỉ Tokyo Akishimashi Midoricho
Giao thông Ome Line Haijima 徒歩 10 phút
Ome Line Haijima 徒歩 10 phút
Seibu Haijima Line Haijima 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール ブワ 翠 204

Địa chỉ Tokyo Akishimashi Midoricho
Giao thông Ome Line Haijima 徒歩 10 phút
Ome Line Haijima 徒歩 10 phút
Seibu Haijima Line Haijima 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 松葉 202

Địa chỉ Tokyo Akirunoshi Ogawa
Giao thông Itsukaichi Line Higashi-Akiru 徒歩 11 phút
Ome Line Fussa Bus 9 phút 徒歩 3 phút
Ome Line Haijima Bus 12 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.74㎡ -

Thông tin

chung cư 第2角柳マンション

Địa chỉ Tokyo Akishimashi Mihoricho
Giao thông Ome Line Haijima 徒歩 3 phút
Seibu Haijima Line Haijima 徒歩 3 phút
Hachiko Line Haijima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2LDK / 45.30㎡ -

Thông tin

chung cư コーポ玉川 205

Địa chỉ Tokyo Fussashi Kumagawa
Giao thông Ome Line Haijima 徒歩 5 phút
Seibu Haijima Line Haijima 徒歩 5 phút
Hachiko Line Haijima 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 43.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 光田荘 202

Địa chỉ Tokyo Akishimashi Mihoricho
Giao thông Seibu Haijima Line Haijima 徒歩 3 phút
Ome Line Haijima 徒歩 3 phút
Hachiko Line Haijima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1972 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 30.00㎡ -

Thông tin

chung cư 白鳥ビル第5 202

Địa chỉ Tokyo Fussashi Kumagawa
Giao thông Ome Line Haijima 徒歩 3 phút
Seibu Haijima Line Haijima 徒歩 3 phút
Hachiko Line Haijima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 83,000 yen (5,000 yen) 83,000 yen / - / - / - 3DK / 55.38㎡ -

Thông tin

chung cư 第2角柳マンション

Địa chỉ Tokyo Akishimashi Mihoricho
Giao thông Ome Line Haijima 徒歩 3 phút
Seibu Haijima Line Haijima 徒歩 3 phút
Hachiko Line Haijima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 45.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 白鳥ビル第5 305

Địa chỉ Tokyo Fussashi Kumagawa
Giao thông Ome Line Haijima 徒歩 3 phút
Itsukaichi Line Haijima 徒歩 3 phút
Hachiko Line Haijima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 83,000 yen (5,000 yen) 83,000 yen / - / - / - 3DK / 55.03㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống