Odakyu Tama Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 88
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư QUEST 106

Địa chỉ Tokyo Tamashi Mahikizawa
Giao thông Odakyu Tama Line Odakyu Nagayama 徒歩 9 phút
Keio Sagamihara Line Keio Nagayama 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.25㎡ -

Thông tin

tập thể サンホワイト 202

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Nagayama 徒歩 13 phút
Odakyu Tama Line Odakyu Nagayama 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.18㎡ -

Thông tin

tập thể コートヴィレッジⅠ 202

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Odakyu Tama Line Odakyu Tama Center 徒歩 14 phút
Keio Sagamihara Line Keio Tama Center 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.96㎡ -

Thông tin

tập thể サンホワイトC 101

Địa chỉ Tokyo Tamashi Nakazawa
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Tama Center 徒歩 13 phút
Odakyu Tama Line Odakyu Tama Center 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.00㎡ -

Thông tin

chung cư 大蔵グリーンマンション 201

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Okuramachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Tsurukawa 徒歩 15 phút
Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 45 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 大蔵グリーンマンション 305

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Okuramachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Tsurukawa 徒歩 15 phút
Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 45 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 30,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンパーク平尾13 205

Địa chỉ Tokyo Inagishi Hirao
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1983 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 52.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンパーク平尾13 303

Địa chỉ Tokyo Inagishi Hirao
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1983 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 52.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツコーパル 201

Địa chỉ Tokyo Inagishi Hirao
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 18 phút
Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1983 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 26,000 yen (3,000 yen) 1.53 tháng / - / - / - 1K / 23.10㎡ -

Thông tin

tập thể エステート真光寺 105

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Shinkoji
Giao thông Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (2,000 yen) 1.26 tháng / - / - / - 1K / 19.44㎡ -

Thông tin

tập thể エステート真光寺 202

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Shinkoji
Giao thông Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (2,000 yen) 1.18 tháng / - / - / - 1K / 19.44㎡ -

Thông tin

tập thể エステート真光寺 205

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Shinkoji
Giao thông Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (2,000 yen) 1.18 tháng / - / - / - 1K / 19.44㎡ -

Thông tin

tập thể エステート真光寺 201

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Shinkoji
Giao thông Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (2,000 yen) 1.18 tháng / - / - / - 1K / 19.44㎡ -

Thông tin

tập thể エステート真光寺 203

Địa chỉ Tokyo Machida-shi Shinkoji
Giao thông Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (2,000 yen) 1.18 tháng / - / - / - 1K / 19.44㎡ -

Thông tin

chung cư エスパシオ聖蹟 203

Địa chỉ Tokyo Tamashi Wada
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Nagayama 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 55.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスパシオ聖蹟 307

Địa chỉ Tokyo Tamashi Wada
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Nagayama 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 87,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 55.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コーポシェラタン 0105

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi Horinochi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Horinouchi 徒歩 5 phút
Keio Sagamihara Line Keio Tama Center 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンフラッツセキバ 0201

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi Otsuka
Giao thông Tama City Monorail Otsuka・teikyodaigaku 徒歩 1 phút
Keio Sagamihara Line Keio Tama Center 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ステュディオ永山  0305

Địa chỉ Tokyo Tamashi Mahikizawa
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Nagayama 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ステュディオ永山  0211

Địa chỉ Tokyo Tamashi Mahikizawa
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Nagayama 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ステュディオ永山  0107

Địa chỉ Tokyo Tamashi Mahikizawa
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Nagayama 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 31,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ビューロイヤル 0203

Địa chỉ Tokyo Tamashi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Nagayama 徒歩 12 phút
Odakyu Tama Line Odakyu Nagayama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 35.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プリマベーラ 0206

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi Horinochi
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Horinouchi 徒歩 4 phút
Odakyu Tama Line Odakyu Tama Center 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 89,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 70.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Mリファインド 0103

Địa chỉ Tokyo Tamashi Kotta
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Nagayama 徒歩 15 phút
Odakyu Tama Line Odakyu Tama Center 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 71,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 53.79㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư セレッソ・リーオ 0101

Địa chỉ Tokyo Tamashi Kaidori
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Nagayama 徒歩 8 phút
Odakyu Tama Line Odakyu Nagayama 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 60.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エステート鶴牧 101

Địa chỉ Tokyo Tamashi Tsurumaki
Giao thông Odakyu Tama Line Karakida 徒歩 17 phút
Keio Sagamihara Line Keio Tama Center 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 115,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 77.91㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể セフィール行幸 0203

Địa chỉ Tokyo Tamashi Renkoji
Giao thông Keio Line Seiseki sakuragaoka 徒歩 12 phút
Keio Sagamihara Line Keio Nagayama 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 15.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヴィラ・プランドール 201

Địa chỉ Tokyo Tamashi Tsurumaki
Giao thông Odakyu Tama Line Karakida 徒歩 4 phút
Keio Sagamihara Line Keio Tama Center 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 26.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể リーオプエンテ 201

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi Otsuka
Giao thông Tama City Monorail Otsuka・teikyodaigaku 徒歩 2 phút
Keio Sagamihara Line Keio Tama Center 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 34.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アドシールヒロ 0104

Địa chỉ Tokyo Hachiojishi Otsuka
Giao thông Tama City Monorail Otsuka・teikyodaigaku 徒歩 2 phút
Keio Sagamihara Line Keio Tama Center 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 29.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống