Keio Takao Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 28
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グランバリュー八王子北野 204

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Line Kitano 徒歩 5 phút
Chuo Main Line Hachioji 徒歩 21 phút
Yokohama Line Hachioji 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1K / 32.69㎡ -

Thông tin

chung cư グランバリュー八王子北野 626

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Line Kitano 徒歩 5 phút
Chuo Main Line Hachioji 徒歩 21 phút
Yokohama Line Hachioji 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 77,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 36.63㎡ -

Thông tin

chung cư グランバリュー八王子北野 627

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Line Kitano 徒歩 5 phút
Chuo Main Line Hachioji 徒歩 21 phút
Yokohama Line Hachioji 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 77,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 36.63㎡ -

Thông tin

chung cư グランバリュー八王子北野 102

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Line Kitano 徒歩 5 phút
Chuo Main Line Hachioji 徒歩 21 phút
Yokohama Line Hachioji 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 1,000,000 yen (0 yen) 6,000,000 yen / - / - / - - / 345.91㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション高尾

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Chuo Main Line Takao 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 83,000 yen (0 yen) 124,500 yen / - / - / - 3LDK / 67.52㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション八王子第3

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Chuo Main Line Hachioji 徒歩 15 phút
Keio Line Kitano 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (2,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 19.66㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンドール椚田 102

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Takao Line Mejirodai 徒歩 12 phút
Keio Takao Line Yamada 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1988 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 41.25㎡ -

Thông tin

tập thể クレールハイム 1-C

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Line Naganuma 徒歩 7 phút
Keio Line Kitano 徒歩 16 phút
Yokohama Line Katakura 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.50㎡ -

Thông tin

tập thể クレールハイム 1-D

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Line Naganuma 徒歩 7 phút
Keio Line Kitano 徒歩 16 phút
Yokohama Line Katakura 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.50㎡ -

Thông tin

tập thể クレールハイム 2-B

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Line Naganuma 徒歩 7 phút
Keio Line Kitano 徒歩 16 phút
Yokohama Line Katakura 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.50㎡ -

Thông tin

chung cư グランドールめぐみ野 0304

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Sagamihara Line Minami-Osawa Bus 15 phút 徒歩 1 phút
Keio Line Kitano 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 67,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 42.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 八王子イーストパーク 202

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Chuo Main Line Takao 徒歩 13 phút
Keio Takao Line Hazama 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK / 58.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランヴィアN 505

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Chuo Main Line Nishi-Hachioji 徒歩 1 phút
Keio Takao Line Mejirodai 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 44,500 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.93㎡ -

Thông tin

tập thể コアラハイム 203

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Chuo Main Line Takao Bus 9 phút 徒歩 3 phút
Keio Line Keio Hachioji Bus 28 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1985 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,500 yen (3,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 42.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイツ坂本 202

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Line Kitano 徒歩 5 phút
Keio Line Naganuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1980 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3K / 43.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư K’sマンション 302

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Takao Line Mejirodai 徒歩 15 phút
Keio Takao Line Yamada 徒歩 20 phút
Yokohama Line Hachioji-Minamino 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 19,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.53㎡ -

Thông tin

chung cư K’sマンション 206

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Takao Line Mejirodai 徒歩 15 phút
Keio Takao Line Yamada 徒歩 20 phút
Yokohama Line Hachioji-Minamino 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 20,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.53㎡ -

Thông tin

tập thể アムール TODORI 101

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Chuo Main Line Takao 徒歩 6 phút
Keio Takao Line Takao 徒歩 6 phút
Tarumi Railway Tarumi Line Takao 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2008 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (3,500 yen) - / 56,000 yen / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể Flourish北野 102

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Line Kitano 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2011 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (1,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 30.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション八王子めじろ台407

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Takao Line Yamada 徒歩 10 phút
Keio Takao Line Mejirodai 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.66㎡ -

Thông tin

tập thể サニーハイツ片倉 105

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Takao Line Keio Katakura 徒歩 5 phút
Chuo Main Line Hachioji 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1983 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (2,000 yen) 50,000 yen / 50,000 yen / - / - 2DK / 30.00㎡ -

Thông tin

tập thể カモミール北野 201

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi
Giao thông Keio Line Kitano 徒歩 13 phút
Yokohama Line Katakura 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2003 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (2,000 yen) 57,000 yen / 57,000 yen / - / - 1K / 28.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾン・ド・ノア狭間 406

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi Hazamamachi
Giao thông Keio Takao Line Hazama 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1983 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 32,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 16.22㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 相馬ハイツ203

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi Yamatamachi
Giao thông Keio Takao Line Yamada 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1983 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 相馬ハイツ103

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi Yamatamachi
Giao thông Keio Takao Line Yamada 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1983 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 熊澤マンション 207

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi Midoricho
Giao thông Keio Takao Line Yamada 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 24,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư 熊澤マンション 302

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi Midoricho
Giao thông Keio Takao Line Yamada 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 24,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン・ド・ノア第2北野

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi Kitanomachi
Giao thông Keio Line Kitano 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1984 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 29,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 15.02㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống