Tobu Isesaki Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 94
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư スカイコート押上第3 301

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Narihira
Giao thông Hanzomon Line Oshiage 徒歩 3 phút
Toei Asakusa Line Oshiage 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 87,400 yen (7,600 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート向島 103

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Mukojima
Giao thông Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 7 phút
Hanzomon Line Oshiage 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.83㎡ -

Thông tin

tập thể サクラハイツ 202

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Nishiarai
Giao thông Nippori Toneri Liner Nishi-Araidaishinishi 徒歩 12 phút
Tobu Isesaki Line Nishiarai 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1980 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2K / 32.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 足立区伊興4丁目新築PJ 101

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Iko
Giao thông Tobu Isesaki Line Takenotsuka 徒歩 10 phút
Nippori Toneri Liner Tonerikoen 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 足立区伊興4丁目新築PJ 102

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Iko
Giao thông Tobu Isesaki Line Takenotsuka 徒歩 10 phút
Nippori Toneri Liner Tonerikoen 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 足立区伊興4丁目新築PJ 103

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Iko
Giao thông Tobu Isesaki Line Takenotsuka 徒歩 10 phút
Nippori Toneri Liner Tonerikoen 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 足立区伊興4丁目新築PJ 201

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Iko
Giao thông Tobu Isesaki Line Takenotsuka 徒歩 10 phút
Nippori Toneri Liner Tonerikoen 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 足立区伊興4丁目新築PJ 202

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Iko
Giao thông Tobu Isesaki Line Takenotsuka 徒歩 10 phút
Nippori Toneri Liner Tonerikoen 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 足立区伊興4丁目新築PJ 203

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Iko
Giao thông Tobu Isesaki Line Takenotsuka 徒歩 10 phút
Nippori Toneri Liner Tonerikoen 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 足立区伊興4丁目新築PJ 205

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Iko
Giao thông Tobu Isesaki Line Takenotsuka 徒歩 10 phút
Nippori Toneri Liner Tonerikoen 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 足立区伊興4丁目新築PJ 105

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Iko
Giao thông Tobu Isesaki Line Takenotsuka 徒歩 10 phút
Nippori Toneri Liner Tonerikoen 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy ヨーロピアンシャレー郷中1 F

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Shimane
Giao thông Tobu Isesaki Line Nishiarai 徒歩 8 phút
Tobu Isesaki Line Umejima 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 125,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 80.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アーベインテラス千住緑町B棟 305

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Senjumidoricho
Giao thông Joban Line Kita-Senju 徒歩 15 phút
Joban Kanko Line Kita-Senju 徒歩 15 phút
Keisei Main Line Senju-Ohashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 74,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.44㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツ竹ノ塚・ 102

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Takenotsuka
Giao thông Tobu Isesaki Line Takenotsuka 徒歩 7 phút
Nippori Toneri Liner Yazaike 徒歩 48 phút
Năm xây dựng 1984 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 天野アパート 2

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Senjuakebonocho
Giao thông Tobu Isesaki Line Horikiri 徒歩 5 phút
Keisei Main Line Keisei Sekiya 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1.5 tháng / - / - 1DK(+S) / 33.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư マセラティアヤセ 302

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Kosuge
Giao thông Joban Kanko Line Ayase 徒歩 2 phút
Tobu Isesaki Line Kosuge 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 24.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể maison de Confort B

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Okino
Giao thông Tobu Isesaki Line Nishiarai 徒歩 18 phút
Nippori Toneri Liner Koya 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 79,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK(+S) / 40.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể デュオメゾン押上 205

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Oshiage
Giao thông Hanzomon Line Oshiage 徒歩 7 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 152,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 48.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể デュオメゾン押上 203

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Oshiage
Giao thông Hanzomon Line Oshiage 徒歩 7 phút
Tobu Isesaki Line Tokyo Skytree 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 147,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK(+S) / 53.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムールグルエ 104

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Aoi
Giao thông Tsukuba Express Aoi 徒歩 8 phút
Tobu Isesaki Line Gotanno 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 89,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 53.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư リバーサイドM 202

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Adachi
Giao thông Tobu Isesaki Line Gotanno 徒歩 10 phút
Joban Line Kita-Senju 徒歩 22 phút
Joban Kanko Line Kita-Senju 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 47.59㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 造花会館 2

Địa chỉ Tokyo Katsushika-ku Horikiri
Giao thông Keisei Main Line Horikiri-Shobuen 徒歩 2 phút
Tobu Isesaki Line Horikiri 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1981 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 110,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 4K hoặc hơn / 70.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ガーデンひきふね 702

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Higashimukojima
Giao thông Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 2 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 85,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランベル綾瀬 201

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Ayase
Giao thông Chiyoda Line Ayase 徒歩 3 phút
Tobu Isesaki Line Kosuge 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 107,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 51.98㎡ -

Thông tin

chung cư スプレスター綾瀬 804

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Ayase
Giao thông Chiyoda Line Ayase 徒歩 6 phút
Tobu Isesaki Line Kosuge 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 74,500 yen (9,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 22.45㎡ -

Thông tin

tập thể インスパーク千住緑町Ⅱ 101

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Senjumidoricho
Giao thông Keisei Main Line Senju-Ohashi 徒歩 11 phút
Joban Line Kita-Senju 徒歩 21 phút
Joban Kanko Line Kita-Senju 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 27,500 yen 1R / 14.28㎡ -

Thông tin

tập thể インスパーク千住緑町Ⅲ 101

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Senjumidoricho
Giao thông Keisei Main Line Senju-Ohashi 徒歩 11 phút
Joban Line Kita-Senju 徒歩 21 phút
Joban Kanko Line Kita-Senju 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 27,500 yen 1R / 14.28㎡ -

Thông tin

tập thể インスパーク千住緑町Ⅱ 102

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Senjumidoricho
Giao thông Keisei Main Line Senju-Ohashi 徒歩 11 phút
Joban Line Kita-Senju 徒歩 21 phút
Joban Kanko Line Kita-Senju 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 28,000 yen 1R / 14.28㎡ -

Thông tin

tập thể インスパーク千住緑町Ⅱ 103

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Senjumidoricho
Giao thông Keisei Main Line Senju-Ohashi 徒歩 11 phút
Joban Line Kita-Senju 徒歩 21 phút
Joban Kanko Line Kita-Senju 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 28,000 yen 1R / 14.28㎡ -

Thông tin

tập thể インスパーク千住緑町Ⅱ 104

Địa chỉ Tokyo Adachi-ku Senjumidoricho
Giao thông Keisei Main Line Senju-Ohashi 徒歩 11 phút
Joban Line Kita-Senju 徒歩 21 phút
Joban Kanko Line Kita-Senju 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 28,000 yen 1R / 16.41㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống