Keisei Kanamachi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ラヴェニール 新山 104

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Keisei Kanamachi Line Shibamata đi bộ 5 phút
Keisei Main Line Keisei Takasago đi bộ 11 phút
Hokuso Railway Shin-Shibamata đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2018 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,500 yen (2,500 yen) 69,500 yen / 69,500 yen / - / - 1K / 27.53㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Keisei Main Line Keisei Takasago đi bộ 6 phút
Keisei Kanamachi Line Shibamata đi bộ 10 phút
Hokuso Railway Shin-Shibamata đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1985 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2K / 23.00㎡ -

Thông tin

chung cư セザール金町

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi đi bộ 5 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1982 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 88,000 yen (7,000 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 1LDK / 50.16㎡ -

Thông tin

tập thể セレッソU 103

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi đi bộ 15 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2004 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) 59,000 yen / - / - / - 1K / 22.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グランディール柴又 303

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Keisei Kanamachi Line Shibamata đi bộ 7 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Takasago đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2018 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 74,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.27㎡ -

Thông tin

tập thể パナハイツサンエイ 205号室

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi đi bộ 9 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1984 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 29.75㎡ -

Thông tin

tập thể MDM金町WEST 102

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi đi bộ 10 phút
Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi đi bộ 9 phút
Keisei Kanamachi Line Shibamata đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2014 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 12.48㎡ -

Thông tin

tập thể KPSアムール 102

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi Bus 20 phút đi bộ 4 phút
Tsukuba Express Yashio Bus 10 phút đi bộ 11 phút
Joban Kanko Line Kanamachi đi bộ 40 phút
Năm xây dựng 2015 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (2,000 yen) 68,000 yen / 34,000 yen / - / - 1LDK / 41.83㎡ -

Thông tin

tập thể KPSアムール 201

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Keisei Kanamachi Line Keisei Kanamachi Bus 20 phút đi bộ 4 phút
Tsukuba Express Yashio Bus 10 phút đi bộ 11 phút
Joban Kanko Line Kanamachi đi bộ 40 phút
Năm xây dựng 2015 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (2,000 yen) 73,000 yen / 36,500 yen / - / - 1SLDK / 50.18㎡ -

Thông tin

tập thể プランタン 201

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Tsukuba Express Yashio Bus 10 phút đi bộ 11 phút
Tsukuba Express Yashio đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (3,000 yen) 70,000 yen / 35,000 yen / - / - 1LDK / 49.61㎡ -

Thông tin

tập thể プランタン 102

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Joban Kanko Line Kanamachi Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Tsukuba Express Yashio Bus 10 phút đi bộ 11 phút
Tsukuba Express Yashio đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) 67,000 yen / 33,500 yen / - / - 1LDK / 40.90㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア モデレ 201

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku
Giao thông Keisei Main Line Keisei Takasago đi bộ 14 phút
Hokuso Railway Shin-Shibamata đi bộ 18 phút
Keisei Main Line Keisei Koiwa đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2010 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,000 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1K / 32.29㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống