Keisei Kanamachi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 18
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư スカイコート高砂第2 304

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Takasago
Giao thông Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 11 phút
Keisei Oshiage Line Aoto 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,500 yen (6,500 yen) - / - / - / - 1R / 16.63㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート高砂 404

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Takasago
Giao thông Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 4 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Takasago 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 41,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư レジェンドアヴェニュー 405.

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Nakagawa
Giao thông Joban Kanko Line Kameari 徒歩 8 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 88,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 82.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンデリシュウズ 202

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Higashimizumoto
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 21 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 39.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンベール 102

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Takasago
Giao thông Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 12 phút
Keisei Main Line Aoto 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 81,000 yen (4,500 yen) - / 0.5 tháng / - / - 3DK(+S) / 51.69㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エスポワール 106

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Niijuku
Giao thông Joban Kanko Line Kameari 徒歩 14 phút
Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.90㎡ -

Thông tin

tập thể コーポ大倉 203

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Niijuku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.10㎡ -

Thông tin

tập thể キャピタル中川 A203

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Nakagawa
Giao thông Joban Kanko Line Kameari 徒歩 6 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 14.40㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート高砂第2 107

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Takasago
Giao thông Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,500 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.47㎡ -

Thông tin

chung cư シティタワー金町 タワー棟 1117

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Niijuku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 12 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 185,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 63.04㎡ -

Thông tin

chung cư ビュー柴又 103

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Shibamata
Giao thông Keisei Kanamachi Line Shibamata 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 72,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 42.12㎡ -

Thông tin

chung cư ビュー柴又 105

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Shibamata
Giao thông Keisei Kanamachi Line Shibamata 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 42.12㎡ -

Thông tin

tập thể キャピタル中川 B202

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Nakagawa
Giao thông Joban Kanko Line Kameari 徒歩 6 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 14.40㎡ -

Thông tin

tập thể キャピタルKⅡ 203

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Nakagawa
Giao thông Joban Kanko Line Kameari 徒歩 10 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 14.21㎡ -

Thông tin

tập thể KPSアムール 202

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Nishimizumoto
Giao thông
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (2,000 yen) 0.5 tháng / 0.5 tháng / - / - 1LDK(+S) / 50.18㎡ -

Thông tin

tập thể KPSアムール 204

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Nishimizumoto
Giao thông
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 50.61㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア 4214 103

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Minamimizumoto
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) 0.5 tháng / 0.5 tháng / - / - 1R / 25.58㎡ -

Thông tin

tập thể パレノーブル新宿第一 109

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Niijuku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 18 phút
Keisei Kanamachi Line Shibamata 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.59㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống