Seibu Yurakucho Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 26
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư メゾン練馬 305

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 8 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1978 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 90,000 yen (3,000 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 2DK / 47.25㎡ -

Thông tin

chung cư セントラル リベルテ

Địa chỉ Tokyo Itabashi-ku
Giao thông Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 8 phút
Yurakucho Line Senkawa đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.03㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルステージ練馬3

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 3 phút
Toei Oedo Line Nerima đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2006 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 74,000 yen (5,000 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 1K / 23.06㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ練馬

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 5 phút
Toei Oedo Line Nerima đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2003 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 160,000 yen (10,000 yen) 160,000 yen / 160,000 yen / - / - 2LDK / 60.58㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク練馬中村橋 111

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 8 phút
Toei Oedo Line Nerima đi bộ 15 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2017 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,500 yen (8,000 yen) 37,250 yen / 74,500 yen / - / - 1K / 25.98㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク練馬中村橋 213

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 8 phút
Toei Oedo Line Nerima đi bộ 15 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2017 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (8,000 yen) 77,000 yen / 77,000 yen / - / - 1K / 25.98㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート中村橋第3 409

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 6 phút
Seibu Yurakucho Line Nerima đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2008 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 71,900 yen (6,600 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 4 phút
Toei Oedo Line Toshimaen đi bộ 4 phút
Seibu Ikebukuro Line Sakuradai đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.47㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 4 phút
Toei Oedo Line Toshimaen đi bộ 4 phút
Seibu Ikebukuro Line Sakuradai đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.47㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク中板橋 1001

Địa chỉ Tokyo Itabashi-ku
Giao thông Tobu Tojo Line Naka-Itabashi đi bộ 9 phút
Tobu Tojo Line Oyama đi bộ 15 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2017 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 82,000 yen (8,000 yen) 82,000 yen / 82,000 yen / - / - 1K / 25.87㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yurakucho Line Senkawa đi bộ 4 phút
Fukutoshin Line Kanamecho đi bộ 13 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 131,000 yen (6,000 yen) 131,000 yen / 131,000 yen / - / - 1LDK / 39.45㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Ekoda đi bộ 7 phút
Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 8 phút
Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1986 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) 51,000 yen / 51,000 yen / - / - 1K / 15.75㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Ekoda đi bộ 7 phút
Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 8 phút
Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1986 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) 51,000 yen / 51,000 yen / - / - 1K / 15.75㎡ -

Thông tin

tập thể フェリスクラウン 206

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Toei Oedo Line Toshimaen đi bộ 4 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 8 phút
Seibu Ikebukuro Line Toshimaen đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2012 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 9.32㎡ -

Thông tin

tập thể フェリスクラウン 104

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Toei Oedo Line Toshimaen đi bộ 4 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 8 phút
Seibu Ikebukuro Line Toshimaen đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2012 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 9.32㎡ -

Thông tin

tập thể キングハウス新桜台 0103

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Sakuradai đi bộ 7 phút
Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1DK / 24.55㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Ekoda đi bộ 5 phút
Toei Oedo Line Shin-Egota đi bộ 9 phút
Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) 63,000 yen / - / - / - 1R / 18.09㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Ekoda đi bộ 3 phút
Toei Oedo Line Shin-Egota đi bộ 10 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.89㎡ -

Thông tin

tập thể アムール シャルム 103

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Sakuradai đi bộ 9 phút
Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai đi bộ 12 phút
Fukutoshin Line Hikawadai đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (2,000 yen) 73,000 yen / 73,000 yen / - / - 1K / 27.32㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 6 phút
Seibu Ikebukuro Line Fujimidai đi bộ 13 phút
Seibu Ikebukuro Line Nerima đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 75,000 yen (0 yen) 75,000 yen / 75,000 yen / - / - 1DK / 28.47㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Tokyo Toshima-ku
Giao thông Yurakucho Line Senkawa đi bộ 4 phút
Fukutoshin Line Kanamecho đi bộ 13 phút
Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 130,000 yen (6,000 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 1LDK / 35.64㎡ -

Thông tin

tập thể アムール スレーヌ 102

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Sakuradai đi bộ 9 phút
Fukutoshin Line Hikawadai đi bộ 12 phút
Seibu Yurakucho Line Shinsakuradai đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2006 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 112,500 yen (2,000 yen) 56,250 yen / 56,250 yen / - / - 1LDK / 48.44㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート小竹向原 504

Địa chỉ Tokyo Itabashi-ku
Giao thông Fukutoshin Line Kotake-Mukaihara đi bộ 7 phút
Tobu Tojo Line Tokiwadai đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2013 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 81,200 yen (8,800 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.32㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート練馬桜台 107

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Sakuradai đi bộ 8 phút
Seibu Yurakucho Line Nerima đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2010 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (6,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート板橋参番館 101

Địa chỉ Tokyo Itabashi-ku
Giao thông Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 4 phút
Seibu Yurakucho Line Kotake-Mukaihara đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2009 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,900 yen (6,100 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート中村橋第3 304

Địa chỉ Tokyo Nerima-ku
Giao thông Seibu Ikebukuro Line Nakamurabashi đi bộ 6 phút
Seibu Yurakucho Line Nerima đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2008 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 71,400 yen (6,600 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.72㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống