Nippori Toneri Liner・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 68
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể サンフィールド皿沼 201

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Yazaike đi bộ 9 phút
Nippori Toneri Liner Tonerikoen đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2013 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 57,000 yen 1K / 21.79㎡ -

Thông tin

tập thể クリスタル竹の塚 202

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Toneri đi bộ 15 phút
Tobu Isesaki Line Takenotsuka đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2014 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 57,000 yen 1K / 20.02㎡ -

Thông tin

chung cư ダイアパレス田端 503

Địa chỉ Tokyo Arakawa-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Akadoshogakkomae đi bộ 4 phút
Keisei Main Line Shin-Mikawashima đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 107,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư グランフォース西新井 304

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông
Nippori Toneri Liner Nishi-Araidaishinishi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2007 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 22.11㎡ -

Thông tin

tập thể アルゴ西新井 103

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Nishi-Araidaishinishi đi bộ 10 phút
Nippori Toneri Liner Yazaike đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2014 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 11.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Tobu Isesaki Line Nishiarai đi bộ 9 phút
Tobu Isesaki Line Daishi-mae đi bộ 3 phút
Nippori Toneri Liner Kohoku đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1987 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 35.79㎡ -

Thông tin

chung cư イトーピア千駄木マンション

Địa chỉ Tokyo Bunkyo-ku
Giao thông Chiyoda Line Sendagi đi bộ 1 phút
Yamanote Line Nippori đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1984 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 85,000 yen (0 yen) 85,000 yen / 85,000 yen / - / - 1K / 30.26㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルヴィランタ 101号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Yazaike đi bộ 18 phút
Nippori Toneri Liner Yazaike Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 27.33㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルヴィランタ 102号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Yazaike đi bộ 18 phút
Nippori Toneri Liner Yazaike Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 27.33㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルヴィランタ 103号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Yazaike đi bộ 18 phút
Nippori Toneri Liner Yazaike Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 27.33㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルヴィランタ 105号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Yazaike đi bộ 18 phút
Nippori Toneri Liner Yazaike Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 27.33㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルヴィランタ 106号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Yazaike đi bộ 18 phút
Nippori Toneri Liner Yazaike Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 28.09㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルヴィランタ 202号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Yazaike đi bộ 18 phút
Nippori Toneri Liner Yazaike Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.26㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルヴィランタ 203号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Yazaike đi bộ 18 phút
Nippori Toneri Liner Yazaike Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.26㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルヴィランタ 205号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Yazaike đi bộ 18 phút
Nippori Toneri Liner Yazaike Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 25.26㎡ -

Thông tin

chung cư エクセル興野 101号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Koya đi bộ 9 phút
Hibiya Line Kita-Senju Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư エクセル興野 203号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Koya đi bộ 9 phút
Hibiya Line Kita-Senju Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư エクセル興野 202号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Koya đi bộ 9 phút
Hibiya Line Kita-Senju Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルヴィランタ 302号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Yazaike đi bộ 18 phút
Nippori Toneri Liner Yazaike Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 69,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.98㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルヴィランタ 303号室

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Yazaike đi bộ 18 phút
Nippori Toneri Liner Yazaike Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 69,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 28.98㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Tobu Isesaki Line Nishiarai đi bộ 22 phút
Nippori Toneri Liner Koya đi bộ 11 phút
Nippori Toneri Liner Ogiohashi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1986 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (3,000 yen) 59,000 yen / - / - / 59,000 yen 2K / 33.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Tobu Isesaki Line Nishiarai đi bộ 18 phút
Tobu Isesaki Line Daishi-mae đi bộ 9 phút
Nippori Toneri Liner Nishi-Araidaishinishi đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1DK / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Nippori Toneri Liner Nishi-Araidaishinishi đi bộ 3 phút
Nippori Toneri Liner Kohoku đi bộ 9 phút
Tobu Isesaki Line Daishi-mae đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1976 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (0 yen) 76,000 yen / - / - / 76,000 yen 2DK / 48.60㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku
Giao thông Tobu Isesaki Line Takenotsuka đi bộ 12 phút
Nippori Toneri Liner Tonerikoen đi bộ 23 phút
Nippori Toneri Liner Toneri đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1965 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (0 yen) - / - / 40,000 yen / 40,000 yen 1K / 19.00㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống