Tobu Kameido Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 18
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư スカイコート向島 103

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Mukojima
Giao thông Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 7 phút
Hanzomon Line Oshiage 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.83㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス押上Ⅱ 403

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Mukojima
Giao thông Toei Asakusa Line Oshiage 徒歩 10 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 83,400 yen (8,600 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.35㎡ -

Thông tin

tập thể StageL2 301

Địa chỉ Tokyo Edogawa-ku Hirai
Giao thông Sobu Line Hirai 徒歩 6 phút
Tobu Kameido Line Higashi-Azuma 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 77,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 22.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ガーデンひきふね 702

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Higashimukojima
Giao thông Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 2 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 85,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ガーデンひきふね 702

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Higashimukojima
Giao thông Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 2 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 85,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 亀戸レジデンス 1429

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Sobu Line Hirai 徒歩 11 phút
Tobu Kameido Line Kameido-Suijin 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
14 170,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 75.60㎡ -

Thông tin

chung cư 亀戸レジデンス 1319

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Sobu Line Hirai 徒歩 11 phút
Tobu Kameido Line Kameido-Suijin 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 220,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 4K hoặc hơn / 102.83㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ亀戸第2 0207

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 6 phút
Tobu Kameido Line Kameido 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.79㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ亀戸第2 0208

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 6 phút
Tobu Kameido Line Kameido 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.79㎡ -

Thông tin

khác ライオンズマンション曳舟 0102

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Kyojima
Giao thông Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 367,200 yen (0 yen) 3.7 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 124.79㎡ -

Thông tin

khác ライオンズマンション曳舟 0103

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Kyojima
Giao thông Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 205,200 yen (0 yen) 3.7 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 51.90㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション曳舟 0801

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Kyojima
Giao thông Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 92,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 41.98㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク亀戸水神駅前 304

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Tobu Kameido Line Kameido-Suijin 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 81,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.80㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク亀戸Ⅴ 503

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 9 phút
Tobu Kameido Line Kameido 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 78,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.39㎡ -

Thông tin

chung cư クラシック とーと 305号室

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 26.33㎡ -

Thông tin

chung cư パークステージ亀戸北 202

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Bunka
Giao thông Tobu Kameido Line Omurai 徒歩 2 phút
Tobu Kameido Line Higashi-Azuma 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 23.55㎡ -

Thông tin

chung cư パティーナ曳舟 402

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Yahiro
Giao thông Tobu Kameido Line Omurai 徒歩 10 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 81,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư GENOVIA亀戸Ⅳskygarden 全室

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 101,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.52㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống