Odakyu Odawara Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 142
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グリーンスクウェアー砧 301号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Chitose-Funabashi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 48,500 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.13㎡ -

Thông tin

chung cư グリーンスクウェアー砧 205号室

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Chitose-Funabashi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,500 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.97㎡ -

Thông tin

tập thể レイクトップ鶴川105

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Tsurukawa
Giao thông Odakyu Odawara Line Tsurukawa バス 11 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 松風 203

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Higashitamagawagakuen
Giao thông Odakyu Odawara Line Tamagawa-Gakuemmae 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.52㎡ -

Thông tin

tập thể 富永ハイツ 203

Địa chỉ Tokyo Komaeshi Nishinogawa
Giao thông Keio Line Shibasaki 徒歩 14 phút
Odakyu Odawara Line Kitami 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 29.70㎡ -

Thông tin

chung cư 大蔵グリーンマンション 201

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Okuramachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Tsurukawa 徒歩 15 phút
Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 45 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 大蔵グリーンマンション 305

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Okuramachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Tsurukawa 徒歩 15 phút
Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 45 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 30,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾン・ド・ステラA 201

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Tamagawagakuen
Giao thông Odakyu Odawara Line Tamagawa-Gakuemmae 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 53.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プラザドゥアドニスB棟 202

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Tamagawagakuen
Giao thông Odakyu Odawara Line Tamagawa-Gakuemmae 徒歩 8 phút
Odakyu Odawara Line Machida 徒歩 32 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.05㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンヒルズ町田 102

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Haramachida
Giao thông Yokohama Line Machida 徒歩 8 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プラザドゥアドニスA棟 107

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Tamagawagakuen
Giao thông Odakyu Odawara Line Tamagawa-Gakuemmae 徒歩 8 phút
Odakyu Odawara Line Machida 徒歩 32 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.05㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン喜多見 201

Địa chỉ Tokyo Komaeshi Higashinogawa
Giao thông Odakyu Odawara Line Kitami 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (1,000 yen) 1.11 tháng / - / - / - 1R / 10.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パレットⅡ 101

Địa chỉ Tokyo Komaeshi Iwadokita
Giao thông Odakyu Odawara Line Kitami 徒歩 7 phút
Odakyu Odawara Line Komae 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グランメール 105

Địa chỉ Tokyo Komaeshi Higashinogawa
Giao thông Odakyu Odawara Line Kitami 徒歩 8 phút
Odakyu Odawara Line Seijo-Gakuemmae 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 19.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể レーベン 102

Địa chỉ Tokyo Komaeshi Higashinogawa
Giao thông Odakyu Odawara Line Kitami 徒歩 8 phút
Odakyu Odawara Line Seijo-Gakuemmae 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パレットⅡ 104

Địa chỉ Tokyo Komaeshi Iwadokita
Giao thông Odakyu Odawara Line Kitami 徒歩 7 phút
Odakyu Odawara Line Komae 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォレスタ成城 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Seijo
Giao thông Odakyu Odawara Line Seijo-Gakuemmae 徒歩 5 phút
Odakyu Odawara Line Kitami 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 102,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 33.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 辻ハイムⅠ 301

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Nakamachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Machida 徒歩 11 phút
Odakyu Odawara Line Tamagawa-Gakuemmae 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1984 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 48,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 24.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンハイツ早川 201

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Kitami
Giao thông Odakyu Odawara Line Seijo-Gakuemmae 徒歩 18 phút
Odakyu Odawara Line Kitami 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1978 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 34.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư DORF WIESE [ドルフヴィーゼ] 107

Địa chỉ Tokyo Komaeshi Higashinogawa
Giao thông Odakyu Odawara Line Kitami 徒歩 14 phút
Odakyu Odawara Line Seijo-Gakuemmae 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 105,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 55.14㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ドルフオステン 弐番館 203

Địa chỉ Tokyo Komaeshi Higashinogawa
Giao thông Odakyu Odawara Line Kitami 徒歩 10 phút
Odakyu Odawara Line Seijo-Gakuemmae 徒歩 31 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 93,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK(+S) / 43.06㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソネット経堂 203

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Odakyu Odawara Line Kyodo 徒歩 12 phút
Keio Line Sakurajosui 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 17.50㎡ -

Thông tin

tập thể クレセントB 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Funabashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Chitose-Funabashi 徒歩 8 phút
Odakyu Odawara Line Kyodo 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1973 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 15.80㎡ -

Thông tin

tập thể ソネット経堂 204

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Odakyu Odawara Line Kyodo 徒歩 12 phút
Keio Line Sakurajosui 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 17.50㎡ -

Thông tin

tập thể ジヴェルニイ 204

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Funabashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Chitose-Funabashi 徒歩 4 phút
Odakyu Odawara Line Soshigaya-Okura 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 14.00㎡ -

Thông tin

tập thể コーポ矢木 202

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Sakurajosui
Giao thông Odakyu Odawara Line Kyodo 徒歩 10 phút
Keio Line Sakurajosui 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.22㎡ -

Thông tin

chung cư コーポリヴァー 305

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Akatsutsumi
Giao thông Keio Line Shimo-Takaido 徒歩 10 phút
Odakyu Odawara Line Kyodo 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể 第二共栄荘 201

Địa chỉ Tokyo Setagaya-ku Funabashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Chitose-Funabashi 徒歩 10 phút
Odakyu Odawara Line Kyodo 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1966 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể アルファコート三輪 201

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Miwamachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドール大台 111

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Miwamachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (3,000 yen) 1.51 tháng / - / - / - 1K / 17.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống