Tobu Kameido Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 13
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư スカイコート大島 408

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kitasuna
Giao thông Toei Shinjuku Line Nishi-Ojima 徒歩 9 phút
Sobu Line Kameido 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 76,100 yen (7,400 yen) - / - / - / - 1K / 21.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ亀戸第2 0710

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 6 phút
Tobu Kameido Line Kameido 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 68,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 19.25㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ東向島ミレス 0903

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Higashimukojima
Giao thông Tobu Isesaki Line Higashi-Mukojima 徒歩 4 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 135,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 36.92㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション亀戸駅前公園 0803

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 3 phút
Tobu Kameido Line Kameido-Suijin 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 155,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 57.09㎡ -

Thông tin

khác ライオンズマンション曳舟 0102

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Kyojima
Giao thông Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 367,200 yen (0 yen) 3.7 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 124.79㎡ -

Thông tin

khác ライオンズマンション曳舟 0103

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Kyojima
Giao thông Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 205,200 yen (0 yen) 3.7 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 51.90㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション曳舟 0801

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Kyojima
Giao thông Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 5 phút
Tobu Isesaki Line Hikifune 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 92,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 41.98㎡ -

Thông tin

chung cư G・コンフォート亀戸7丁目 0303

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 9 phút
Tobu Kameido Line Kameido 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (12,000 yen) - / - / 150,000 yen / 150,000 yen 1K / 23.52㎡ -

Thông tin

chung cư G・コンフォート亀戸7丁目 0303

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 9 phút
Tobu Kameido Line Kameido 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 85,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.52㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク亀戸水神駅前 210

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Tobu Kameido Line Kameido-Suijin 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 81,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.80㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク亀戸Ⅴ 503

Địa chỉ Tokyo Koto-ku Kameido
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 9 phút
Tobu Kameido Line Kameido 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 78,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.39㎡ -

Thông tin

chung cư クラシック とーと 506号室

Địa chỉ Tokyo Koto-ku
Giao thông Sobu Line Kameido 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 75,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 29.52㎡ -

Thông tin

chung cư EL VIENT EARTH SUMIDA-AZUMA 103

Địa chỉ Tokyo Sumida-ku Bunka
Giao thông Tobu Kameido Line Omurai 徒歩 5 phút
Keisei Oshiage Line Keisei Hikifune 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.60㎡ -

Thông tin

    1

Search in detail

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống