Keikyu Airport Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 13
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ヘリテイジテラス蒲田 201

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 10 phút
Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 145,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 1 tháng 1LDK / 39.20㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション蒲田南

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keikyu Line Zoshiki đi bộ 5 phút
Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1994 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (0 yen) 68,000 yen / 68,000 yen / - / - 1R / 26.40㎡ -

Thông tin

テナント(店舗・事務所) イースタンコーポ蒲田

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 11 phút
Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1982 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 298,600 yen (15,720 yen) 271,500 yen / 298,600 yen / - / - 1R / 118.61㎡ -

Thông tin

chung cư 本羽田2丁目邸1F

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keikyu Airport Line Kojiya đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 170,000 yen (0 yen) 170,000 yen / 170,000 yen / - / - 3LDK / 87.30㎡ -

Thông tin

tập thể レジーナコート蒲田 103

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 1 tháng 1R / 18.99㎡ -

Thông tin

chung cư ヘリテイジテラス蒲田 101

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 10 phút
Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 135,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 1 tháng 1LDK / 39.20㎡ -

Thông tin

chung cư コンシェリア蒲田 U’s Square 704

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 5 phút
Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2007 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 81,500 yen (8,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 22.76㎡ -

Thông tin

chung cư レジディア蒲田 802

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 4 phút
Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 95,000 yen (8,000 yen) 2 tháng / - / - / - 1K / 21.40㎡ -

Thông tin

chung cư レジディア蒲田 602

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 4 phút
Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 94,000 yen (8,000 yen) 2 tháng / - / - / - 1K / 21.40㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク羽田WESTⅡ 301

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keikyu Airport Line Kojiya đi bộ 10 phút
Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 20 phút
Keikyu Airport Line Otorii đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2017 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 129,000 yen (8,000 yen) 129,000 yen / 129,000 yen / - / - 1LDK / 43.81㎡ -

Thông tin

tập thể キングハウス蒲田 0203

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 8 phút
Keikyu Airport Line Kojiya đi bộ 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2015 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 130,000 yen (5,000 yen) - / - / 130,000 yen / 130,000 yen 2LDK / 53.36㎡ -

Thông tin

tập thể キングハウス蒲田 0203

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 8 phút
Keikyu Airport Line Kojiya đi bộ 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kamata đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2015 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 135,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 53.36㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス蒲田Ⅱ 103

Địa chỉ Tokyo Ota-ku
Giao thông Keikyu Line Keikyu Kamata đi bộ 9 phút
Keikyu Line Zoshiki đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2019 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 92,100 yen (9,900 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 28.17㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống