Keisei Oshiage Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 39
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư スカイコート新小岩 205

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Higashishinkoiwa
Giao thông Sobu Main Line Shin-Koiwa 徒歩 11 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Tateishi 徒歩 34 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (6,500 yen) - / - / - / - 1K / 24.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコートパレス押上Ⅱ 403

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Mukojima
Giao thông Toei Asakusa Line Oshiage 徒歩 10 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 83,400 yen (8,600 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.35㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート高砂第2 304

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Takasago
Giao thông Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 11 phút
Keisei Oshiage Line Aoto 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,500 yen (6,500 yen) - / - / - / - 1R / 16.63㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート新小岩 1003

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Higashishinkoiwa
Giao thông Sobu Main Line Shin-Koiwa 徒歩 11 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Tateishi 徒歩 34 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 79,500 yen (6,500 yen) - / - / - / - 1K / 24.32㎡ -

Thông tin

chung cư KMG小梅 201

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Mukojima
Giao thông Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree 徒歩 2 phút
Hanzomon Line Oshiage 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 26.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư KMG小梅 401

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Mukojima
Giao thông Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree 徒歩 2 phút
Hanzomon Line Oshiage 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 172,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 57.53㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư KMG小梅 201

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Mukojima
Giao thông Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree 徒歩 2 phút
Hanzomon Line Oshiage 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 26.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドオーク 202

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Higashishinkoiwa
Giao thông Sobu Line Shin-Koiwa 徒歩 17 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Tateishi 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 114,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 60.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドオーク 201

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Higashishinkoiwa
Giao thông Sobu Line Shin-Koiwa 徒歩 17 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Tateishi 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 119,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 66.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドオーク 505

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Higashishinkoiwa
Giao thông Sobu Line Shin-Koiwa 徒歩 17 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Tateishi 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 124,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 60.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ビレッジ四つ木 303

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Yotsugi
Giao thông Keisei Oshiage Line Yotsugi 徒歩 7 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Tateishi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1978 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK(+S) / 38.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ゼファー四つ木ザナドゥ21 511

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Yotsugi
Giao thông Keisei Oshiage Line Yotsugi 徒歩 8 phút
Keisei Oshiage Line Yahiro 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 150,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 80.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドオーク 202

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Higashishinkoiwa
Giao thông Sobu Line Shin-Koiwa 徒歩 17 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Tateishi 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 114,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 60.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドオーク 201

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Higashishinkoiwa
Giao thông Sobu Line Shin-Koiwa 徒歩 17 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Tateishi 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 119,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 66.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンサトミ 303

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Tateishi
Giao thông Keisei Oshiage Line Keisei Tateishi 徒歩 10 phút
Keisei Main Line Ohanajaya 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (5,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1K / 22.38㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ビレッジ四つ木 303

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Yotsugi
Giao thông Keisei Oshiage Line Yotsugi 徒歩 7 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Tateishi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1978 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK(+S) / 38.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンベール 102

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Takasago
Giao thông Keisei Main Line Keisei Takasago 徒歩 12 phút
Keisei Main Line Aoto 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 83,000 yen (4,500 yen) - / 0.5 tháng / - / - 3DK(+S) / 51.69㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ゼファー四つ木ザナドゥ21 511

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Yotsugi
Giao thông Keisei Oshiage Line Yotsugi 徒歩 8 phút
Keisei Oshiage Line Yahiro 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 150,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 80.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể インセル葛飾 I

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Okudo
Giao thông Keisei Main Line Aoto 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 118,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 59,000 yen 1K / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể インセル葛飾 G

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Okudo
Giao thông Keisei Main Line Aoto 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 145,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 72,500 yen 1DK(+S) / 77.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファージェ立石 703

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Tateishi
Giao thông Keisei Oshiage Line Keisei Tateishi 徒歩 5 phút
Keisei Oshiage Line Yotsugi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 78,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.02㎡ -

Thông tin

tập thể プルーデンス堀切A 103

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Horikiri
Giao thông Keisei Main Line Horikiri-Shobuen 徒歩 11 phút
Keisei Oshiage Line Yotsugi 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 16.32㎡ -

Thông tin

chung cư プロスペラル 305

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 13 phút
Hanzomon Line Oshiage 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 23.02㎡ -

Thông tin

chung cư パティーナ曳舟 402

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Yahiro
Giao thông Tobu Kameido Line Omurai 徒歩 10 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 81,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション東駒形 0604

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Higashikomagata
Giao thông Toei Asakusa Line Honjo-Azumabashi 徒歩 6 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 66,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 19.03㎡ -

Thông tin

chung cư スタジオDEN押上 0304

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Narihira
Giao thông Hanzomon Line Oshiage 徒歩 2 phút
Sobu Line Kinshicho 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 118,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 35.37㎡ -

Thông tin

khác ライオンズ墨田押上 0102

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Mukojima
Giao thông Hanzomon Line Oshiage 徒歩 8 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 130,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 29.92㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション立石第3 0705

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Tateishi
Giao thông Keisei Main Line Ohanajaya 徒歩 9 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Tateishi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 120,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 50.96㎡ -

Thông tin

chung cư ピアコート堀切菖蒲園コルディアル 0701

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Horikiri
Giao thông Keisei Main Line Horikiri-Shobuen 徒歩 9 phút
Keisei Oshiage Line Yotsugi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 125,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 61.23㎡ -

Thông tin

khác ライオンズマンション曳舟 0102

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Kyojima
Giao thông Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 367,200 yen (0 yen) 3.7 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 124.79㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống