Seibu Kokubunji Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 41
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ハイツコジマ 202

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Koganei đi bộ 13 phút
Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 国分寺フラット 101

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 9 phút
Seibu Kokubunji Line Kokubunji Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ユーコート武蔵小金井 202

Địa chỉ Tokyo Koganeishi
Giao thông Chuo Main Line Musashi-Koganei Bus 4 phút đi bộ 3 phút
Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể プライム津田 208

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Takanodai đi bộ 9 phút
Musashino Line Shinkodaira đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1993 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.35㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 43,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư エスポアール国分寺

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư パティオ S

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.55㎡ -

Thông tin

nhà riêng 小平市上水本町一丁目戸建

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Kokubunji Line Takanodai đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
- 168,000 yen (0 yen) 168,000 yen / 168,000 yen / - / - 4LDK / 113.79㎡ -

Thông tin

chung cư 国分寺司ハイツ 108

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1984 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) 53,000 yen / - / - / - 1R / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 国分寺司ハイツ 206

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1984 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) 57,000 yen / - / - / - 1R / 21.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 国分寺司ハイツ 303

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1984 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,000 yen (3,000 yen) 57,000 yen / - / - / - 1R / 21.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư TOP東村山 B棟 501

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 11 phút
Seibu Kokubunji Line Higashi-Murayama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.30㎡ -

Thông tin

chung cư 国分寺司ハイツ 106

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1984 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) 53,000 yen / - / - / - 1R / 20.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư TOP東村山 A棟 406

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 11 phút
Seibu Kokubunji Line Higashi-Murayama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 33,500 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.12㎡ -

Thông tin

chung cư TOP東村山 B棟 402

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 11 phút
Seibu Kokubunji Line Higashi-Murayama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.30㎡ -

Thông tin

chung cư TOP東村山 B棟 403

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 11 phút
Seibu Kokubunji Line Higashi-Murayama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.30㎡ -

Thông tin

chung cư 第62クリスタルマンション 501

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1992 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 60,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.36㎡ -

Thông tin

chung cư シティタワー国分寺・ツイン イースト 2507

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 1 phút
Musashino Line Nishi-Kokubunji đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
25 250,000 yen (10,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 70.93㎡ -

Thông tin

tập thể ライフピアミモザ 101号室

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kumegawa đi bộ 7 phút
Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 10.50㎡ -

Thông tin

tập thể アメリカンリバティー小川-202号室

Địa chỉ Tokyo Kodairashi
Giao thông Seibu Haijima Line Ogawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư アムハイツ久米川Ⅰ 202号室

Địa chỉ Tokyo Higashi-Murayamashi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Kumegawa đi bộ 3 phút
Seibu Tamako Line Yasaka đi bộ 5 phút
Seibu Haijima Line Ogawa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2005 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.03㎡ -

Thông tin

chung cư アプレシティ国分寺 0209

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 13 phút
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 12 phút
Seibu Tamako Line Kokubunji đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (12,000 yen) - / - / 68,000 yen / 68,000 yen 1K / 26.30㎡ -

Thông tin

chung cư アプレシティ国分寺 0209

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 13 phút
Seibu Kokubunji Line Kokubunji đi bộ 12 phút
Seibu Tamako Line Kokubunji đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.30㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール SEKITA 102

Địa chỉ Tokyo Higashi-yamatoshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama Bus 8 phút đi bộ 3 phút
Seibu Tamako Line Musashi-Yamato đi bộ 11 phút
Chuo Main Line Tachikawa Bus 27 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2003 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 29.18㎡ -

Thông tin

tập thể プレジール SEKITA 203

Địa chỉ Tokyo Higashi-yamatoshi
Giao thông Seibu Shinjuku Line Higashi-Murayama Bus 8 phút đi bộ 3 phút
Seibu Tamako Line Musashi-Yamato đi bộ 11 phút
Chuo Main Line Tachikawa Bus 27 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2003 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 29.18㎡ -

Thông tin

tập thể アムール MOTOMACHI 201

Địa chỉ Tokyo Kokubunzishi
Giao thông Chuo Main Line Kokubunji đi bộ 14 phút
Chuo Main Line Musashi-Koganei đi bộ 23 phút
Musashino Line Kita-Fuchu đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) - / 62,000 yen / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống