Keisei Kanamachi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 18
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể セレッソU 108

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 15 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2004 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,000 yen) 56,000 yen / - / - / - 1K / 22.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プライムハイツ 101

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 8 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) 62,000 yen / - / - / - 1DK / 33.12㎡ -

Thông tin

chung cư プライムハイツ 202

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 8 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (2,000 yen) 67,000 yen / - / - / - 1DK / 33.12㎡ -

Thông tin

tập thể パナハイツサンエイ 105号室

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 9 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1984 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 29.75㎡ -

Thông tin

tập thể パナハイツサンエイ 201号室

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 9 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1984 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 29.75㎡ -

Thông tin

tập thể パナハイツサンエイ 205号室

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 9 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1984 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 29.75㎡ -

Thông tin

tập thể パナハイツサンエイ 202号室

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 9 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1984 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 29.75㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション京成高砂

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 11 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Takasago 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 125,000 yen (0 yen) 125,000 yen / 125,000 yen / - / - 3LDK / 79.13㎡ -

Thông tin

chung cư サンリバーズあーる 302

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Keisei Oshiage Line Aoto 徒歩 10 phút
Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK / 38.88㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ARUITTE SHIBAMATA 0107

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Keisei Kanamachi Line Shibamata 徒歩 4 phút
Hokuso Railway Shin-Shibamata 徒歩 9 phút
Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2018 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (6,000 yen) 66,000 yen / 66,000 yen / - / - 1K / 26.50㎡ -

Thông tin

chung cư ビュー柴又 103

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Keisei Kanamachi Line Shibamata 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 72,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 42.12㎡ -

Thông tin

chung cư ブランヴェール金町駅前 0501

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 3 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 72,000 yen (10,000 yen) - / - / 72,000 yen / 72,000 yen 1K / 25.30㎡ -

Thông tin

chung cư ブランヴェール金町駅前 0501

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 3 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 77,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.30㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート金町第3 0304

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi 徒歩 6 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.20㎡ -

Thông tin

tập thể アムール KAJIYA 105

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Sobu Line Koiwa 徒歩 18 phút
Keisei Main Line Keisei Koiwa 徒歩 14 phút
Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2010 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (2,000 yen) 55,000 yen / 55,000 yen / - / - 1K / 24.02㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート高砂第2 303

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 11 phút
Keisei Oshiage Line Aoto 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1988 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,500 yen (6,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.47㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンヒルズ高砂 109

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 7 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Takasago 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 18.18㎡ -

Thông tin

tập thể パレノーブル新宿第一 207

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông
Keisei Kanamachi Line Shibamata 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.59㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống